Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 18843Luty: 22331Marzec: 24918Kwiecień: 30190Maj: 31459Czerwiec: 37948
Lipiec: 20394Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 5Kwiecień: 27Maj: 24Czerwiec: 36
Lipiec: 14Sierpień: 376Wrzesień: 4383Październik: 6488Listopad: 23306Grudzień: 15964
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 18018
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 4988
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4636
 4. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 3532
 5. Kontakt
  Wyświetleń: 3127
 6. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 2625
 7. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2604
 8. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2563
 9. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2256
 10. Aktualności
  Wyświetleń: 2236
 11. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 2113
 12. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 1992
 13. Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  Wyświetleń: 1928
 14. Procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 1893
 15. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1764
 16. Wydział Budownictwa
  Wyświetleń: 1528
 17. Protokoły Zarządu Powiatu 2023
  Wyświetleń: 1486
 18. Budżet 2023
  Wyświetleń: 1456
 19. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1435
 20. Uchwały Zarządu Powiatu 2023
  Wyświetleń: 1373
 21. Wydział Środowiska
  Wyświetleń: 1324
 22. Rejestr informacji
  Wyświetleń: 1271
 23. Godziny pracy
  Wyświetleń: 1256
 24. Uchwały Rady Powiatu 2023
  Wyświetleń: 1166
 25. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 1157
 26. Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych
  Wyświetleń: 1073
 27. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów
  Wyświetleń: 1065
 28. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1053
 29. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 1020
 30. Uchwały Zarządu Powiatu 2024
  Wyświetleń: 996
 31. Zarządzenia Starosty 2024
  Wyświetleń: 988
 32. archiwalny
  Wyświetleń: 972
 33. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 890
 34. Zarządzenia Starosty 2023
  Wyświetleń: 878
 35. STAROSTA RYPIŃSKI
  Wyświetleń: 830
 36. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 816
 37. Uchwały Rady Powiatu 2024
  Wyświetleń: 809
 38. Kadencja 2018-2023 BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 803
 39. Rejestry, Archiwa i Ewidencje
  Wyświetleń: 788
 40. Kierownictwo
  Wyświetleń: 767
 41. Inspekcje, służby i straże
  Wyświetleń: 737
 42. Program Ochrony środowiska dla powiatu rypińskiego
  Wyświetleń: 730
 43. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Funduszy i Rozwoju
  Wyświetleń: 730
 44. LXIV Sesja Rady Powiatu (27.09.2023 r.)
  Wyświetleń: 729
 45. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 704
 46. Biuro Radców Prawnych
  Wyświetleń: 685
 47. Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 683
 48. Przetargi BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 662
 49. Referent w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych (5/2024)
  Wyświetleń: 662
 50. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 657
 51. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 656
 52. Obwieszczenia i komunikaty
  Wyświetleń: 643
 53. Petycje
  Wyświetleń: 635
 54. Procedury załatwiania spraw BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 616
 55. Referent w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych
  Wyświetleń: 616
 56. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy
  Wyświetleń: 585
 57. Komisje
  Wyświetleń: 579
 58. Audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 569
 59. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 569
 60. Referent w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 566
 61. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 558
 62. Statuty
  Wyświetleń: 547
 63. Audyt i Kontrole
  Wyświetleń: 542
 64. Zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 540
 65. Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 538
 66. LXIII Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 535
 67. Opinie RIO 2023
  Wyświetleń: 523
 68. LXVIII Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 513
 69. Wydane pozwolenia zintegrowane
  Wyświetleń: 512
 70. Zdrowie
  Wyświetleń: 509
 71. Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 502
 72. Wnioski i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 501
 73. Zarządzanie ruchem na drogach
  Wyświetleń: 497
 74. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 496
 75. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 485
 76. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 474
 77. Pobierz programy
  Wyświetleń: 457
 78. Wniosek o zmianę terminu wprowadzenia organizacji ruchu
  Wyświetleń: 457
 79. Zarządzenie nr 31/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie oraz ustalenia składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie
  Wyświetleń: 452
 80. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 450
 81. Sprawozdania 2023
  Wyświetleń: 445
 82. Wybory 2018
  Wyświetleń: 444
 83. PROTOKÓŁ NR LXII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (26 lipca 2023 r.)
  Wyświetleń: 437
 84. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 435
 85. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 431
 86. Uchwała Nr 835/2023 w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 431
 87. Jarosław Sochacki
  Wyświetleń: 430
 88. Sygnalista
  Wyświetleń: 427
 89. Protokoły Rady Powiatu 2023
  Wyświetleń: 417
 90. Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 414
 91. LXV Sesja Rady Powiatu (17.10.2023 r.)
  Wyświetleń: 405
 92. Uchwała Nr 1/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Rypinie
  Wyświetleń: 404
 93. Uchwała Nr LXIII/377/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 399
 94. Rozbudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo – Brzeszczki Małe
  Wyświetleń: 392
 95. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 389
 96. Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, dz. nr 908, obr. Skrwilno
  Wyświetleń: 387
 97. Bilanse
  Wyświetleń: 386
 98. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu
  Wyświetleń: 384
 99. Audytor wewnętrzny II
  Wyświetleń: 380
 100. zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 20.09.2023
  Wyświetleń: 376
 101. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 371
 102. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  Wyświetleń: 367
 103. Raport o stanie Powiatu Rypińskiego w roku 2022
  Wyświetleń: 364
 104. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 361
 105. Uchwała Nr 836/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Wyświetleń: 361
 106. Klauzula Informacyjna – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 359
 107. LXVI Sesja Rady Powiatu (15.11.2023)
  Wyświetleń: 359
 108. Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
  Wyświetleń: 358
 109. Klauzula Informacyjna – Wydział Środowiska
  Wyświetleń: 358
 110. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 351
 111. Klauzula informacyjna dla klientów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 347
 112. Interpelacja 11.12.2019
  Wyświetleń: 344
 113. Protokoły Zarządu Powiatu 2024
  Wyświetleń: 343
 114. Oświadczenia majątkowe BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 340
 115. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
  Wyświetleń: 339
 116. Protokoły Rady Powiatu 2024
  Wyświetleń: 339
 117. Klauzula Informacyjna – Ogólna
  Wyświetleń: 334
 118. Obwieszcze Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 17 listopada 2023 r. o nieobsadzaniu mandatu radnego Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 334
 119. Zgłoszenie Kleszczyn
  Wyświetleń: 333
 120. Aleksandra Błaszczak
  Wyświetleń: 329
 121. ZARZĄDZENIE NR 29/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO Z DNIA 25 SIERPNIA 2023 r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA „NAJCIEKAWSZY WITACZ DOŻYNKOWY POWIATU RYPIŃSKIEGO 2023r.” ORAZ PRZYJECIA REGULAMINU
  Wyświetleń: 325
 122. Informacja
  Wyświetleń: 324
 123. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku
  Wyświetleń: 323
 124. Sprawozdania 2024
  Wyświetleń: 323
 125. Wykaz wydanych decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 323
 126. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku
  Wyświetleń: 322
 127. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022
  Wyświetleń: 321
 128. Ilona Więckowska
  Wyświetleń: 320
 129. LXVIII Sesja Rady Powiatu (20.12.2023)
  Wyświetleń: 320
 130. Wniosek o przeniesienie koncesji
  Wyświetleń: 319
 131. Informacja dot. stacji radiokomunikacyjnej
  Wyświetleń: 318
 132. LXXI Sesja Rady Powiatu (1.02.2024)
  Wyświetleń: 318
 133. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia, ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oraz wyznaczeniu nowych punktów granicznych (działka 303/1, 304/01, 300/1 w miejscowości Radziki Duże)
  Wyświetleń: 317
 134. Wniosek o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 316
 135. Decyzja
  Wyświetleń: 313
 136. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 313
 137. Monika Kalinowska 2024
  Wyświetleń: 313
 138. Opinie RIO 2024
  Wyświetleń: 313
 139. Wniosek na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 308
 140. Monika Kalinowska (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 307
 141. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
  Wyświetleń: 304
 142. Zezwolenie na zbieranie odpadów.
  Wyświetleń: 302
 143. Uchwała Nr 839/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Dziennego Domu Pobytu Senior+ na działce nr ewid. 1302/8 w Rypinie ul. Mławska wraz z dokonaniem skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy
  Wyświetleń: 299
 144. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu
  Wyświetleń: 299
 145. Zgłoszenie - Wąpielsk
  Wyświetleń: 298
 146. Wniosek o wycinkę drzew
  Wyświetleń: 295
 147. Uchwała LXV/390/2023 w sprawie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia
  Wyświetleń: 293
 148. Zezwolenie OS/.613.28.2022.Mm
  Wyświetleń: 292
 149. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 291
 150. Uchwała Nr 858/2023 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 289
 151. PEŁNOMOCNICTWO
  Wyświetleń: 287
 152. Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 287
 153. Zgłoszenie nabycia pojazdu
  Wyświetleń: 284
 154. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 282
 155. Zawiadomienie o wprowadzenie organizacji ruchu
  Wyświetleń: 280
 156. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 278
 157. LXIII Sesja Rady Powiatu (05.09.2023 r.)
  Wyświetleń: 278
 158. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 276
 159. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 276
 160. Zezwolenie na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 275
 161. Rafał Zglinicki
  Wyświetleń: 274
 162. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 272
 163. PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 271
 164. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 268
 165. wniosek OS.613.35.2023.MM
  Wyświetleń: 267
 166. LXIX Sesja Rady Powiatu (28.12.2023)
  Wyświetleń: 266
 167. LXX Sesja Rady Powiatu w Rypinie (17.01.2024)
  Wyświetleń: 262
 168. Katarzyna Bilicka
  Wyświetleń: 261
 169. ZARZĄDZENIE Nr 44/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie skrócenia godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego w Rypinie w dniu 29 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 261
 170. Klauzula Informacyjna – Wydziału Budownictwa
  Wyświetleń: 260
 171. Klauzula Informacyjna – Wydział Transportu i Komunikacji
  Wyświetleń: 259
 172. Odpowiedź (interpelacja 11.12.2019)
  Wyświetleń: 257
 173. Paweł Sobierajski (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 257
 174. Sesje
  Wyświetleń: 256
 175. INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Rypinie o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 254
 176. Uchwała LXIV/380/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 253
 177. Uchwała Nr LXIII/376/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 253
 178. ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wdrożenia „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Rypinie” oraz wyznaczenia Administratora ds. obsługi sygnalistów
  Wyświetleń: 252
 179. Monika Kalinowska
  Wyświetleń: 251
 180. LXXV Sesja Rady Powiatu (27.03.2024)
  Wyświetleń: 246
 181. zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 245
 182. Paweł Sobierajski 2024
  Wyświetleń: 244
 183. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 244
 184. Informacja o zmianie danych w instalacji
  Wyświetleń: 243
 185. Jacek Borowski
  Wyświetleń: 242
 186. Wygaśnięcie koncesji
  Wyświetleń: 241
 187. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (budynki mieszkalne do 70m2)
  Wyświetleń: 241
 188. Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
  Wyświetleń: 240
 189. Henryk Jan Kiełkowski
  Wyświetleń: 239
 190. Komunikat-terytorialne
  Wyświetleń: 239
 191. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew OS.613.53.2023.MM
  Wyświetleń: 239
 192. Piotr Makowski (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 238
 193. Piotr Pawłowski
  Wyświetleń: 238
 194. Komunikat-wyborcy Samorzad 2024
  Wyświetleń: 237
 195. Krzysztof Cegłowski II 2024
  Wyświetleń: 237
 196. Ziemowit Kłosowski
  Wyświetleń: 237
 197. O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Rypińskiego z dnia 7 lutego 2024 roku
  Wyświetleń: 236
 198. Piotr Czarnecki (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 236
 199. LXV Sesja Rady Powiatu (17.10.2023)
  Wyświetleń: 235
 200. Zarządzenie Nr 20/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 233
 201. Marek Tyburski 2024
  Wyświetleń: 231
 202. Aktualizacja danych
  Wyświetleń: 230
 203. Informacja o zmianie danych w instalacji.
  Wyświetleń: 229
 204. Joanna Lutkiewicz
  Wyświetleń: 229
 205. Kadencja 2024 -2029
  Wyświetleń: 228
 206. I sesja Rady Powiatu (07.05.2024)
  Wyświetleń: 227
 207. Komunikat rejestracja komitetow
  Wyświetleń: 226
 208. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
  Wyświetleń: 224
 209. Wniosek
  Wyświetleń: 223
 210. Koncesja
  Wyświetleń: 222
 211. VI przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego położonych w Nadrożu, Gmina Rogowo oznaczonych numerami działek - 31/3, 31/4, 31/5, 31/6
  Wyświetleń: 222
 212. Zarządzenie Nr 37/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na wykonania, dostawę oraz odbiór i zniszczenie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.
  Wyświetleń: 220
 213. Katarzyna Chodorowska
  Wyświetleń: 219
 214. Koncesja OS.6522.2.2023.MK
  Wyświetleń: 219
 215. LXVII Sesja Rady Powiatu (6.12.2023)
  Wyświetleń: 218
 216. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 218
 217. Decyzja OS.613.51.2023.MM
  Wyświetleń: 216
 218. LXXII Sesja Rady Powiatu (20.02.2024)
  Wyświetleń: 216
 219. Piotr Makowski
  Wyświetleń: 216
 220. Budżet
  Wyświetleń: 215
 221. Komisarz_II-pierwsze_posiedzenia
  Wyświetleń: 215
 222. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  Wyświetleń: 214
 223. Jacek Furman
  Wyświetleń: 213
 224. Protokoły Rady Powiatu
  Wyświetleń: 213
 225. Uchwała Nr LXIX/411/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 213
 226. informacja o zmianie danych
  Wyświetleń: 212
 227. LXIV Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 212
 228. Rafał Zglinicki 2024
  Wyświetleń: 212
 229. Uchwała Nr 842/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie
  Wyświetleń: 212
 230. Wygaszenie koncesji
  Wyświetleń: 212
 231. OS.613.31.2023.MM
  Wyświetleń: 211
 232. Postanowienie - skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Rypinie
  Wyświetleń: 211
 233. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew OS.613.51.2023.MM
  Wyświetleń: 211
 234. Koncesja "NOWE SADŁOWO III"
  Wyświetleń: 210
 235. Leszek Krajnik 2024
  Wyświetleń: 210
 236. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.09.2023r.
  Wyświetleń: 210
 237. PB -1 wniosek o pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 210
 238. Zarządzenie Nr 11/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
  Wyświetleń: 210
 239. Zarządzenie nr 32/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 209
 240. Karta informacyjna 12/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 208
 241. Zgłoszenie OS.6221.25.2023.
  Wyświetleń: 207
 242. OS.613.52.2023.MM
  Wyświetleń: 206
 243. Zarządzenie Nr 19/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych konkurs nr 5/2024
  Wyświetleń: 206
 244. Uchwała Nr LXIII/375/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 205
 245. Zgłoszenie OS.6221.23.2023
  Wyświetleń: 205
 246. Decyzja OS.613.50.2023.MM
  Wyświetleń: 204
 247. Katarzyna Bułkowska
  Wyświetleń: 204
 248. Marek Błaszkiewicz
  Wyświetleń: 204
 249. Uchwała LXIV/381/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 204
 250. Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 204
 251. ZARZĄDZENIE nr 42/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego w formie gry decyzyjnej
  Wyświetleń: 204
 252. Zgłoszenie OS.6221.24.2023
  Wyświetleń: 204
 253. Zgłoszenie zmiany nazwy prowadzącego instalację
  Wyświetleń: 204
 254. Decyzja OS.613.49.2023
  Wyświetleń: 203
 255. Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 203
 256. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 202
 257. PB – 2 zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
  Wyświetleń: 201
 258. Zezwolenie - OS.613.38.2023.Mm
  Wyświetleń: 200
 259. Teresa Mucha
  Wyświetleń: 199
 260. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów OS.6233.3.2023
  Wyświetleń: 199
 261. Arleta Sochacka
  Wyświetleń: 196
 262. Katarzyna Szczęsny
  Wyświetleń: 196
 263. Opinie RIO
  Wyświetleń: 196
 264. PROTOKÓŁ NR LXIII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (5 września 2023 r.)
  Wyświetleń: 196
 265. Karolina Brzezicka
  Wyświetleń: 195
 266. Krzysztof Szalkowski
  Wyświetleń: 195
 267. Piotr Makowski 2024
  Wyświetleń: 195
 268. Iwona Czachorowska
  Wyświetleń: 194
 269. Lidia Rutkowska
  Wyświetleń: 194
 270. Uchwała Nr LXIX/410/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 194
 271. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 194
 272. Zezwolenie - OS.613.40.2023.Mm
  Wyświetleń: 194
 273. Decyzja OS.613.36.2023.MM
  Wyświetleń: 193
 274. Ewa Smykowska
  Wyświetleń: 193
 275. Leszek Krajnik
  Wyświetleń: 193
 276. Zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w m. Okalewo dz. nr 1101/20
  Wyświetleń: 192
 277. Protokół Nr LXIV/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (27.09.2023)
  Wyświetleń: 191
 278. Tomasz Sugalski
  Wyświetleń: 191
 279. Maciej Grzybowski 2024
  Wyświetleń: 190
 280. Piotr Chmielewski
  Wyświetleń: 190
 281. Wniosek OS.613.41.2023.MM
  Wyświetleń: 190
 282. Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 190
 283. Zarządzenie Nr 8/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie
  Wyświetleń: 190
 284. Dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 189
 285. Wniosek o wydanie zezwolenia OS.613.49.2023.MM
  Wyświetleń: 188
 286. Agata Jaguścik
  Wyświetleń: 187
 287. Karta informacyjna nr 10/2024. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
  Wyświetleń: 187
 288. Ziemowit Kłosowski 2024
  Wyświetleń: 187
 289. Wniosek OS.613.52.2023.MM
  Wyświetleń: 186
 290. Decyzja OS.613.53.2023.MM
  Wyświetleń: 185
 291. Dokonanie zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 185
 292. Wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnik tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 185
 293. Jagoda Grajkowska
  Wyświetleń: 184
 294. Karta informacyjna 11/2024. Sprawozdanie
  Wyświetleń: 184
 295. Protokoły Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 184
 296. Wniosek o wydanie zezwolenia OS.613.50.2023.MM
  Wyświetleń: 184
 297. Paweł Sobierajski
  Wyświetleń: 183
 298. Zarządzenie Nr 17/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania koordynatora powiatowego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 182
 299. Danuta Tyraj
  Wyświetleń: 181
 300. Magdalena Lewandowska-Kieruj
  Wyświetleń: 181
 301. Prawo jazdy – obowiązkowa wymiana
  Wyświetleń: 181
 302. Artur Gorczycki
  Wyświetleń: 180
 303. Hanna Pawlak
  Wyświetleń: 180
 304. LXXIV Sesja Rady Powiatu (20.03.2024)
  Wyświetleń: 180
 305. Sławomir Pawłowski
  Wyświetleń: 180
 306. Decyzja OS.613.42.2023.MM
  Wyświetleń: 179
 307. Uchwała LXV/393/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 179
 308. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 179
 309. Zgłoszenie OS.6221.22.2023
  Wyświetleń: 179
 310. Dorota Politowska
  Wyświetleń: 178
 311. Monika Stefańska
  Wyświetleń: 178
 312. Decyzja OS.613.41.2023.MM
  Wyświetleń: 177
 313. Karta informacyjna 7/2024. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
  Wyświetleń: 177
 314. Uchwała Nr 879/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 177
 315. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 177
 316. DEecyzja OS.613.44.2023.MM
  Wyświetleń: 176
 317. Karta informacyjna 21/2024. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
  Wyświetleń: 176
 318. Sprawozdania
  Wyświetleń: 176
 319. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
  Wyświetleń: 176
 320. Mariusz Wrzesiński
  Wyświetleń: 175
 321. Piotr Czarnecki II 2024
  Wyświetleń: 175
 322. Sylwia Trojakowska
  Wyświetleń: 175
 323. Decyzja OS.613.43.2023.MM
  Wyświetleń: 174
 324. Karta informacyjna 18/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 174
 325. Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 174
 326. Uchwała Nr 878/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 173
 327. LXXIII Sesja Rady Powiatu (29.02.2024)
  Wyświetleń: 172
 328. Maciej Grzybowski
  Wyświetleń: 172
 329. Ewa Muśkiewicz
  Wyświetleń: 171
 330. Uchwała LXIV/387/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego położonej w Nadrożu, gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/6 o powierzchni 8,6600 ha, na czas oznaczony do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą
  Wyświetleń: 171
 331. Karta informacyjna nr 9/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 170
 332. Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  Wyświetleń: 170
 333. Uchwała LXV/392/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 170
 334. Karta informacyjna 35/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 169
 335. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 169
 336. Wniosek OS.613.42.2023.MM
  Wyświetleń: 169
 337. Przerejestrowanie używanego pojazdu
  Wyświetleń: 168
 338. Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży – Szczerby Etap I
  Wyświetleń: 168
 339. Protokół Nr LXV/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (17.10.2023)
  Wyświetleń: 167
 340. Joanna Kacprzycka
  Wyświetleń: 166
 341. Joanna Krukowska
  Wyświetleń: 166
 342. Protokół Nr 283 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.09.2023)
  Wyświetleń: 166
 343. Uchwała Nr LXVI/395/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2024 r.
  Wyświetleń: 166
 344. Wyniki konsultacji rocznego projektu programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 166
 345. LXXI Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 165
 346. Obwieszczenie wojewody - liczba radnych
  Wyświetleń: 165
 347. Piotr Czarnecki
  Wyświetleń: 165
 348. Prawo jazdy – rozszerzenie uprawnień
  Wyświetleń: 165
 349. Uchwała LXV/391/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 165
 350. Uchwała Nr LXIII/376/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 - kopia
  Wyświetleń: 165
 351. Bożena Cieślak
  Wyświetleń: 164
 352. Kierownik w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych
  Wyświetleń: 164
 353. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 164
 354. Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego "Rodzina w centrum Etap I"
  Wyświetleń: 163
 355. Karta informacyjna 16/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 163
 356. Karta informacyjna nr 2/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 163
 357. Protokół Nr 284 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (07.09.2023)
  Wyświetleń: 163
 358. Protokół Nr 261 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.05.2023)
  Wyświetleń: 162
 359. Uchwała Nr 846/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 162
 360. Wyrejestrowanie pojazdu – złomowanie
  Wyświetleń: 162
 361. Informacja o wydaniu koncesji
  Wyświetleń: 161
 362. Komunikat o losowaniu numerów list - Sejmik
  Wyświetleń: 161
 363. Komunikat-losowanie_numerów_list-wspólny
  Wyświetleń: 161
 364. Piotr Czarnecki 2024
  Wyświetleń: 161
 365. Zezwolenie
  Wyświetleń: 161
 366. Joanna Fabiszewska
  Wyświetleń: 160
 367. Karta informacyjna 13/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 160
 368. Karta informacyjna 20/2024. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
  Wyświetleń: 160
 369. Protokół Nr 281 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (25.08.2023)
  Wyświetleń: 160
 370. Uchwała Nr 877/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrznych schodów, powstałych w ramach zadania pn.: „Przebudowa i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie” na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 160
 371. Wyrejestrowanie pojazdu – kradzież
  Wyświetleń: 160
 372. Decyzja OS.6522.4.2023.MK
  Wyświetleń: 159
 373. LXVI Sesja Rady Powiatu (15.11.2023)
  Wyświetleń: 159
 374. Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, dz. nr 52/2 i 53, obr. Stawiska
  Wyświetleń: 159
 375. Joanna Dombrowska
  Wyświetleń: 158
 376. Karta informacyjna 31/2024. Zezwolenie na zbieranie odpadów.
  Wyświetleń: 158
 377. Karta informacyjna 40/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 158
 378. Protokół Nr 275 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.07.2023)
  Wyświetleń: 158
 379. Uchwała LXV/388/2023 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 158
 380. Uchwała LXV/389/2023 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 158
 381. Wydanie dziennika budowy
  Wyświetleń: 158
 382. Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 158
 383. Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 158
 384. Uchwała Nr LXXII/422/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 157
 385. Zarządzenie nr 33/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 18 października w sprawie powołania Zespołu do dokonania merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rypinie
  Wyświetleń: 157
 386. Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny
  Wyświetleń: 157
 387. : Karta informacyjna nr 4/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 156
 388. Informacja o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 156
 389. Protokół Nr 269 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.06.2023)
  Wyświetleń: 156
 390. Protokół Nr 273 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (25.07.2023)
  Wyświetleń: 156
 391. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
  Wyświetleń: 156
 392. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”
  Wyświetleń: 156
 393. Zarządzenie Nr 36/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 156
 394. Barbara Nowakowska
  Wyświetleń: 155
 395. Protokół Nr 276 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.08.2023)
  Wyświetleń: 155
 396. Uchwała Nr 882/2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 155
 397. zgłoszenie budowy z projektem
  Wyświetleń: 155
 398. Jolanta Szablicka-Sochacka
  Wyświetleń: 154
 399. Karta informacyjna 19/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 154
 400. Uchwała LXIV/379/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 154
 401. Uchwała Nr 873/2023 w sprawie ogłoszenia szóstego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 154
 402. Uchwała Nr 880/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 154
 403. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 154
 404. Pozwolenie na rozbiórkę
  Wyświetleń: 153
 405. Protokół Nr 278 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (07.08.2023)
  Wyświetleń: 153
 406. Protokół Nr 292 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (16.10.2023)
  Wyświetleń: 153
 407. Renata Bruzdewicz
  Wyświetleń: 153
 408. Uchwała Nr 863/2023 w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 153
 409. Uchwała Nr 881/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia w ramach realizacji inwestycji pn. Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  Wyświetleń: 153
 410. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 153
 411. LXVII Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 152
 412. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 152
 413. Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 152
 414. Pojazd – montaż instalacji LPG, do nauki jazdy „L”, montaż haka, wpis „VAT”, wpis „TAXI”
  Wyświetleń: 152
 415. Protokół Nr 270 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (12.07.2023)
  Wyświetleń: 152
 416. Protokół Nr 277 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (02.08.2023)
  Wyświetleń: 152
 417. Uchwała LXIV/384/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 152
 418. Uchwała Nr 874/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej“ w 2024 roku
  Wyświetleń: 152
 419. Uchwała Nr 895/2023 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 152
 420. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
  Wyświetleń: 152
 421. Bilanse 2024
  Wyświetleń: 151
 422. Uchwała LXIV/386/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 151
 423. Uchwała Nr 876/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za III kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 151
 424. Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku
  Wyświetleń: 151
 425. Zarządzenie Nr 14/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie sposobu określenia proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2024 oraz wysokości prewskaźnika VAT, stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w Rypinie w 2024 r.
  Wyświetleń: 151
 426. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.
  Wyświetleń: 151
 427. Uchwała Nr 853/2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 150
 428. Uchwała Nr LXIII/374/2023 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
  Wyświetleń: 150
 429. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 150
 430. Zarządzenie nr 34/ 2023 Starosty Rypińskiego z dnia 03 listopada 2023 r. w sprawie umorzenia cywilnoprawnych należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami przypadających Skarbowi Państwa od „MAD DOGS” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
  Wyświetleń: 150
 431. Zarządzenie Nr 9/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 150
 432. Jolanta Topolewska
  Wyświetleń: 149
 433. LXXVI sesja Rady Powiatu (24.04.2024)
  Wyświetleń: 149
 434. Protokół Nr 282 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.08.2023)
  Wyświetleń: 149
 435. Uchwała Nr 890/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu i zaproszenia do udziału w negocjacjach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 149
 436. Uchwała Nr 907/2024 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Rypińskiemu odrębnymi ustawami na rok 2024
  Wyświetleń: 149
 437. Wniosek o podjęcie postępowania
  Wyświetleń: 149
 438. Zarządzenie Nr 35/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 149
 439. Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
  Wyświetleń: 149
 440. Zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego
  Wyświetleń: 149
 441. Karta informacyjna 17/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 148
 442. OS.6221.21.2023 zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne Rypin, ul. Piaski 31
  Wyświetleń: 148
 443. Protokół Nr 280 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (17.08.2023)
  Wyświetleń: 148
 444. Rozbudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo – Brzeszczki Małe-
  Wyświetleń: 148
 445. Uchwała LXIV/385/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 148
 446. Uchwała Nr 884/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 148
 447. Uchwała Nr 894/2023 w sprawie: zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 148
 448. Jarosław Tomkowski
  Wyświetleń: 147
 449. Karta informacyjna 25/2024.Zgłoszenie
  Wyświetleń: 147
 450. Karta informacyjna 33/2024.Wniosek o wydanie koncesji.
  Wyświetleń: 147
 451. Protokół Nr 266 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (14.06.2023)
  Wyświetleń: 147
 452. Uchwała Nr 896/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia w ramach realizacji inwestycji pn. Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w częściach 1 i 2 zamówienia
  Wyświetleń: 147
 453. Uchwała Nr LXVI/397/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 147
 454. Zarządzenie nr 30/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu refundacji kosztów dojazdu uczestników staży zawodowych w ramach projektu pt. „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” realizowanego przez Powiat Rypiński z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 147
 455. Obwieszczenie Wojewody - Sejmik
  Wyświetleń: 146
 456. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 146
 457. Uchwała Nr 866/2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 146
 458. Zarządzenie Nr 40/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rypinie przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 146
 459. Informacja o wydaniu koncesji na wydobywanie złoża
  Wyświetleń: 145
 460. Krystyna Malinowska
  Wyświetleń: 145
 461. Protokół Nr 260 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (15.05.2023)
  Wyświetleń: 145
 462. Uchwała Nr 883/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 145
 463. Uchwała Nr 887/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 145
 464. Uchwała Nr LXVI/394/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 145
 465. Zarządzenie Nr 6/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 5/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) z podziałem na branże oraz przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże dla zadania pn. Zadaszenie nad boiskiem wiel
  Wyświetleń: 145
 466. Karta informacyjna 14/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 144
 467. Karta informacyjna 34/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 144
 468. Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.
  Wyświetleń: 144
 469. Zarządzenie Nr 7/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie
  Wyświetleń: 144
 470. Zezwolenie na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 144
 471. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 144
 472. LXXV Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 143
 473. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Rypinie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 143
 474. Uchwała Nr LXVIII/407/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 143
 475. Wymiana dowodu rejestracyjnego – brak miejsca na wpis badań technicznych
  Wyświetleń: 143
 476. ZARZĄDZENIE Nr 41/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie skrócenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Rypinie w dniu 19 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 143
 477. Zezwolenie OS.613.37.2023.MM
  Wyświetleń: 143
 478. Protokół Nr 263 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (29.05.2023)
  Wyświetleń: 142
 479. Protokół Nr 265 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (06.06.2023)
  Wyświetleń: 142
 480. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 142
 481. zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 142
 482. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 141
 483. Protokół Nr 279 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (10.08.2023)
  Wyświetleń: 141
 484. Uchwała LXIV/383/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 141
 485. Uchwała Nr LXIII/378/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego położonej w Nadrożu, gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/6 o powierzchni 8,6600 ha, na czas oznaczony do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą
  Wyświetleń: 141
 486. Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
  Wyświetleń: 141
 487. Wymiana dowodu rejestracyjnego – zmiana adresu / nazwiska
  Wyświetleń: 141
 488. Karta informacyjna 24/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 140
 489. Karta informacyjna nr 3/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 140
 490. Krzysztof Cegłowski
  Wyświetleń: 140
 491. Prawo jazdy – wtórnik
  Wyświetleń: 140
 492. Uchwała Nr 888/2023 w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 140
 493. Uchwała Nr 892/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie”
  Wyświetleń: 140
 494. Wpis do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 140
 495. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 140
 496. Zmiany zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (20.10.2023)
  Wyświetleń: 140
 497. Informacja o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nadrożu, gmina Rogowo oznaczonych numerami działek - 31/3, 31/4, 31/5, 31/6
  Wyświetleń: 139
 498. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 3/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
  Wyświetleń: 139
 499. Pozwolenie zintegrowane
  Wyświetleń: 139
 500. Protokół Nr 259 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (10.05.2023)
  Wyświetleń: 139
 501. Protokół Nr 267 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (16.06.2023)
  Wyświetleń: 139
 502. Uchwała LXIV/382/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 139
 503. Uchwała Nr 860/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 139
 504. Uchwała Nr 861/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 1 zamówienia
  Wyświetleń: 139
 505. Uchwała Nr 885/2023 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024 - 2028
  Wyświetleń: 139
 506. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew OS.613.44.2023.MM
  Wyświetleń: 139
 507. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w konwencjach.
  Wyświetleń: 139
 508. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 139
 509. Jarosław Sochacki 2024
  Wyświetleń: 138
 510. Karta informacyjna 23/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 138
 511. Protokół Nr 274 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (26.07.2023)
  Wyświetleń: 138
 512. Uchwała Nr LXVII/403/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 138
 513. Zarejestrowanie samochodu sprowadzonego
  Wyświetleń: 138
 514. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofywanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 138
 515. Zgłoszenie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 138
 516. Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 138
 517. Karta informacyjna 32/2024.Zgłoszenie
  Wyświetleń: 137
 518. Uchwała Nr 852/2023 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 137
 519. Wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 137
 520. Karta informacyjna 29/2024.Decyzja
  Wyświetleń: 136
 521. Protokół Nr 268 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (22.06.2023)
  Wyświetleń: 136
 522. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 136
 523. Uchwała Nr 870/2023 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 136
 524. Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
  Wyświetleń: 136
 525. OS.6221.20.2023 zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Skrwilno, ul. Targowa 14A
  Wyświetleń: 135
 526. Protokół Nr 262 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (24.05.2023)
  Wyświetleń: 135
 527. Protokół Nr 300 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (27.11.2023)
  Wyświetleń: 135
 528. Uchwała Nr 928/2024 w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński za 2023 rok
  Wyświetleń: 135
 529. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
  Wyświetleń: 135
 530. Zezwolenie na odłowienie lub odstrzał redukcyjny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę łowną
  Wyświetleń: 135
 531. Karta informacyjna 28/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 134
 532. Protokół Nr 271 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.07.2023)
  Wyświetleń: 134
 533. Uchwała Nr 844/2023 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – część 1 zamówienia
  Wyświetleń: 134
 534. Uchwała Nr 850/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie
  Wyświetleń: 134
 535. Uchwała Nr 854/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 134
 536. Uchwała Nr 865/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 134
 537. Uchwała Nr 868/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 4 zamówienia
  Wyświetleń: 134
 538. Uchwała Nr 899/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 134
 539. Wniosek OS.613.38.2023.MM
  Wyświetleń: 134
 540. Jagoda Grajkowska 2024
  Wyświetleń: 133
 541. Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
  Wyświetleń: 133
 542. Protokół Nr 272 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (21.07.2023)
  Wyświetleń: 133
 543. Uchwała Nr 859/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 5 zamówienia
  Wyświetleń: 133
 544. Uchwała Nr 900/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 133
 545. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 133
 546. Zezwolenie na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach, poza polowaniami i odłowami organizowanymi przez Polski Związek Łowiecki
  Wyświetleń: 133
 547. Uchwała Nr 864/2023 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 132
 548. Uchwała Nr LXVIII/405/2023 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 132
 549. Uchwała Nr LXXII/420/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu
  Wyświetleń: 132
 550. Uchwała Nr LXXIII/428/2024 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
  Wyświetleń: 132
 551. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia działki UPUP lub wydania decyzji na podstawie ISL
  Wyświetleń: 132
 552. Karta informacyjna nr 8/2023. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 131
 553. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”
  Wyświetleń: 131
 554. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 131
 555. Uchwała Nr 837/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 131
 556. Uchwała Nr 838/2023 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – część 3 zamówienia
  Wyświetleń: 131
 557. Uchwała Nr 851/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie
  Wyświetleń: 131
 558. Uchwała Nr 901/2023 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót zrealizowanych w ramach zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 131
 559. Zezwolenie na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.
  Wyświetleń: 131
 560. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku
  Wyświetleń: 131
 561. Koncesja na wydobywanie kopaliny
  Wyświetleń: 130
 562. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 130
 563. Uchwała 6/D/2024 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 130
 564. Uchwała Nr 855/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 130
 565. Uchwała Nr 872/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 130
 566. Uchwała Nr 933/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr 762/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 130
 567. Uchwała Nr LXVI/396/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 130
 568. LXXIV Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 129
 569. Uchwała Nr 886/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 129
 570. Wpis do rejestru zwierząt chronionych
  Wyświetleń: 129
 571. Zarządzenie Nr 38/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 129
 572. Zarządzenie Nr 39/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rypinie przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 129
 573. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 129
 574. Zgłoszenie OS.6221.20.2023
  Wyświetleń: 129
 575. Uchwała Nr 845/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 2 zamówienia
  Wyświetleń: 128
 576. Uchwała Nr 847/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie
  Wyświetleń: 128
 577. Uchwała Nr LXVII/402/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 128
 578. Uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 128
 579. Zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w miejscowości Ugoszcz
  Wyświetleń: 128
 580. Międzynarodowe prawo jazdy – wydanie
  Wyświetleń: 127
 581. Uchwała Nr 856/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 127
 582. Udostępnianie informacji o środowisku
  Wyświetleń: 127
 583. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 127
 584. Opinia RIO w sprawie projektu WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2024 – 2028
  Wyświetleń: 126
 585. Uchwała Nr 840/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 126
 586. Uchwała Nr 843/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 126
 587. Uchwała Nr 871/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 126
 588. Uchwała Nr LXXII/418/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 126
 589. Wniosek o zawieszenie postępowania
  Wyświetleń: 126
 590. I sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 125
 591. Jacek Borowski 2024
  Wyświetleń: 125
 592. Karta informacyjna 30/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 125
 593. Karta informacyjna 39/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 125
 594. Krzysztof Szalkowski 2024
  Wyświetleń: 125
 595. Marek Błaszkiewicz II
  Wyświetleń: 125
 596. Uchwała Nr LXVIII/404/2023 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 125
 597. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 125
 598. Zgłoszenie prac kartograficznych
  Wyświetleń: 125
 599. Rejestracja nowego samochodu
  Wyświetleń: 124
 600. Uchwała Nr 893/2023 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku
  Wyświetleń: 124
 601. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 124
 602. Zgłoszenie projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła z Ziemi
  Wyświetleń: 124
 603. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
  Wyświetleń: 124
 604. Barbara Nowakowska 2024
  Wyświetleń: 123
 605. Jacek Furman 2024
  Wyświetleń: 123
 606. Uchwała Nr 849/2023 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 123
 607. Uchwała Nr 930/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 3/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 123
 608. Uchwała Nr LXVII/400/2023 w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie
  Wyświetleń: 123
 609. Obwieszczenie Okręg Wyborczy nr 4
  Wyświetleń: 122
 610. Uchwała Nr 897/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin
  Wyświetleń: 122
 611. Uchwała Nr 913/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 122
 612. Uchwała Nr LXVIII/406/2023 w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Powiat Rypiński
  Wyświetleń: 122
 613. Informacja na podstawie art. 27b ust.1 ustawy prawo łowieckie
  Wyświetleń: 121
 614. Protokół Nr LXVIII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (20.12.2023)
  Wyświetleń: 121
 615. Uchwała Nr 862/2023 w sprawie: odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – część 4 zamówienia
  Wyświetleń: 121
 616. Uchwała Nr 867/2023 w sprawie odwołania pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 121
 617. Uchwała Nr 903/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 121
 618. Uchwała Nr LXVIII/409/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 121
 619. Uchwała Nr LXXII/417/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński
  Wyświetleń: 121
 620. Zarządzenie Nr 16/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 121
 621. Zarządzenie Nr 4/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 121
 622. Karta informacyjna 22/2024. Wniosek o zmianę pozwolenia na zbieranie odpadów.
  Wyświetleń: 120
 623. LXX Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 120
 624. Protokół Nr 297 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (15.11.2023)
  Wyświetleń: 120
 625. Uchwała Nr 841/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 120
 626. Uchwała Nr 848/2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 120
 627. Uchwała Nr 875/2023 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Rypinie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rypińskiego za rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 120
 628. Uchwała Nr 869/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 119
 629. Uchwała Nr LXVII/401/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie i zwołania jej pierwszego posiedzenia
  Wyświetleń: 119
 630. Obwieszczenie Okręg Wyborczy nr 1
  Wyświetleń: 118
 631. Uchwała Nr LXXV/438/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok
  Wyświetleń: 118
 632. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 4/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 117
 633. Protokół Nr 264 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.06.2023)
  Wyświetleń: 117
 634. Uchwała Nr 7/Kd/2024 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 117
 635. Uchwała Nr 857/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 3 zamówienia
  Wyświetleń: 117
 636. Uchwała Nr 889/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 117
 637. Uchwała Nr LXVIII/408/2023 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Rypińskim na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 117
 638. Uchwała Nr LXX/413/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 117
 639. Zarządzenie Nr 13/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 117
 640. Zarządzenie Nr 2/2024 z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na dostawę papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 117
 641. Karta informacyjna 26/2024. Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczno-inżynierską.
  Wyświetleń: 116
 642. Protokół Nr 299 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (22.11.2023)
  Wyświetleń: 116
 643. Protokół Nr LXVII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (06.12.2023)
  Wyświetleń: 115
 644. Uchwała Nr LXXII/419/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Dziecka w Rypinie
  Wyświetleń: 115
 645. Protokół Nr LXVI/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (15.11.2023)
  Wyświetleń: 114
 646. Uchwała Nr LXXI/416/2024 w sprawie odwołania Wicestarosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 114
 647. II sesja Rady Powiatu w Rypinie (22.05.2024)
  Wyświetleń: 113
 648. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 113
 649. Karta informacyjna 41/2024. Zezwolenie na zbieranie odpadów.
  Wyświetleń: 113
 650. Uchwała Nr 898/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, ul. Mławska 54C, 87-500 Rypin
  Wyświetleń: 113
 651. Uchwała Nr 902/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 113
 652. Uchwała Nr LXVII/398/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Rypina – Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”
  Wyświetleń: 113
 653. Zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w miejscowości Rypin
  Wyświetleń: 113
 654. Uchwała Nr 916/2024 w sprawie zawarcia ugody sądowej
  Wyświetleń: 112
 655. Uchwała Nr 891/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 111
 656. Obwieszczenie Okręg Wyborczy nr 3
  Wyświetleń: 110
 657. Informacje dotyczące pracy Starostwa Powiatowego w Rypinie (2.01.2024)
  Wyświetleń: 108
 658. LXIX Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 108
 659. Obwieszczenie Okręg Wyborczy nr 2
  Wyświetleń: 108
 660. Uchwała Nr 905/2024 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie
  Wyświetleń: 108
 661. Uchwała Nr 934/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr 763/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 108
 662. Zarządzenie Nr 1/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 108
 663. Zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w miejscowości Pinino
  Wyświetleń: 108
 664. Uchwała Nr 911/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 107
 665. Uchwała Nr 927/2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za IV kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 107
 666. Uchwała Nr 932/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 107
 667. Protokół Nr 298 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (20.11.2023)
  Wyświetleń: 106
 668. Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży – Szczerby Etap I (13.12.2023)
  Wyświetleń: 106
 669. Uchwały Zarządu Powiatu BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 106
 670. Protokół Nr 294 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (27.10.2023)
  Wyświetleń: 105
 671. Protokół Nr 305 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.12.2023)
  Wyświetleń: 104
 672. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 4/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 104
 673. Zarządzenie Nr 12/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu
  Wyświetleń: 104
 674. Zarządzenie Nr 5/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) z podziałem na branże oraz przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże dla zadania pn. Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2
  Wyświetleń: 104
 675. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2023
  Wyświetleń: 104
 676. Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych
  Wyświetleń: 103
 677. Uchwała Nr LXX/412/2024 w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 103
 678. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 102
 679. Obwieszczenie (1.02.24)
  Wyświetleń: 102
 680. Uchwała Nr LXXV/433/2024 w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rypińskim na lata 2024-2026
  Wyświetleń: 102
 681. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 102
 682. Uchwała Nr 912/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 101
 683. Uchwała Nr 914/2024 w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 101
 684. Uchwała Nr LXXIII/429/2024 w sprawie wyboru Wicestarosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 101
 685. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 101
 686. Karta informacyjna nr 5/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. - kopia
  Wyświetleń: 100
 687. Obwieszczenie (13.02.2024)
  Wyświetleń: 100
 688. Protokół Nr 291 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (11.10.2023)
  Wyświetleń: 100
 689. Protokół Nr LXXI/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (01.02.2024)
  Wyświetleń: 100
 690. Zarządzenie Nr 18/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 4 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych
  Wyświetleń: 100
 691. Zarządzenie nr 29/2024 Starosty rypińskiego Z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2023 Starosty Rypińskiego w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie oraz ustalenia składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie
  Wyświetleń: 100
 692. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 99
 693. Protokół Nr 293 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.10.2023)
  Wyświetleń: 99
 694. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczki na odcinku Kowalki – Pręczki oraz nr 2215C Dylewo – Rogowo w miejscowości Pręczki
  Wyświetleń: 99
 695. Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 99
 696. Zarządzenie Nr 15/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 13 lutego 2024 w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne
  Wyświetleń: 99
 697. Danuta Tyraj 2024
  Wyświetleń: 98
 698. Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
  Wyświetleń: 98
 699. Protokół Nr 295 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (31.10.2023)
  Wyświetleń: 98
 700. Zarządzenie Nr 21/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 20 marca 2024r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
  Wyświetleń: 98
 701. Hanna Pawlak 2024
  Wyświetleń: 97
 702. LXXII Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 97
 703. Prawo jazdy – wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 97
 704. Uchwała Nr 915/2024 w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 96
 705. Uchwała Nr LXIII/376/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 - kopia - kopia
  Wyświetleń: 96
 706. Karta informacyjna 36/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 95
 707. Karta informacyjna 38/2024.Zgłoszenie
  Wyświetleń: 95
 708. PB – 2a zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Wyświetleń: 95
 709. Uchwała Nr 947/2024 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie
  Wyświetleń: 95
 710. Karta informacyjna 37/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 94
 711. Krzysztof Cegłowski 2024
  Wyświetleń: 94
 712. Obwieszczenie Państwowe Wody Polski (14.03.2024)
  Wyświetleń: 94
 713. Uchwała Nr 909/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 94
 714. Uchwała Nr LXVII/399/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 94
 715. Uchwała Nr LXXV/437/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 94
 716. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 5/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie kultury
  Wyświetleń: 94
 717. Zgłoszenie zmiany danych instalacji Rypin, ul. Młyńska
  Wyświetleń: 93
 718. Protokół Nr 296 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (08.11.2023)
  Wyświetleń: 92
 719. Protokół Nr LXXII/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (20.02.2024)
  Wyświetleń: 92
 720. Uchwała Nr 931/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 4/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 92
 721. Uchwała Nr LXXII/421/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie
  Wyświetleń: 92
 722. Zarządzenie Nr 3/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 92
 723. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 6/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
  Wyświetleń: 91
 724. Protokół Nr 289 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (05.10.2023)
  Wyświetleń: 91
 725. Uchwała Nr 946/2024 w sprawie ogłoszenia siódmego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 91
 726. Uchwała Nr LXXIII/430/2024 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu rypińskiego
  Wyświetleń: 91
 727. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 5/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie kultury
  Wyświetleń: 90
 728. Protokół Nr 285 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (14.09.2023)
  Wyświetleń: 90
 729. Uchwała Nr 929/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 2/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 90
 730. Obwieszczenie (20.02.2024)
  Wyświetleń: 89
 731. Uchwała Nr 910/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 89
 732. Uchwała Nr LXXI/414/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 89
 733. Wniosek o wydanie koncesji - OS.6522.3.2023.MK
  Wyświetleń: 89
 734. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 6/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
  Wyświetleń: 89
 735. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - Gm. Rogowo
  Wyświetleń: 89
 736. Protokół Nr LXIX/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (28.12.2023)
  Wyświetleń: 88
 737. Protokół Nr LXX/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (17.01.2024)
  Wyświetleń: 88
 738. Uchwała Nr 955/2024 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie“
  Wyświetleń: 88
 739. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 3/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
  Wyświetleń: 88
 740. Decyzja OS.613.35.2023.MM - kopia
  Wyświetleń: 87
 741. Dodatkowa tablica rejestracyjna
  Wyświetleń: 87
 742. Protokół Nr 287 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.09.2023)
  Wyświetleń: 87
 743. Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
  Wyświetleń: 87
 744. Uchwała Nr 942/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 87
 745. Uchwała Nr I/5/2024 w sprawie wyboru Wicestarosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 87
 746. Zgłoszenie zmian w instalacji
  Wyświetleń: 87
 747. Obwieszczenia Państwowe Wody Polskie (22.03.2024)
  Wyświetleń: 86
 748. Uchwała Nr 925/2024 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 86
 749. Uchwała Nr 906/2024 w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 85
 750. Uchwała Nr 948/2024 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nadrożu przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 85
 751. Uchwała Nr 949/2024 w sprawie: odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 85
 752. Zarządzenie Nr 10/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 85
 753. Zarządzenie nr 27/2024 Starosty rypińskiego z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie powołania pełnomocnika Starosty do spraw koordynacji realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edykacji prawnej
  Wyświetleń: 85
 754. Likwidacja Stowarzyszenia „NIE MIJAMY SIĘ”
  Wyświetleń: 84
 755. Protokół Nr LXXIV/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (20.03.2024)
  Wyświetleń: 84
 756. Uchwała Nr 917/2024 w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rypiński
  Wyświetleń: 84
 757. Uchwała Nr LXXI/415/2024 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
  Wyświetleń: 84
 758. Uchwała Nr LXXV/435/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej”
  Wyświetleń: 84
 759. Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wydaniu decyzji dotyczącej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Ugoszcz działka nr 190/3, Gmina Brzuze
  Wyświetleń: 83
 760. Obwieszczenie PGW Wody Polskie (04.03.2024)
  Wyświetleń: 82
 761. Protokół Nr 290 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (09.10.2023)
  Wyświetleń: 82
 762. Uchwała Nr 945/2024 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie“
  Wyświetleń: 82
 763. Uchwała Nr 950/2024 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 82
 764. Zgłoszenie zmiany danych instalacji Rusinowo 2, gmina Rypin
  Wyświetleń: 82
 765. LXXIII Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 81
 766. Uchwała Nr 951/2024 w sprawie: odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 81
 767. Informacja o utrudnieniach podczas remontu wejścia głównego do Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 80
 768. Protokół Nr 286 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (20.09.2023)
  Wyświetleń: 80
 769. Protokół Nr 288 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (29.09.2023)
  Wyświetleń: 80
 770. Uchwała Nr 923/2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 80
 771. Uchwała Nr LXXIV/431/2024 w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 79
 772. Uchwała Nr LXXV/432/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński
  Wyświetleń: 79
 773. Zarządzenie nr 23/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska Referent Wydziale Organizacyjnym (1 stanowisko) i Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych (2 stanowiska)
  Wyświetleń: 79
 774. Zgłoszenie zmiany danych instalacji Wąpielsk
  Wyświetleń: 79
 775. Uchwała Nr 908/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 78
 776. Uchwała Nr 924/2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 78
 777. Uchwała Nr 926/2024 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 77
 778. Zgłoszenie zmiany instalacji w instalacji wytwarzającej pole elkektromagnetyczne Rypin, ul. Mławska 2
  Wyświetleń: 77
 779. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 43 Puszcza Rządowa, Gmina Rypin- linia elektroenergetyczna 110kV relacji Lipno - Puszcza Miejska
  Wyświetleń: 76
 780. Uchwała Nr 973/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.
  Wyświetleń: 76
 781. Uchwała Nr 922/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 75
 782. Uchwała Nr LXXVI/439/2024 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie oraz zmiany uchwały Nr LXVII/401/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 6 grudnia 2023r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie i zwołania jej pierwszego posiedzenia
  Wyświetleń: 75
 783. Uchwała Nr 920/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 74
 784. Uchwała Nr 961/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia
  Wyświetleń: 74
 785. Uchwała Nr LXXV/436/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 74
 786. Zarządzenie nr 22/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska Inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu i Referenta w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 74
 787. Uchwała Nr 921/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 73
 788. Uchwała Nr 943/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 73
 789. Uchwała Nr 944/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 73
 790. Uchwała Nr 952/2024 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 73
 791. Uchwała Nr 2/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 72
 792. Uchwała Nr LXXV/434/2024 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2024
  Wyświetleń: 72
 793. VII przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego położonych w Nadrożu, Gmina Rogowo oznaczonych numerami działek - 31/3, 31/4, 31/5, 31/6
  Wyświetleń: 72
 794. LXXVI sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 71
 795. Protokół Nr LXXIII/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (29.02.2024)
  Wyświetleń: 71
 796. Uchwała Nr 962/2024 w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 71
 797. Bilans Starostwa Powiatowego za 2023 rok
  Wyświetleń: 70
 798. Karta informacyjna 15/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 70
 799. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 43 Puszcza Rządowa, Gmina Rypin- linia elektroenergetyczna 110kV relacji Puszcza Miejska - Rypin
  Wyświetleń: 70
 800. Uchwała Nr 918/2024 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) z podziałem na branże oraz przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże dla zadania pn. Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 70
 801. Uchwała Nr 919/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 70
 802. IV Sesja Rady Powiatu (19.06.2024)
  Wyświetleń: 69
 803. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 246 obręb Huta, Gmina Rogowo"
  Wyświetleń: 69
 804. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku
  Wyświetleń: 69
 805. Uchwała Nr 953/2024 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie
  Wyświetleń: 69
 806. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (WL1Y/00024907/8)
  Wyświetleń: 69
 807. Zarządzenie nr 28/2024 Starosty rypińskiego Z dnia 06 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg znajdujących się na terenie powiatu rypińskiego na podst. art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn.zm.)
  Wyświetleń: 69
 808. Uchwała Nr 1/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie
  Wyświetleń: 68
 809. Uchwała Nr 964/2024 w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania i zasad dofinansowania poszczególnych zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Rypińskim w roku 2024
  Wyświetleń: 68
 810. Uchwała Nr I/6/2024 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 68
 811. Raport o stanie Powiatu Rypińskiego w roku 2023
  Wyświetleń: 67
 812. Uchwała Nr 963/2024 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 67
 813. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 67
 814. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (15.04.2024)
  Wyświetleń: 67
 815. Obwieszczenia Państwowe Wody Polskie (22.05.2024)
  Wyświetleń: 66
 816. Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo"
  Wyświetleń: 66
 817. Uchwała Nr 4/2024 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie - hala sportowa”
  Wyświetleń: 66
 818. Uchwała Nr 904/2024 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 66
 819. Uchwała Nr 935/2024 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 2/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”
  Wyświetleń: 66
 820. Uchwała Nr I/4/2024 w sprawie wyboru Starosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 66
 821. Uchwała Nr LXXVI/442/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 66
 822. Informacja o wyniku VII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nadrożu, gmina Rogowo oznaczonych numerami działek - 31/3, 31/4, 31/5, 31/6
  Wyświetleń: 65
 823. Obwieszczenia Państwowe Wody Polskie (20.05.2024)
  Wyświetleń: 65
 824. OBWIESZCZENIE STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 04 czerwca 2024 roku Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024r., poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2024r., poz. 572
  Wyświetleń: 65
 825. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 25 obręb Charszewo, Gmina Rogowo"
  Wyświetleń: 65
 826. Uchwała Nr 938/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 65
 827. Uchwała Nr 954/2024 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Miasta Rypin do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 65
 828. Karta informacyjna nr 6/2024. Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 64
 829. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 101/7 obręb Świeżawy, Gmina Rogowo"
  Wyświetleń: 64
 830. Uchwała Nr 940/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie
  Wyświetleń: 64
 831. Uchwała Nr 958/2024 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Zespołu Szkół nr 5 im. ks Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 64
 832. Uchwała Nr 972/2024 w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy w 2024 r.
  Wyświetleń: 64
 833. III Sesja Rady Powiatu (12.06.2024)
  Wyświetleń: 63
 834. Uchwała Nr 957/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 6/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 63
 835. Uchwała Nr 960/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za 2023 rok
  Wyświetleń: 63
 836. Uchwała Nr 967/2024 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 6/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
  Wyświetleń: 63
 837. Uchwała Nr 969/2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie
  Wyświetleń: 63
 838. Uchwała Nr I/3/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 63
 839. Zarządzenie nr 24/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zamknięcia Starostwa Powiatowego w Rypinie w dniu 2 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 63
 840. Bilans z wykonania budżetu JST za 2023 rok
  Wyświetleń: 62
 841. Informacja dotyczące o pracy Starostwa Powiatowego w dniu 2 maja 2024r.
  Wyświetleń: 62
 842. Uchwała Nr 966/2024 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 62
 843. Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, dz. nr 270, obr. Rogówko
  Wyświetleń: 62
 844. Uchwała Nr 939/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 6/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 61
 845. Karta informacyjna 50/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 60
 846. Karta informacyjna 52/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 60
 847. Protokół Nr LXXV/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (27.03.2024)
  Wyświetleń: 60
 848. Zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne Wąpielsk I, działka nr 129/2
  Wyświetleń: 60
 849. Uchwała Nr 3/2024 w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na wydzierżawienie powierzchni użytkowej
  Wyświetleń: 59
 850. II sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 58
 851. Uchwała Nr 959/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie
  Wyświetleń: 58
 852. Uchwała Nr 965/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 58
 853. Uchwała Nr LXXVI/440/2024 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Rypina – Opracowanie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”
  Wyświetleń: 58
 854. Karta informacyjna 51/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 57
 855. Uchwała Nr 941/2024 w sprawie: negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 57
 856. Bilans łączny Powiatu Rypińskiego za 2023 rok
  Wyświetleń: 56
 857. Uchwała Nr I/2/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 56
 858. Uchwała Nr II/7/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 56
 859. Uchwała Nr LXXIII/424/2024 w sprawie przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby szkoły
  Wyświetleń: 56
 860. Korekta zgłoszenia zmiany danych w instalacji Borowo, gmina Rogowo
  Wyświetleń: 55
 861. Protokół Nr 322 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.03.2024)
  Wyświetleń: 55
 862. Uchwała Nr 956/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 5/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie kultury oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 55
 863. Uchwała Nr LXXIII/423/2024 w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rypinie poprzez zmianę siedziby szkoły
  Wyświetleń: 55
 864. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok
  Wyświetleń: 55
 865. Karta informacyjna nr 5/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 54
 866. Uchwała Nr 937/2024 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 4/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 54
 867. Uchwała Nr LXXIII/427/2024 w sprawie przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby szkoły
  Wyświetleń: 54
 868. Zgłoszenie OS.6221.2023
  Wyświetleń: 54
 869. Karta informacyjna 53/2024. Wniosek o wygaszenie koncesji.
  Wyświetleń: 53
 870. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 173 obręb Dębiany, Gmina Rypin - linia elektroenergetyczna 110kV relacji Lipno - Puszcza Miejska
  Wyświetleń: 53
 871. Uchwała Nr 10/2024 w sprawie ogłoszenia ósmego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 53
 872. Uchwała Nr 936/2024 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 3/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
  Wyświetleń: 53
 873. Zarządzenie Nr 25/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 53
 874. Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Nadrożu, Gmina Rogowo oznaczonej działką nr 39/6
  Wyświetleń: 52
 875. Protokół Nr 303 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (11.12.2023)
  Wyświetleń: 52
 876. Uchwała Nr 968/2024 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 5/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie kultury
  Wyświetleń: 52
 877. Uchwała Nr 974/2024 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie
  Wyświetleń: 52
 878. Obwieszczenie Wody Polskie (17.05.2024)
  Wyświetleń: 51
 879. Uchwała Nr 971/2024 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 51
 880. Informacja o wydaniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża
  Wyświetleń: 50
 881. Karta informacyjna 44/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 50
 882. Karta informacyjna 47/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 50
 883. Karta informacyjna 48/2024. Pozwolenie zintegrowane.
  Wyświetleń: 50
 884. Uchwała Nr 970/2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za I kwartał 2024 roku
  Wyświetleń: 50
 885. Uchwała Nr LXXIII/426/2024 w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby szkoły
  Wyświetleń: 50
 886. Zmiana danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne Rogowo, gmina Rogowo
  Wyświetleń: 50
 887. Karta informacyjna 49/2024. Koncesja
  Wyświetleń: 48
 888. Karta informacyjna nr 3/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 48
 889. Protokół Nr 321 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (25.03.2024)
  Wyświetleń: 47
 890. Uchwała Nr LXXIII/425/2024 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby szkoły
  Wyświetleń: 47
 891. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - Kleszczyn
  Wyświetleń: 47
 892. Protokół Nr 304 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (18.12.2023)
  Wyświetleń: 46
 893. Uchwała Nr 7/2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok
  Wyświetleń: 46
 894. Uchwała Nr LXXVI/441/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024 – 2028
  Wyświetleń: 46
 895. Zarządzenie Nr 26/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie skrócenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Rypinie w dniu 5 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 46
 896. Karta informacyjna 16/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 45
 897. Karta informacyjna 45/2024.Wniosek o wydanie koncesji.
  Wyświetleń: 45
 898. Protokół Nr 313 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (31.01.2024)
  Wyświetleń: 45
 899. Uchwała Nr I/1/2024 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
  Wyświetleń: 45
 900. VIII przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego położonych w Nadrożu, Gmina Rogowo oznaczonych numerami działek - 31/3, 31/4, 31/5, 31/6
  Wyświetleń: 45
 901. Karta informacyjna 11/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 44
 902. Karta informacyjna 8/2024. Zgłoszenie.
  Wyświetleń: 44
 903. Protokół Nr 302 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (06.12.2023)
  Wyświetleń: 44
 904. Protokół Nr 306 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.12.2023)
  Wyświetleń: 44
 905. Protokół Nr 318 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (15.03.2024)
  Wyświetleń: 44
 906. Uchwała Nr 9/2024 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 44
 907. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2024 r. Na podstawie art. 11f ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), dalej: kpa
  Wyświetleń: 43
 908. Protokół Nr 319 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (18.03.2024)
  Wyświetleń: 43
 909. Protokół Nr 320 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (20.03.2024)
  Wyświetleń: 43
 910. Uchwała Nr 8/2024 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 42
 911. Uchwała Nr II/8/2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 42
 912. Karta informacyjna 46/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 41
 913. Protokół Nr 301 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (04.12.2023)
  Wyświetleń: 41
 914. Protokół Nr 316 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (08.03.2024)
  Wyświetleń: 41
 915. Uchwała Nr II/9/2024 w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 41
 916. Karta informacyjna 42/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 40
 917. Protokół Nr 310 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (15.01.2024)
  Wyświetleń: 38
 918. Protokół Nr 311 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.01.2024)
  Wyświetleń: 38
 919. Protokół Nr 314 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.03.2024)
  Wyświetleń: 38
 920. Protokół Nr 315 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (06.03.2024)
  Wyświetleń: 38
 921. Uchwała Nr 6/2024 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 38
 922. Uchwała Nr 5/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 37
 923. Protokół Nr 317 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (12.03.2024)
  Wyświetleń: 36
 924. Blanse 2024
  Wyświetleń: 35
 925. III Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 35
 926. Karta informacyjna 34/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 35
 927. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - GiK 6853.4.2024
  Wyświetleń: 35
 928. Obwieszczenie Starosty Rypińskiego (Rozbudowa drogi powiatowej Rakowo-Czyżewo-Rusinowo)
  Wyświetleń: 34
 929. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 236 obręb Miasto Rypin
  Wyświetleń: 34
 930. Karta informacyjna 27/2024.Zgłoszenie
  Wyświetleń: 33
 931. IV Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 32
 932. Karta informacyjna 21/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 31
 933. Karta informacyjna 43/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 31
 934. Informacja o wyniku VIII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nadrożu, gmina Rogowo oznaczonych numerami działek - 31/4, 31/5, 31/6
  Wyświetleń: 30
 935. Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim i pielęgniarskim
  Wyświetleń: 29
 936. Uchwała Nr 26/2024 w sprawie oddania w dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 29
 937. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - GiK 6853.3.2024
  Wyświetleń: 28
 938. Uchwała Nr 23/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 28
 939. Protokół Nr 309 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (10.01.2024)
  Wyświetleń: 27
 940. Zawiadomienie o czynności ustalenia granic, dz. nr 422/1 w Rojewie
  Wyświetleń: 27
 941. Karta informacyjna 64/2024. Pozwolenie zintegrowane.
  Wyświetleń: 26
 942. Protokół Nr 308 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (09.01.2024)
  Wyświetleń: 26
 943. Protokół Nr 312 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (26.01.2024)
  Wyświetleń: 26
 944. Uchwała Nr 27/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 26
 945. Uchwała Nr 28/2024 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim i pielęgniarskim oraz powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium
  Wyświetleń: 26
 946. Uchwała Nr 29/2024 zmieniająca uchwałę Nr 10/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia ósmego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 26
 947. Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne Rypin, ul. Mławska, działka nr 1243/1
  Wyświetleń: 26
 948. Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne Skrwilno, działka nr 654
  Wyświetleń: 25
 949. Lista osób, które dokonały wpłaty wadium na VIII przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 24
 950. Obwieszczenie Państwowe Wody Polskie (18.06.2024)
  Wyświetleń: 24
 951. Opinia RIO w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 23
 952. Protokół Nr 307 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (04.01.2024)
  Wyświetleń: 23
 953. Uchwała Nr III/11/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok
  Wyświetleń: 23
 954. Karta informacyjna 57/2024.Zgłoszenie
  Wyświetleń: 22
 955. Karta informacyjna 60/2024.Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 22
 956. Uchwała Nr 25/2024 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie - hala sportowa”
  Wyświetleń: 22
 957. Uchwała Nr IV/25/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 22
 958. Karta informacyjna 56/2024. Decyzja wygaszająca koncesję.
  Wyświetleń: 21
 959. Karta informacyjna 59/2024.Wniosek o zmianę decyzji na wytwarzanie odpadów.
  Wyświetleń: 20
 960. Protokół Nr II/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (22.05.2024)
  Wyświetleń: 20
 961. Uchwała Nr 22/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 20
 962. Uchwała Nr 24/2024 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie
  Wyświetleń: 20
 963. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk (ETAP II – od km 7+539 do km 10+947)
  Wyświetleń: 19
 964. Uchwała Nr IV/23/2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Pracy
  Wyświetleń: 19
 965. Karta informacyjna 62/2024.Zgłoszenie
  Wyświetleń: 18
 966. Obwieszczenie Starosty Rypińskiego "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C na odcinku Skrwilno - granice województwa"
  Wyświetleń: 18
 967. Uchwała Nr IV/21/2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Edukacji
  Wyświetleń: 18
 968. Uchwała Nr IV/24/2024 w sprawie delegowania radnych Powiatu Rypińskiego na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  Wyświetleń: 18
 969. Uchwała Nr IV/26/2024 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 18
 970. Informacja o wydaniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża (8.07.2024)
  Wyświetleń: 17
 971. Informacja o wyniku VIII przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nadrożu, gmina Rogowo oznaczonej numerem działki - 31/3
  Wyświetleń: 17
 972. Karta informacyjna 61/2024.Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 17
 973. Uchwała Nr IV/22/2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
  Wyświetleń: 17
 974. Karta informacyjna 63/2024.Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 16
 975. Obwieszczenie Starosty Rypińskiego "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 120109C skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C - Wąpielsk"
  Wyświetleń: 16
 976. Uchwała Nr 20/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 16
 977. Uchwała Nr III/14/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 16
 978. Uchwała Nr IV/18/2024 o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 16
 979. Protokół Nr I/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (07.05.2024)
  Wyświetleń: 15
 980. Protokół Nr LXXVI/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (24.04.2024)
  Wyświetleń: 15
 981. Uchwała Nr 21/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 15
 982. Uchwała Nr III/10/2024 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Rypinie wotum zaufania za rok 2023
  Wyświetleń: 15
 983. Uchwała Nr IV/17/2024 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2023 rok
  Wyświetleń: 15
 984. Uchwała Nr IV/19/2024 w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie oraz ustalenia przedmiotu ich działania
  Wyświetleń: 15
 985. Karta informacyjna 54/2024. Wniosek o przeniesienie koncesji.
  Wyświetleń: 14
 986. OBWIESZCZENIE STAROSTY RYPIŃSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 311) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 572)
  Wyświetleń: 14
 987. Uchwała Nr 18/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 14
 988. Uchwała Nr 31/2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 14
 989. Uchwała Nr III/13/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 14
 990. Uchwała Nr IV/20/2024 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Gospodarki i Rolnictwa
  Wyświetleń: 14
 991. Informacja o przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża (12.07.2024)
  Wyświetleń: 13
 992. Karta informacyjna 58/2024.Zgłoszenie
  Wyświetleń: 13
 993. Uchwała Nr III/12/2024 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok
  Wyświetleń: 13
 994. Uchwała Nr 15/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 12
 995. Uchwała Nr 17/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 12
 996. Uchwała Nr 32/2024 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 12
 997. Uchwała Nr 36/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 12
 998. Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne Dębiany , działka nr 100/2 i 100/5 , gmina Rypin
  Wyświetleń: 12
 999. Karta informacyjna 55/2024.Koncesja.
  Wyświetleń: 11
 1000. Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wydaniu decyzji dotyczącej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Puszcza Rządowa działka nr 43, Gmina Rypin, w celu wykonania prac obejmujących remont linii 110 kV relacji Lipno-Puszcza Miejska
  Wyświetleń: 11
 1001. Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wydaniu decyzji dotyczącej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Puszcza Rządowa działka nr 43, Gmina Rypin, w celu wykonania prac obejmujących remont linii 110 kV relacji Puszcza Miejska - Rypin
  Wyświetleń: 11
 1002. Uchwała Nr 30/2024 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 11
 1003. Uchwała Nr 14/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 10
 1004. Uchwała Nr 16/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 10
 1005. Uchwała Nr 19/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 10
 1006. Uchwała Nr III/16/2024 w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużenie umów najmu części komina
  Wyświetleń: 10
 1007. Uchwała Nr 34/2024 w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie - hala sportowa”
  Wyświetleń: 9
 1008. Uchwała Nr III/15/2024 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2024
  Wyświetleń: 9
 1009. Uchwała Nr 12/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 8
 1010. Uchwała Nr 35/2024 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w II postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie - hala sportowa”
  Wyświetleń: 8
 1011. Uchwała Nr 11/2024 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 7
 1012. Uchwała Nr 33/2024 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie - hala sportowa”
  Wyświetleń: 7
 1013. Zarządzenie Nr 30/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych
  Wyświetleń: 7
 1014. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin – Wąpielsk (ETAP I)
  Wyświetleń: 6
 1015. Uchwała Nr 13/2024 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 5
 1016. Obwieszczenie Wody Polskie (18.07.2024)
  Wyświetleń: 4
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego