Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 5Kwiecień: 27Maj: 24Czerwiec: 36
Lipiec: 14Sierpień: 376Wrzesień: 4383Październik: 6488Listopad: 23306Grudzień: 4656
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 4372
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 1088
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 706
 4. Kontakt
  Wyświetleń: 649
 5. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 552
 6. Aktualności
  Wyświetleń: 490
 7. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 490
 8. Procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 470
 9. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 455
 10. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 441
 11. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 406
 12. Uchwały Zarządu Powiatu 2023
  Wyświetleń: 405
 13. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 383
 14. Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  Wyświetleń: 382
 15. Budżet 2023
  Wyświetleń: 360
 16. Protokoły Zarządu Powiatu 2023
  Wyświetleń: 342
 17. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 325
 18. Uchwały Rady Powiatu 2023
  Wyświetleń: 310
 19. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 305
 20. Wydział Środowiska
  Wyświetleń: 290
 21. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 281
 22. Zarządzenia Starosty 2023
  Wyświetleń: 249
 23. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 248
 24. Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych
  Wyświetleń: 236
 25. Godziny pracy
  Wyświetleń: 234
 26. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 226
 27. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów
  Wyświetleń: 221
 28. LXIV Sesja Rady Powiatu (27.09.2023 r.)
  Wyświetleń: 206
 29. Petycje
  Wyświetleń: 195
 30. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 193
 31. Rejestry, Archiwa i Ewidencje
  Wyświetleń: 192
 32. Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 192
 33. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 190
 34. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Funduszy i Rozwoju
  Wyświetleń: 189
 35. Biuro Radców Prawnych
  Wyświetleń: 187
 36. Rejestr informacji
  Wyświetleń: 184
 37. Wydział Budownictwa
  Wyświetleń: 182
 38. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 180
 39. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 176
 40. Inspekcje, służby i straże
  Wyświetleń: 171
 41. Procedury załatwiania spraw BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 169
 42. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 167
 43. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 163
 44. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 163
 45. Kadencja 2018-2023 BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 157
 46. Kierownictwo
  Wyświetleń: 154
 47. Program Ochrony środowiska dla powiatu rypińskiego
  Wyświetleń: 154
 48. Audyt i Kontrole
  Wyświetleń: 153
 49. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy
  Wyświetleń: 150
 50. Opinie RIO 2023
  Wyświetleń: 148
 51. STAROSTA RYPIŃSKI
  Wyświetleń: 147
 52. Przetargi BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 145
 53. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 143
 54. Wnioski i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 143
 55. Komisje
  Wyświetleń: 139
 56. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 137
 57. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 133
 58. Sprawozdania 2023
  Wyświetleń: 133
 59. Statuty
  Wyświetleń: 133
 60. Wykaz wydanych decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 132
 61. Zarządzanie ruchem na drogach
  Wyświetleń: 132
 62. Zdrowie
  Wyświetleń: 130
 63. LXIII Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 126
 64. Protokoły Rady Powiatu 2023
  Wyświetleń: 126
 65. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 125
 66. Uchwała Nr LXIII/377/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 123
 67. Wybory 2018
  Wyświetleń: 121
 68. Bilanse
  Wyświetleń: 120
 69. Wydane pozwolenia zintegrowane
  Wyświetleń: 118
 70. LXV Sesja Rady Powiatu (17.10.2023 r.)
  Wyświetleń: 115
 71. Uchwała Nr 835/2023 w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 113
 72. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 112
 73. Zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 111
 74. archiwalny
  Wyświetleń: 109
 75. Pobierz programy
  Wyświetleń: 107
 76. Jarosław Sochacki
  Wyświetleń: 102
 77. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 100
 78. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 100
 79. Zarządzenie nr 31/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie oraz ustalenia składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie
  Wyświetleń: 98
 80. Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
  Wyświetleń: 97
 81. Wniosek o zmianę terminu wprowadzenia organizacji ruchu
  Wyświetleń: 97
 82. Uchwała Nr 836/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Wyświetleń: 96
 83. PROTOKÓŁ NR LXII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (26 lipca 2023 r.)
  Wyświetleń: 95
 84. Rozbudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo – Brzeszczki Małe
  Wyświetleń: 91
 85. Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, dz. nr 908, obr. Skrwilno
  Wyświetleń: 91
 86. Klauzula Informacyjna – Wydział Środowiska
  Wyświetleń: 90
 87. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 90
 88. Interpelacja 11.12.2019
  Wyświetleń: 89
 89. Oświadczenia majątkowe BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 87
 90. ZARZĄDZENIE NR 29/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO Z DNIA 25 SIERPNIA 2023 r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA „NAJCIEKAWSZY WITACZ DOŻYNKOWY POWIATU RYPIŃSKIEGO 2023r.” ORAZ PRZYJECIA REGULAMINU
  Wyświetleń: 86
 91. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu
  Wyświetleń: 84
 92. zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 20.09.2023
  Wyświetleń: 84
 93. Klauzula Informacyjna – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 83
 94. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 82
 95. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku
  Wyświetleń: 82
 96. Protokoły Rady Powiatu
  Wyświetleń: 82
 97. Raport o stanie Powiatu Rypińskiego w roku 2022
  Wyświetleń: 82
 98. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
  Wyświetleń: 79
 99. Klauzula Informacyjna – Ogólna
  Wyświetleń: 78
 100. Aleksandra Błaszczak
  Wyświetleń: 77
 101. Uchwała Nr 858/2023 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 77
 102. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 76
 103. Uchwała LXIV/380/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 76
 104. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia, ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oraz wyznaczeniu nowych punktów granicznych (działka 303/1, 304/01, 300/1 w miejscowości Radziki Duże)
  Wyświetleń: 76
 105. Zezwolenie na zbieranie odpadów.
  Wyświetleń: 76
 106. Informacja dot. stacji radiokomunikacyjnej
  Wyświetleń: 75
 107. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 75
 108. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku
  Wyświetleń: 75
 109. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022
  Wyświetleń: 75
 110. Klauzula informacyjna dla klientów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 74
 111. Uchwała Nr LXIII/376/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 74
 112. Wniosek o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 74
 113. Zezwolenie OS/.613.28.2022.Mm
  Wyświetleń: 74
 114. Uchwała Nr 839/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Dziennego Domu Pobytu Senior+ na działce nr ewid. 1302/8 w Rypinie ul. Mławska wraz z dokonaniem skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy
  Wyświetleń: 72
 115. Monika Kalinowska (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 71
 116. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 71
 117. Informacja
  Wyświetleń: 70
 118. LXIII Sesja Rady Powiatu (05.09.2023 r.)
  Wyświetleń: 70
 119. LXV Sesja Rady Powiatu (17.10.2023)
  Wyświetleń: 70
 120. Piotr Czarnecki (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 70
 121. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 70
 122. Decyzja
  Wyświetleń: 69
 123. Paweł Sobierajski (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 69
 124. Wniosek na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 69
 125. Wniosek o przeniesienie koncesji
  Wyświetleń: 69
 126. zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 68
 127. Rafał Zglinicki
  Wyświetleń: 67
 128. Zawiadomienie o wprowadzenie organizacji ruchu
  Wyświetleń: 67
 129. Zezwolenie na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 67
 130. Ziemowit Kłosowski
  Wyświetleń: 67
 131. Odpowiedź (interpelacja 11.12.2019)
  Wyświetleń: 66
 132. Piotr Makowski (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 66
 133. Sesje
  Wyświetleń: 66
 134. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu
  Wyświetleń: 66
 135. Aktualizacja danych
  Wyświetleń: 65
 136. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.09.2023r.
  Wyświetleń: 65
 137. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 64
 138. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 64
 139. LXIV Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 63
 140. Monika Kalinowska
  Wyświetleń: 63
 141. Wniosek o wycinkę drzew
  Wyświetleń: 63
 142. Zarządzenie nr 32/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 63
 143. Informacja o zmianie danych w instalacji
  Wyświetleń: 62
 144. Klauzula Informacyjna – Wydziału Budownictwa
  Wyświetleń: 62
 145. Piotr Pawłowski
  Wyświetleń: 62
 146. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 62
 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
  Wyświetleń: 62
 148. wniosek OS.613.35.2023.MM
  Wyświetleń: 62
 149. Jacek Borowski
  Wyświetleń: 61
 150. Klauzula Informacyjna – Wydział Transportu i Komunikacji
  Wyświetleń: 61
 151. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 61
 152. Iwona Czachorowska
  Wyświetleń: 60
 153. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 59
 154. Iwona Więckowska
  Wyświetleń: 59
 155. Katarzyna Bilicka
  Wyświetleń: 59
 156. Uchwała LXV/393/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 59
 157. VI przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego położonych w Nadrożu, Gmina Rogowo oznaczonych numerami działek - 31/3, 31/4, 31/5, 31/6
  Wyświetleń: 59
 158. Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 59
 159. Obwieszczenia i komunikaty
  Wyświetleń: 58
 160. Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
  Wyświetleń: 57
 161. Joanna Lutkiewicz
  Wyświetleń: 57
 162. Uchwała Nr LXIII/375/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 57
 163. Zgłoszenie nabycia pojazdu
  Wyświetleń: 57
 164. Informacja o zmianie danych w instalacji.
  Wyświetleń: 56
 165. PEŁNOMOCNICTWO
  Wyświetleń: 56
 166. Protokoły Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 56
 167. Protokół Nr 284 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (07.09.2023)
  Wyświetleń: 56
 168. Uchwała LXV/390/2023 w sprawie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia
  Wyświetleń: 56
 169. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 56
 170. Koncesja
  Wyświetleń: 55
 171. Sylwia Trojakowska
  Wyświetleń: 54
 172. Wygaszenie koncesji
  Wyświetleń: 54
 173. Zgłoszenie zmiany nazwy prowadzącego instalację
  Wyświetleń: 54
 174. Henryk Jan Kiełkowski
  Wyświetleń: 52
 175. Koncesja "NOWE SADŁOWO III"
  Wyświetleń: 52
 176. Opinie RIO
  Wyświetleń: 52
 177. PROTOKÓŁ NR LXIII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (5 września 2023 r.)
  Wyświetleń: 52
 178. Uchwała Nr 842/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie
  Wyświetleń: 52
 179. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 52
 180. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 52
 181. Katarzyna Bułkowska
  Wyświetleń: 51
 182. Lidia Rutkowska
  Wyświetleń: 51
 183. Marek Błaszkiewicz
  Wyświetleń: 51
 184. Uchwała Nr 863/2023 w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 51
 185. Budżet
  Wyświetleń: 50
 186. Karolina Brzezicka
  Wyświetleń: 50
 187. Katarzyna Chodorowska
  Wyświetleń: 50
 188. Mariusz Wrzesiński
  Wyświetleń: 50
 189. Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  Wyświetleń: 50
 190. OS.613.31.2023.MM
  Wyświetleń: 50
 191. Uchwała LXIV/381/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 50
 192. Wybory 2024
  Wyświetleń: 50
 193. Wygaśnięcie koncesji
  Wyświetleń: 50
 194. informacja o zmianie danych
  Wyświetleń: 49
 195. Protokół Nr 283 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.09.2023)
  Wyświetleń: 49
 196. Sławomir Pawłowski
  Wyświetleń: 49
 197. Uchwała Nr 846/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 49
 198. Zarządzenie nr 34/ 2023 Starosty Rypińskiego z dnia 03 listopada 2023 r. w sprawie umorzenia cywilnoprawnych należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami przypadających Skarbowi Państwa od „MAD DOGS” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
  Wyświetleń: 49
 199. Katarzyna Szczęsny
  Wyświetleń: 48
 200. Protokół Nr 269 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.06.2023)
  Wyświetleń: 48
 201. Uchwała Nr 837/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 48
 202. Uchwała Nr 853/2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 48
 203. Wniosek
  Wyświetleń: 48
 204. Informacja o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 47
 205. Jacek Furman
  Wyświetleń: 47
 206. Joanna Fabiszewska
  Wyświetleń: 47
 207. Przerejestrowanie używanego pojazdu
  Wyświetleń: 47
 208. Uchwała LXV/392/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 47
 209. Uchwała Nr 873/2023 w sprawie ogłoszenia szóstego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 47
 210. Wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnik tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 47
 211. Wyrejestrowanie pojazdu – złomowanie
  Wyświetleń: 47
 212. Informacja o wydaniu koncesji na wydobywanie złoża
  Wyświetleń: 46
 213. Magdalena Lewandowska-Kieruj
  Wyświetleń: 46
 214. Prawo jazdy – obowiązkowa wymiana
  Wyświetleń: 46
 215. Teresa Mucha
  Wyświetleń: 46
 216. Uchwała Nr 860/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 46
 217. Uchwała Nr 879/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 46
 218. Uchwała Nr LXIII/376/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 - kopia
  Wyświetleń: 46
 219. Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 46
 220. Wyniki konsultacji rocznego projektu programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 46
 221. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 46
 222. Piotr Czarnecki
  Wyświetleń: 45
 223. Piotr Makowski
  Wyświetleń: 45
 224. Protokół Nr 282 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.08.2023)
  Wyświetleń: 45
 225. Protokół Nr LXIV/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (27.09.2023)
  Wyświetleń: 45
 226. Uchwała Nr 852/2023 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 45
 227. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 45
 228. Agata Jaguścik
  Wyświetleń: 44
 229. Dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 44
 230. Jolanta Topolewska
  Wyświetleń: 44
 231. Krystyna Malinowska
  Wyświetleń: 44
 232. Maciej Grzybowski
  Wyświetleń: 44
 233. Prawo jazdy – rozszerzenie uprawnień
  Wyświetleń: 44
 234. Arleta Sochacka
  Wyświetleń: 43
 235. Jarosław Tomkowski
  Wyświetleń: 43
 236. Joanna Dombrowska
  Wyświetleń: 43
 237. Jolanta Szablicka-Sochacka
  Wyświetleń: 43
 238. Krzysztof Szalkowski
  Wyświetleń: 43
 239. Monika Stefańska
  Wyświetleń: 43
 240. Protokół Nr 275 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.07.2023)
  Wyświetleń: 43
 241. Protokół Nr 277 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (02.08.2023)
  Wyświetleń: 43
 242. Protokół Nr 281 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (25.08.2023)
  Wyświetleń: 43
 243. Uchwała LXIV/379/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 43
 244. Uchwała Nr LXIII/374/2023 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
  Wyświetleń: 43
 245. Wyrejestrowanie pojazdu – kradzież
  Wyświetleń: 43
 246. Zarządzenie nr 33/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 18 października w sprawie powołania Zespołu do dokonania merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rypinie
  Wyświetleń: 43
 247. Dorota Politowska
  Wyświetleń: 42
 248. Hanna Pawlak
  Wyświetleń: 42
 249. Piotr Chmielewski
  Wyświetleń: 42
 250. Protokół Nr 280 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (17.08.2023)
  Wyświetleń: 42
 251. Rozbudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo – Brzeszczki Małe-
  Wyświetleń: 42
 252. Uchwała LXV/388/2023 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 42
 253. Uchwała Nr 854/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 42
 254. Uchwała Nr 877/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrznych schodów, powstałych w ramach zadania pn.: „Przebudowa i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie” na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 42
 255. Zarejestrowanie samochodu sprowadzonego
  Wyświetleń: 42
 256. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (budynki mieszkalne do 70m2)
  Wyświetleń: 42
 257. Artur Gorczycki
  Wyświetleń: 41
 258. Ewa Muśkiewicz
  Wyświetleń: 41
 259. Leszek Krajnik
  Wyświetleń: 41
 260. LXVI Sesja Rady Powiatu (15.11.2023)
  Wyświetleń: 41
 261. Paweł Sobierajski
  Wyświetleń: 41
 262. Protokół Nr 268 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (22.06.2023)
  Wyświetleń: 41
 263. Protokół Nr 278 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (07.08.2023)
  Wyświetleń: 41
 264. Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży – Szczerby Etap I
  Wyświetleń: 41
 265. Uchwała LXIV/387/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego położonej w Nadrożu, gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/6 o powierzchni 8,6600 ha, na czas oznaczony do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą
  Wyświetleń: 41
 266. Uchwała Nr 850/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie
  Wyświetleń: 41
 267. Uchwała Nr 865/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 41
 268. Uchwała Nr LXIII/378/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego położonej w Nadrożu, gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/6 o powierzchni 8,6600 ha, na czas oznaczony do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą
  Wyświetleń: 41
 269. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 41
 270. Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 41
 271. Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 41
 272. Zmiany zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (20.10.2023)
  Wyświetleń: 41
 273. Barbara Nowakowska
  Wyświetleń: 40
 274. Bożena Cieślak
  Wyświetleń: 40
 275. Dokonanie zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 40
 276. Ewa Smykowska
  Wyświetleń: 40
 277. Jagoda Grajkowska
  Wyświetleń: 40
 278. Joanna Kacprzycka
  Wyświetleń: 40
 279. Joanna Krukowska
  Wyświetleń: 40
 280. PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 40
 281. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 40
 282. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
  Wyświetleń: 40
 283. Sprawozdania
  Wyświetleń: 40
 284. Uchwała LXV/391/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 40
 285. Uchwała Nr 838/2023 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – część 3 zamówienia
  Wyświetleń: 40
 286. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 40
 287. Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 40
 288. Wymiana dowodu rejestracyjnego – zmiana adresu / nazwiska
  Wyświetleń: 40
 289. Zezwolenie
  Wyświetleń: 40
 290. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 40
 291. Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny
  Wyświetleń: 40
 292. Danuta Tyraj
  Wyświetleń: 39
 293. Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 39
 294. Krzysztof Cegłowski
  Wyświetleń: 39
 295. PB -1 wniosek o pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 39
 296. Pojazd – montaż instalacji LPG, do nauki jazdy „L”, montaż haka, wpis „VAT”, wpis „TAXI”
  Wyświetleń: 39
 297. Protokół Nr 261 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.05.2023)
  Wyświetleń: 39
 298. Protokół Nr 266 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (14.06.2023)
  Wyświetleń: 39
 299. Protokół Nr 279 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (10.08.2023)
  Wyświetleń: 39
 300. Renata Bruzdewicz
  Wyświetleń: 39
 301. Tomasz Sugalski
  Wyświetleń: 39
 302. Uchwała LXIV/382/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 39
 303. Uchwała LXIV/385/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 39
 304. Uchwała LXV/389/2023 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 39
 305. Uchwała Nr 856/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 39
 306. Uchwała Nr 859/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 5 zamówienia
  Wyświetleń: 39
 307. Uchwała Nr 866/2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 39
 308. Uchwała Nr 878/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 39
 309. Wydanie dziennika budowy
  Wyświetleń: 39
 310. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 39
 311. Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
  Wyświetleń: 39
 312. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 39
 313. Zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego
  Wyświetleń: 39
 314. Zgłoszenie prac kartograficznych
  Wyświetleń: 39
 315. PB – 2 zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
  Wyświetleń: 38
 316. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 38
 317. Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.
  Wyświetleń: 38
 318. Protokół Nr 260 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (15.05.2023)
  Wyświetleń: 38
 319. Protokół Nr 265 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (06.06.2023)
  Wyświetleń: 38
 320. Protokół Nr 276 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.08.2023)
  Wyświetleń: 38
 321. Uchwała LXIV/386/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 38
 322. Uchwała Nr 872/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 38
 323. Uchwała Nr 874/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej“ w 2024 roku
  Wyświetleń: 38
 324. Uchwała Nr 875/2023 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Rypinie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rypińskiego za rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 38
 325. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia działki UPUP lub wydania decyzji na podstawie ISL
  Wyświetleń: 38
 326. Wpis do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 38
 327. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 38
 328. Wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 38
 329. Zarządzenie nr 30/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu refundacji kosztów dojazdu uczestników staży zawodowych w ramach projektu pt. „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” realizowanego przez Powiat Rypiński z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 38
 330. Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 38
 331. zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 38
 332. LXVI Sesja Rady Powiatu (15.11.2023)
  Wyświetleń: 37
 333. Protokół Nr 259 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (10.05.2023)
  Wyświetleń: 37
 334. Protokół Nr 270 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (12.07.2023)
  Wyświetleń: 37
 335. Uchwała LXIV/384/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 37
 336. Uchwała Nr 851/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie
  Wyświetleń: 37
 337. Uchwała Nr 864/2023 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 37
 338. Uchwała Nr 867/2023 w sprawie odwołania pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 37
 339. Uchwała Nr 868/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 4 zamówienia
  Wyświetleń: 37
 340. Uchwała Nr 876/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za III kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 37
 341. Uchwała Nr 882/2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 37
 342. Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
  Wyświetleń: 37
 343. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku
  Wyświetleń: 37
 344. Koncesja na wydobywanie kopaliny
  Wyświetleń: 36
 345. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 36
 346. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 36
 347. Protokół Nr 262 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (24.05.2023)
  Wyświetleń: 36
 348. Uchwała Nr 840/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 36
 349. Uchwała Nr 847/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie
  Wyświetleń: 36
 350. Uchwała Nr 870/2023 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 36
 351. Wniosek o zawieszenie postępowania
  Wyświetleń: 36
 352. Wpis do rejestru zwierząt chronionych
  Wyświetleń: 36
 353. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 36
 354. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  Wyświetleń: 36
 355. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w konwencjach.
  Wyświetleń: 36
 356. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
  Wyświetleń: 36
 357. Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, dz. nr 52/2 i 53, obr. Stawiska
  Wyświetleń: 36
 358. Zezwolenie na odłowienie lub odstrzał redukcyjny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę łowną
  Wyświetleń: 36
 359. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 36
 360. zgłoszenie budowy z projektem
  Wyświetleń: 36
 361. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
  Wyświetleń: 36
 362. Pozwolenie na rozbiórkę
  Wyświetleń: 35
 363. Protokół Nr 263 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (29.05.2023)
  Wyświetleń: 35
 364. Protokół Nr 273 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (25.07.2023)
  Wyświetleń: 35
 365. Protokół Nr 274 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (26.07.2023)
  Wyświetleń: 35
 366. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 35
 367. Uchwała Nr 871/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 35
 368. Uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 35
 369. Wniosek o podjęcie postępowania
  Wyświetleń: 35
 370. Zezwolenie na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach, poza polowaniami i odłowami organizowanymi przez Polski Związek Łowiecki
  Wyświetleń: 35
 371. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 35
 372. Międzynarodowe prawo jazdy – wydanie
  Wyświetleń: 34
 373. Pozwolenie zintegrowane
  Wyświetleń: 34
 374. Protokół Nr 264 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.06.2023)
  Wyświetleń: 34
 375. Protokół Nr 271 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.07.2023)
  Wyświetleń: 34
 376. Rejestracja nowego samochodu
  Wyświetleń: 34
 377. Uchwała LXIV/383/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 34
 378. Uchwała Nr 843/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 34
 379. Uchwała Nr 845/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 2 zamówienia
  Wyświetleń: 34
 380. Uchwała Nr 848/2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 34
 381. Uchwała Nr 881/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia w ramach realizacji inwestycji pn. Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  Wyświetleń: 34
 382. Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 34
 383. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.
  Wyświetleń: 34
 384. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 34
 385. Zgłoszenie projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła z Ziemi
  Wyświetleń: 34
 386. Prawo jazdy – wtórnik
  Wyświetleń: 33
 387. Protokół Nr 267 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (16.06.2023)
  Wyświetleń: 33
 388. Protokół Nr 272 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (21.07.2023)
  Wyświetleń: 33
 389. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 33
 390. Uchwała Nr 841/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 33
 391. Uchwała Nr 855/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 33
 392. Uchwała Nr 861/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 1 zamówienia
  Wyświetleń: 33
 393. Uchwała Nr 869/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 33
 394. Uchwały Zarządu Powiatu BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 33
 395. Wymiana dowodu rejestracyjnego – brak miejsca na wpis badań technicznych
  Wyświetleń: 33
 396. Zgłoszenie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 33
 397. Uchwała Nr 857/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 3 zamówienia
  Wyświetleń: 32
 398. Uchwała Nr 880/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 32
 399. Udostępnianie informacji o środowisku
  Wyświetleń: 32
 400. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 32
 401. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
  Wyświetleń: 32
 402. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofywanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 32
 403. Uchwała Nr 844/2023 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – część 1 zamówienia
  Wyświetleń: 31
 404. Uchwała Nr LXIII/376/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 - kopia - kopia
  Wyświetleń: 31
 405. Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
  Wyświetleń: 31
 406. Informacja na podstawie art. 27b ust.1 ustawy prawo łowieckie
  Wyświetleń: 30
 407. Uchwała Nr 862/2023 w sprawie: odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – część 4 zamówienia
  Wyświetleń: 30
 408. Uchwała Nr 885/2023 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024 - 2028
  Wyświetleń: 30
 409. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 30
 410. Zezwolenie na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.
  Wyświetleń: 30
 411. Zezwolenie na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 30
 412. Dodatkowa tablica rejestracyjna
  Wyświetleń: 28
 413. Uchwała Nr 849/2023 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 28
 414. Uchwała Nr 884/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 28
 415. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 28
 416. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 27
 417. PB – 2a zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Wyświetleń: 27
 418. Prawo jazdy – wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 27
 419. Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 27
 420. Obwieszcze Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 17 listopada 2023 r. o nieobsadzaniu mandatu radnego Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 26
 421. Obwieszczenie wojewody - liczba radnych
  Wyświetleń: 26
 422. OS.6221.21.2023 zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne Rypin, ul. Piaski 31
  Wyświetleń: 26
 423. Uchwała Nr 883/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 26
 424. Uchwała Nr LXVI/395/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2024 r.
  Wyświetleń: 25
 425. Zarządzenie Nr 37/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na wykonania, dostawę oraz odbiór i zniszczenie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.
  Wyświetleń: 25
 426. Zgłoszenie zmian w instalacji
  Wyświetleń: 25
 427. Protokół Nr LXV/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (17.10.2023)
  Wyświetleń: 24
 428. Uchwała Nr LXVI/397/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 24
 429. Obwieszczenie Wojewody - Sejmik
  Wyświetleń: 22
 430. Uchwała Nr LXVI/394/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 19
 431. Uchwała Nr LXVI/396/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 19
 432. Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku
  Wyświetleń: 19
 433. Zarządzenie Nr 35/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 19
 434. OS.6221.20.2023 zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Skrwilno, ul. Targowa 14A
  Wyświetleń: 18
 435. Zarządzenie Nr 36/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 18
 436. Informacja o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nadrożu, gmina Rogowo oznaczonych numerami działek - 31/3, 31/4, 31/5, 31/6
  Wyświetleń: 12
 437. Uchwała Nr 888/2023 w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 11
 438. Uchwała Nr 892/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie”
  Wyświetleń: 10
 439. Audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 9
 440. Uchwała Nr 887/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 9
 441. Uchwała Nr 890/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu i zaproszenia do udziału w negocjacjach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 9
 442. Uchwała Nr 891/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 9
 443. Uchwała Nr 893/2023 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku
  Wyświetleń: 9
 444. Uchwała Nr 894/2023 w sprawie: zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 9
 445. Uchwała Nr 889/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 8
 446. Uchwała Nr 886/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 7
 447. LXVII Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 6
 448. LXVII Sesja Rady Powiatu (6.12.2023)
  Wyświetleń: 5
 449. Zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w m. Okalewo dz. nr 1101/20
  Wyświetleń: 1
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego