Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 18843Luty: 22331Marzec: 24918Kwiecień: 14398Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 5Kwiecień: 27Maj: 24Czerwiec: 36
Lipiec: 14Sierpień: 376Wrzesień: 4383Październik: 6488Listopad: 23306Grudzień: 15964
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 12076
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 3203
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 2347
 4. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2237
 5. Kontakt
  Wyświetleń: 1919
 6. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 1855
 7. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1624
 8. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1617
 9. Aktualności
  Wyświetleń: 1328
 10. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1271
 11. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 1262
 12. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 1187
 13. Procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 1187
 14. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1072
 15. Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  Wyświetleń: 1066
 16. Protokoły Zarządu Powiatu 2023
  Wyświetleń: 998
 17. Budżet 2023
  Wyświetleń: 964
 18. Uchwały Zarządu Powiatu 2023
  Wyświetleń: 916
 19. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 835
 20. Wydział Środowiska
  Wyświetleń: 822
 21. Wydział Budownictwa
  Wyświetleń: 815
 22. Uchwały Rady Powiatu 2023
  Wyświetleń: 750
 23. Godziny pracy
  Wyświetleń: 746
 24. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 706
 25. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 672
 26. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów
  Wyświetleń: 664
 27. Rejestr informacji
  Wyświetleń: 638
 28. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 638
 29. Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych
  Wyświetleń: 635
 30. archiwalny
  Wyświetleń: 597
 31. Zarządzenia Starosty 2023
  Wyświetleń: 597
 32. Kadencja 2018-2023 BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 551
 33. STAROSTA RYPIŃSKI
  Wyświetleń: 496
 34. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 493
 35. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Funduszy i Rozwoju
  Wyświetleń: 489
 36. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 483
 37. Rejestry, Archiwa i Ewidencje
  Wyświetleń: 469
 38. Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 463
 39. Program Ochrony środowiska dla powiatu rypińskiego
  Wyświetleń: 457
 40. LXIV Sesja Rady Powiatu (27.09.2023 r.)
  Wyświetleń: 453
 41. Biuro Radców Prawnych
  Wyświetleń: 452
 42. Zarządzenia Starosty 2024
  Wyświetleń: 450
 43. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 448
 44. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 429
 45. Przetargi BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 429
 46. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 419
 47. Petycje
  Wyświetleń: 418
 48. Inspekcje, służby i straże
  Wyświetleń: 417
 49. Procedury załatwiania spraw BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 395
 50. Kierownictwo
  Wyświetleń: 392
 51. Uchwały Zarządu Powiatu 2024
  Wyświetleń: 390
 52. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy
  Wyświetleń: 385
 53. Opinie RIO 2023
  Wyświetleń: 365
 54. Audyt i Kontrole
  Wyświetleń: 361
 55. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 358
 56. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 354
 57. Statuty
  Wyświetleń: 352
 58. Referent w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 350
 59. Obwieszczenia i komunikaty
  Wyświetleń: 343
 60. Wydane pozwolenia zintegrowane
  Wyświetleń: 340
 61. Referent w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych
  Wyświetleń: 337
 62. Wnioski i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 335
 63. Zdrowie
  Wyświetleń: 335
 64. LXIII Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 334
 65. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 333
 66. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 331
 67. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 327
 68. Komisje
  Wyświetleń: 321
 69. Zarządzanie ruchem na drogach
  Wyświetleń: 318
 70. Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 310
 71. Pobierz programy
  Wyświetleń: 308
 72. Zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 308
 73. Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 306
 74. Wybory 2018
  Wyświetleń: 304
 75. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 296
 76. Uchwały Rady Powiatu 2024
  Wyświetleń: 295
 77. Sprawozdania 2023
  Wyświetleń: 291
 78. Protokoły Rady Powiatu 2023
  Wyświetleń: 290
 79. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 283
 80. Bilanse
  Wyświetleń: 281
 81. Jarosław Sochacki
  Wyświetleń: 276
 82. Audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 274
 83. Wniosek o zmianę terminu wprowadzenia organizacji ruchu
  Wyświetleń: 273
 84. Referent w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych (5/2024)
  Wyświetleń: 271
 85. PROTOKÓŁ NR LXII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (26 lipca 2023 r.)
  Wyświetleń: 267
 86. Zarządzenie nr 31/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie oraz ustalenia składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie
  Wyświetleń: 267
 87. Uchwała Nr 835/2023 w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 264
 88. LXV Sesja Rady Powiatu (17.10.2023 r.)
  Wyświetleń: 260
 89. Uchwała Nr 1/2024 Powiatowej Komisji Wyborczej w Rypinie
  Wyświetleń: 259
 90. Uchwała Nr LXIII/377/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 256
 91. Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 253
 92. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 253
 93. Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, dz. nr 908, obr. Skrwilno
  Wyświetleń: 243
 94. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 241
 95. Wykaz wydanych decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 240
 96. Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
  Wyświetleń: 238
 97. Rozbudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo – Brzeszczki Małe
  Wyświetleń: 237
 98. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu
  Wyświetleń: 236
 99. Klauzula Informacyjna – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 228
 100. Klauzula Informacyjna – Wydział Środowiska
  Wyświetleń: 227
 101. Uchwała Nr 836/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Wyświetleń: 226
 102. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 222
 103. Audytor wewnętrzny II
  Wyświetleń: 221
 104. Interpelacja 11.12.2019
  Wyświetleń: 219
 105. Klauzula informacyjna dla klientów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 219
 106. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 217
 107. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 214
 108. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  Wyświetleń: 213
 109. Klauzula Informacyjna – Ogólna
  Wyświetleń: 213
 110. Raport o stanie Powiatu Rypińskiego w roku 2022
  Wyświetleń: 212
 111. Oświadczenia majątkowe BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 211
 112. zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 20.09.2023
  Wyświetleń: 211
 113. LXVI Sesja Rady Powiatu (15.11.2023)
  Wyświetleń: 208
 114. LXVIII Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 208
 115. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 207
 116. Aleksandra Błaszczak
  Wyświetleń: 206
 117. Informacja dot. stacji radiokomunikacyjnej
  Wyświetleń: 204
 118. Informacja
  Wyświetleń: 201
 119. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022
  Wyświetleń: 201
 120. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku
  Wyświetleń: 200
 121. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
  Wyświetleń: 197
 122. Monika Kalinowska (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 196
 123. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 196
 124. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia, ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oraz wyznaczeniu nowych punktów granicznych (działka 303/1, 304/01, 300/1 w miejscowości Radziki Duże)
  Wyświetleń: 194
 125. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 193
 126. Obwieszcze Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 17 listopada 2023 r. o nieobsadzaniu mandatu radnego Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 193
 127. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku
  Wyświetleń: 193
 128. Uchwała Nr 858/2023 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 193
 129. ZARZĄDZENIE NR 29/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO Z DNIA 25 SIERPNIA 2023 r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA „NAJCIEKAWSZY WITACZ DOŻYNKOWY POWIATU RYPIŃSKIEGO 2023r.” ORAZ PRZYJECIA REGULAMINU
  Wyświetleń: 193
 130. Wniosek o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 192
 131. Decyzja
  Wyświetleń: 187
 132. Zezwolenie OS/.613.28.2022.Mm
  Wyświetleń: 187
 133. Wniosek na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 186
 134. Zezwolenie na zbieranie odpadów.
  Wyświetleń: 186
 135. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu
  Wyświetleń: 185
 136. LXIII Sesja Rady Powiatu (05.09.2023 r.)
  Wyświetleń: 184
 137. Uchwała LXV/390/2023 w sprawie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia
  Wyświetleń: 184
 138. Zawiadomienie o wprowadzenie organizacji ruchu
  Wyświetleń: 184
 139. Wniosek o przeniesienie koncesji
  Wyświetleń: 182
 140. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 181
 141. Rafał Zglinicki
  Wyświetleń: 181
 142. Uchwała Nr 839/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Dziennego Domu Pobytu Senior+ na działce nr ewid. 1302/8 w Rypinie ul. Mławska wraz z dokonaniem skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy
  Wyświetleń: 181
 143. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 180
 144. LXVIII Sesja Rady Powiatu (20.12.2023)
  Wyświetleń: 175
 145. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 174
 146. Wniosek o wycinkę drzew
  Wyświetleń: 172
 147. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 172
 148. Sygnalista
  Wyświetleń: 170
 149. Zgłoszenie nabycia pojazdu
  Wyświetleń: 169
 150. Odpowiedź (interpelacja 11.12.2019)
  Wyświetleń: 167
 151. Zezwolenie na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 167
 152. Paweł Sobierajski (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 166
 153. PEŁNOMOCNICTWO
  Wyświetleń: 166
 154. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 163
 155. Klauzula Informacyjna – Wydziału Budownictwa
  Wyświetleń: 162
 156. LXXI Sesja Rady Powiatu (1.02.2024)
  Wyświetleń: 162
 157. Protokoły Rady Powiatu
  Wyświetleń: 162
 158. zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 162
 159. wniosek OS.613.35.2023.MM
  Wyświetleń: 161
 160. Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 161
 161. Sesje
  Wyświetleń: 159
 162. Uchwała LXIV/380/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 159
 163. Uchwała Nr LXIII/376/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 159
 164. Monika Kalinowska
  Wyświetleń: 158
 165. Piotr Pawłowski
  Wyświetleń: 158
 166. Ziemowit Kłosowski
  Wyświetleń: 158
 167. Klauzula Informacyjna – Wydział Transportu i Komunikacji
  Wyświetleń: 157
 168. Katarzyna Bilicka
  Wyświetleń: 156
 169. Piotr Makowski (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 156
 170. Piotr Czarnecki (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 155
 171. Informacja o zmianie danych w instalacji
  Wyświetleń: 154
 172. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 154
 173. LXX Sesja Rady Powiatu w Rypinie (17.01.2024)
  Wyświetleń: 153
 174. Aktualizacja danych
  Wyświetleń: 148
 175. Jacek Borowski
  Wyświetleń: 148
 176. PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 148
 177. Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
  Wyświetleń: 146
 178. Joanna Lutkiewicz
  Wyświetleń: 145
 179. VI przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego położonych w Nadrożu, Gmina Rogowo oznaczonych numerami działek - 31/3, 31/4, 31/5, 31/6
  Wyświetleń: 145
 180. Informacja o zmianie danych w instalacji.
  Wyświetleń: 144
 181. LXIX Sesja Rady Powiatu (28.12.2023)
  Wyświetleń: 144
 182. Henryk Jan Kiełkowski
  Wyświetleń: 143
 183. Iwona Więckowska
  Wyświetleń: 142
 184. LXV Sesja Rady Powiatu (17.10.2023)
  Wyświetleń: 142
 185. Wygaśnięcie koncesji
  Wyświetleń: 142
 186. Zarządzenie nr 32/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 142
 187. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
  Wyświetleń: 140
 188. Katarzyna Bułkowska
  Wyświetleń: 139
 189. Katarzyna Chodorowska
  Wyświetleń: 139
 190. LXIV Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 137
 191. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.09.2023r.
  Wyświetleń: 136
 192. Iwona Czachorowska
  Wyświetleń: 135
 193. Uchwała Nr 842/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie
  Wyświetleń: 135
 194. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 135
 195. Koncesja
  Wyświetleń: 134
 196. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (budynki mieszkalne do 70m2)
  Wyświetleń: 134
 197. informacja o zmianie danych
  Wyświetleń: 132
 198. ZARZĄDZENIE Nr 44/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie skrócenia godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego w Rypinie w dniu 29 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 132
 199. Budżet
  Wyświetleń: 131
 200. INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Rypinie o składzie, siedzibie i dyżurach
  Wyświetleń: 131
 201. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 131
 202. Karolina Brzezicka
  Wyświetleń: 130
 203. Wniosek
  Wyświetleń: 130
 204. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 130
 205. ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wdrożenia „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Rypinie” oraz wyznaczenia Administratora ds. obsługi sygnalistów
  Wyświetleń: 130
 206. Katarzyna Szczęsny
  Wyświetleń: 129
 207. Koncesja "NOWE SADŁOWO III"
  Wyświetleń: 129
 208. Piotr Makowski
  Wyświetleń: 129
 209. PROTOKÓŁ NR LXIII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (5 września 2023 r.)
  Wyświetleń: 129
 210. Komunikat-wyborcy Samorzad 2024
  Wyświetleń: 128
 211. Teresa Mucha
  Wyświetleń: 128
 212. Uchwała LXIV/381/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 128
 213. Wygaszenie koncesji
  Wyświetleń: 128
 214. Komunikat-terytorialne
  Wyświetleń: 127
 215. Arleta Sochacka
  Wyświetleń: 126
 216. Opinie RIO 2024
  Wyświetleń: 126
 217. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
  Wyświetleń: 125
 218. Protokoły Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 125
 219. Uchwała Nr LXIII/375/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 125
 220. Jagoda Grajkowska
  Wyświetleń: 124
 221. OS.613.31.2023.MM
  Wyświetleń: 124
 222. Zarządzenie Nr 37/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na wykonania, dostawę oraz odbiór i zniszczenie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.
  Wyświetleń: 124
 223. Jacek Furman
  Wyświetleń: 123
 224. Uchwała LXV/393/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 123
 225. Zgłoszenie zmiany nazwy prowadzącego instalację
  Wyświetleń: 123
 226. Leszek Krajnik
  Wyświetleń: 121
 227. Opinie RIO
  Wyświetleń: 121
 228. Protokół Nr LXIV/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (27.09.2023)
  Wyświetleń: 121
 229. Agata Jaguścik
  Wyświetleń: 120
 230. Lidia Rutkowska
  Wyświetleń: 120
 231. Ewa Smykowska
  Wyświetleń: 119
 232. Marek Błaszkiewicz
  Wyświetleń: 119
 233. Paweł Sobierajski
  Wyświetleń: 119
 234. Uchwała Nr LXIX/411/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 119
 235. Sławomir Pawłowski
  Wyświetleń: 118
 236. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew OS.613.53.2023.MM
  Wyświetleń: 118
 237. Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 118
 238. Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 117
 239. Zgłoszenie Kleszczyn
  Wyświetleń: 117
 240. Protokół Nr 283 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.09.2023)
  Wyświetleń: 115
 241. Protokół Nr 284 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (07.09.2023)
  Wyświetleń: 113
 242. Wyniki konsultacji rocznego projektu programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 113
 243. Danuta Tyraj
  Wyświetleń: 112
 244. Dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 112
 245. LXVII Sesja Rady Powiatu (6.12.2023)
  Wyświetleń: 112
 246. Maciej Grzybowski
  Wyświetleń: 112
 247. Piotr Chmielewski
  Wyświetleń: 112
 248. Sylwia Trojakowska
  Wyświetleń: 112
 249. Tomasz Sugalski
  Wyświetleń: 112
 250. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 112
 251. Wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnik tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 112
 252. Artur Gorczycki
  Wyświetleń: 111
 253. Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 111
 254. Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  Wyświetleń: 111
 255. Uchwała Nr 879/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 111
 256. Zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w m. Okalewo dz. nr 1101/20
  Wyświetleń: 111
 257. Przerejestrowanie używanego pojazdu
  Wyświetleń: 110
 258. Wyrejestrowanie pojazdu – złomowanie
  Wyświetleń: 110
 259. Dokonanie zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 109
 260. Mariusz Wrzesiński
  Wyświetleń: 109
 261. Obwieszczenie wojewody - liczba radnych
  Wyświetleń: 109
 262. PB -1 wniosek o pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 109
 263. Uchwała LXV/392/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 109
 264. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 109
 265. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 109
 266. O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Rypińskiego z dnia 7 lutego 2024 roku
  Wyświetleń: 108
 267. Prawo jazdy – obowiązkowa wymiana
  Wyświetleń: 108
 268. Protokoły Zarządu Powiatu 2024
  Wyświetleń: 108
 269. Protokół Nr 281 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (25.08.2023)
  Wyświetleń: 108
 270. Sprawozdania 2024
  Wyświetleń: 108
 271. Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 108
 272. Magdalena Lewandowska-Kieruj
  Wyświetleń: 107
 273. Piotr Czarnecki
  Wyświetleń: 107
 274. Sprawozdania
  Wyświetleń: 107
 275. Uchwała Nr 846/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 107
 276. Uchwała Nr LXIII/376/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 - kopia
  Wyświetleń: 107
 277. ZARZĄDZENIE nr 42/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego w formie gry decyzyjnej
  Wyświetleń: 107
 278. Ewa Muśkiewicz
  Wyświetleń: 106
 279. Hanna Pawlak
  Wyświetleń: 106
 280. Joanna Kacprzycka
  Wyświetleń: 106
 281. Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży – Szczerby Etap I
  Wyświetleń: 106
 282. Uchwała LXIV/387/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego położonej w Nadrożu, gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/6 o powierzchni 8,6600 ha, na czas oznaczony do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą
  Wyświetleń: 106
 283. Uchwała Nr 863/2023 w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 106
 284. Uchwała Nr 878/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 106
 285. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 106
 286. Dorota Politowska
  Wyświetleń: 105
 287. LXVI Sesja Rady Powiatu (15.11.2023)
  Wyświetleń: 105
 288. Zgłoszenie - Wąpielsk
  Wyświetleń: 105
 289. Joanna Krukowska
  Wyświetleń: 104
 290. PB – 2 zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
  Wyświetleń: 104
 291. Uchwała LXV/388/2023 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 104
 292. Uchwała LXV/391/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 104
 293. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 104
 294. Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, dz. nr 52/2 i 53, obr. Stawiska
  Wyświetleń: 104
 295. Informacja o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 103
 296. Protokół Nr 261 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.05.2023)
  Wyświetleń: 103
 297. Protokół Nr 275 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.07.2023)
  Wyświetleń: 103
 298. Protokół Nr LXV/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (17.10.2023)
  Wyświetleń: 103
 299. Uchwała Nr LXVI/395/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2024 r.
  Wyświetleń: 103
 300. Barbara Nowakowska
  Wyświetleń: 102
 301. Joanna Fabiszewska
  Wyświetleń: 102
 302. Komunikat rejestracja komitetow
  Wyświetleń: 102
 303. Monika Stefańska
  Wyświetleń: 102
 304. Protokół Nr 269 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.06.2023)
  Wyświetleń: 102
 305. Protokół Nr 278 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (07.08.2023)
  Wyświetleń: 102
 306. Uchwała Nr 873/2023 w sprawie ogłoszenia szóstego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 102
 307. Zarządzenie nr 34/ 2023 Starosty Rypińskiego z dnia 03 listopada 2023 r. w sprawie umorzenia cywilnoprawnych należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami przypadających Skarbowi Państwa od „MAD DOGS” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
  Wyświetleń: 102
 308. Joanna Dombrowska
  Wyświetleń: 101
 309. Koncesja OS.6522.2.2023.MK
  Wyświetleń: 101
 310. Protokół Nr 270 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (12.07.2023)
  Wyświetleń: 101
 311. Protokół Nr 276 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.08.2023)
  Wyświetleń: 101
 312. Protokół Nr 282 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.08.2023)
  Wyświetleń: 101
 313. Uchwała LXV/389/2023 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 101
 314. Wydanie dziennika budowy
  Wyświetleń: 101
 315. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  Wyświetleń: 101
 316. Krzysztof Szalkowski
  Wyświetleń: 100
 317. Protokoły Rady Powiatu 2024
  Wyświetleń: 100
 318. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
  Wyświetleń: 100
 319. Rozbudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo – Brzeszczki Małe-
  Wyświetleń: 100
 320. Uchwała LXIV/379/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 100
 321. Uchwała Nr 877/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrznych schodów, powstałych w ramach zadania pn.: „Przebudowa i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie” na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 100
 322. Zarządzenie nr 33/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 18 października w sprawie powołania Zespołu do dokonania merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rypinie
  Wyświetleń: 100
 323. Bożena Cieślak
  Wyświetleń: 99
 324. Protokół Nr 266 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (14.06.2023)
  Wyświetleń: 99
 325. Protokół Nr 280 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (17.08.2023)
  Wyświetleń: 99
 326. Uchwała LXIV/384/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 99
 327. Uchwała LXIV/386/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 99
 328. Uchwała Nr 853/2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 99
 329. Uchwała Nr 874/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej“ w 2024 roku
  Wyświetleń: 99
 330. Uchwała Nr 882/2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 99
 331. Protokół Nr 277 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (02.08.2023)
  Wyświetleń: 98
 332. Uchwała LXIV/385/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 98
 333. Zezwolenie
  Wyświetleń: 98
 334. Jolanta Szablicka-Sochacka
  Wyświetleń: 97
 335. Uchwała LXIV/382/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 97
 336. Uchwała Nr 876/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za III kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 97
 337. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew OS.613.51.2023.MM
  Wyświetleń: 97
 338. Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny
  Wyświetleń: 97
 339. Decyzja OS.613.51.2023.MM
  Wyświetleń: 96
 340. Informacja o wydaniu koncesji na wydobywanie złoża
  Wyświetleń: 96
 341. Protokół Nr 273 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (25.07.2023)
  Wyświetleń: 96
 342. Renata Bruzdewicz
  Wyświetleń: 96
 343. Uchwała Nr 866/2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 96
 344. Uchwała Nr LXIX/410/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 96
 345. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
  Wyświetleń: 96
 346. Protokół Nr 263 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (29.05.2023)
  Wyświetleń: 95
 347. Jarosław Tomkowski
  Wyświetleń: 94
 348. Uchwała Nr 852/2023 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 94
 349. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 94
 350. Prawo jazdy – rozszerzenie uprawnień
  Wyświetleń: 93
 351. Protokół Nr 260 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (15.05.2023)
  Wyświetleń: 93
 352. Protokół Nr 279 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (10.08.2023)
  Wyświetleń: 93
 353. Uchwała LXIV/383/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 93
 354. Uchwała Nr 865/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 93
 355. Uchwała Nr LXIII/374/2023 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
  Wyświetleń: 93
 356. Uchwała Nr LXIII/378/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego położonej w Nadrożu, gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/6 o powierzchni 8,6600 ha, na czas oznaczony do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą
  Wyświetleń: 93
 357. Wyrejestrowanie pojazdu – kradzież
  Wyświetleń: 93
 358. Zgłoszenie OS.6221.25.2023.
  Wyświetleń: 93
 359. Jolanta Topolewska
  Wyświetleń: 92
 360. Krystyna Malinowska
  Wyświetleń: 92
 361. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 92
 362. Protokół Nr 259 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (10.05.2023)
  Wyświetleń: 92
 363. Uchwała Nr 860/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 92
 364. Uchwała Nr 880/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 92
 365. Uchwała Nr 884/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 92
 366. Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
  Wyświetleń: 92
 367. Zarządzenie nr 30/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu refundacji kosztów dojazdu uczestników staży zawodowych w ramach projektu pt. „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” realizowanego przez Powiat Rypiński z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 92
 368. Zgłoszenie OS.6221.24.2023
  Wyświetleń: 92
 369. Marek Tyburski 2024
  Wyświetleń: 91
 370. Prawo jazdy – wtórnik
  Wyświetleń: 91
 371. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów OS.6233.3.2023
  Wyświetleń: 91
 372. Zarządzenie Nr 11/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
  Wyświetleń: 91
 373. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.
  Wyświetleń: 91
 374. Zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego
  Wyświetleń: 91
 375. Zmiany zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (20.10.2023)
  Wyświetleń: 91
 376. Obwieszczenie Wojewody - Sejmik
  Wyświetleń: 90
 377. Protokół Nr 274 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (26.07.2023)
  Wyświetleń: 90
 378. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 90
 379. Uchwała Nr 870/2023 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 90
 380. Uchwała Nr 881/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia w ramach realizacji inwestycji pn. Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  Wyświetleń: 90
 381. Uchwała Nr 883/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 90
 382. Zarządzenie Nr 35/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 90
 383. Zarządzenie Nr 36/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 90
 384. Zezwolenie - OS.613.38.2023.Mm
  Wyświetleń: 90
 385. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 90
 386. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 90
 387. Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 90
 388. Krzysztof Cegłowski
  Wyświetleń: 89
 389. Monika Kalinowska 2024
  Wyświetleń: 89
 390. Pojazd – montaż instalacji LPG, do nauki jazdy „L”, montaż haka, wpis „VAT”, wpis „TAXI”
  Wyświetleń: 89
 391. Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.
  Wyświetleń: 89
 392. Protokół Nr 262 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (24.05.2023)
  Wyświetleń: 89
 393. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 89
 394. Wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 89
 395. Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
  Wyświetleń: 89
 396. zgłoszenie budowy z projektem
  Wyświetleń: 89
 397. Protokół Nr 268 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (22.06.2023)
  Wyświetleń: 88
 398. Uchwała Nr 864/2023 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 88
 399. Uchwała Nr 868/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 4 zamówienia
  Wyświetleń: 88
 400. OS.613.52.2023.MM
  Wyświetleń: 87
 401. Protokół Nr 272 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (21.07.2023)
  Wyświetleń: 87
 402. Uchwała Nr 837/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 87
 403. Uchwała Nr 845/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 2 zamówienia
  Wyświetleń: 87
 404. Uchwała Nr 895/2023 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 87
 405. Wniosek OS.613.52.2023.MM
  Wyświetleń: 87
 406. Wpis do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 87
 407. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
  Wyświetleń: 87
 408. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofywanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 87
 409. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 87
 410. Decyzja OS.613.50.2023.MM
  Wyświetleń: 86
 411. Koncesja na wydobywanie kopaliny
  Wyświetleń: 86
 412. Protokół Nr 271 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.07.2023)
  Wyświetleń: 86
 413. Uchwała Nr 854/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 86
 414. Uchwała Nr 859/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 5 zamówienia
  Wyświetleń: 86
 415. Uchwała Nr 887/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 86
 416. Uchwała Nr LXVI/397/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 86
 417. Wniosek o wydanie zezwolenia OS.613.50.2023.MM
  Wyświetleń: 86
 418. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 86
 419. Wymiana dowodu rejestracyjnego – brak miejsca na wpis badań technicznych
  Wyświetleń: 86
 420. Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 86
 421. Zgłoszenie OS.6221.23.2023
  Wyświetleń: 86
 422. Decyzja OS.613.49.2023
  Wyświetleń: 85
 423. LXXII Sesja Rady Powiatu (20.02.2024)
  Wyświetleń: 85
 424. Protokół Nr 267 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (16.06.2023)
  Wyświetleń: 85
 425. Uchwała Nr 844/2023 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – część 1 zamówienia
  Wyświetleń: 85
 426. Uchwała Nr 861/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 1 zamówienia
  Wyświetleń: 85
 427. Uchwała Nr 872/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 85
 428. Wniosek o wydanie zezwolenia OS.613.49.2023.MM
  Wyświetleń: 85
 429. Zarejestrowanie samochodu sprowadzonego
  Wyświetleń: 85
 430. zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 85
 431. Piotr Czarnecki 2024
  Wyświetleń: 84
 432. Pozwolenie zintegrowane
  Wyświetleń: 84
 433. Protokół Nr 265 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (06.06.2023)
  Wyświetleń: 84
 434. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 84
 435. Uchwała Nr 850/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie
  Wyświetleń: 84
 436. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia działki UPUP lub wydania decyzji na podstawie ISL
  Wyświetleń: 84
 437. Wpis do rejestru zwierząt chronionych
  Wyświetleń: 84
 438. Wymiana dowodu rejestracyjnego – zmiana adresu / nazwiska
  Wyświetleń: 84
 439. Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku
  Wyświetleń: 84
 440. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
  Wyświetleń: 84
 441. Decyzja OS.613.36.2023.MM
  Wyświetleń: 83
 442. Informacja o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nadrożu, gmina Rogowo oznaczonych numerami działek - 31/3, 31/4, 31/5, 31/6
  Wyświetleń: 83
 443. Uchwała Nr 838/2023 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – część 3 zamówienia
  Wyświetleń: 83
 444. Uchwała Nr 843/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 83
 445. Uchwała Nr 851/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie
  Wyświetleń: 83
 446. Wniosek o podjęcie postępowania
  Wyświetleń: 83
 447. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w konwencjach.
  Wyświetleń: 83
 448. Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
  Wyświetleń: 83
 449. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 83
 450. Zezwolenie na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 83
 451. LXXI Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 82
 452. Międzynarodowe prawo jazdy – wydanie
  Wyświetleń: 82
 453. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 82
 454. Uchwała Nr 840/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 82
 455. Uchwała Nr 855/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 82
 456. Udostępnianie informacji o środowisku
  Wyświetleń: 82
 457. Uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 82
 458. Wniosek OS.613.41.2023.MM
  Wyświetleń: 82
 459. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 82
 460. Zezwolenie na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.
  Wyświetleń: 82
 461. Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 82
 462. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
  Wyświetleń: 82
 463. LXVII Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 81
 464. OS.6221.21.2023 zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne Rypin, ul. Piaski 31
  Wyświetleń: 81
 465. Postanowienie - skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Rypinie
  Wyświetleń: 81
 466. Pozwolenie na rozbiórkę
  Wyświetleń: 81
 467. Uchwała Nr 847/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie
  Wyświetleń: 81
 468. Uchwała Nr 871/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 81
 469. Uchwała Nr 885/2023 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024 - 2028
  Wyświetleń: 81
 470. Uchwała Nr 894/2023 w sprawie: zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 81
 471. Uchwała Nr 896/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia w ramach realizacji inwestycji pn. Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w częściach 1 i 2 zamówienia
  Wyświetleń: 81
 472. Uchwała Nr LXVI/394/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 81
 473. Zezwolenie - OS.613.40.2023.Mm
  Wyświetleń: 81
 474. Zezwolenie na odłowienie lub odstrzał redukcyjny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę łowną
  Wyświetleń: 81
 475. Zgłoszenie prac kartograficznych
  Wyświetleń: 81
 476. Decyzja OS.613.42.2023.MM
  Wyświetleń: 80
 477. Informacja o wydaniu koncesji
  Wyświetleń: 80
 478. Uchwała Nr 856/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 80
 479. Uchwała Nr 890/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu i zaproszenia do udziału w negocjacjach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 80
 480. Wniosek o zawieszenie postępowania
  Wyświetleń: 80
 481. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku
  Wyświetleń: 80
 482. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 80
 483. Zgłoszenie OS.6221.22.2023
  Wyświetleń: 80
 484. Zgłoszenie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 80
 485. Decyzja OS.613.41.2023.MM
  Wyświetleń: 79
 486. Uchwała Nr 848/2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 79
 487. Zarządzenie Nr 40/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rypinie przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 79
 488. Zarządzenie Nr 8/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie
  Wyświetleń: 79
 489. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 78
 490. Protokół Nr 264 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.06.2023)
  Wyświetleń: 78
 491. Uchwała Nr 892/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie”
  Wyświetleń: 78
 492. Zezwolenie na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach, poza polowaniami i odłowami organizowanymi przez Polski Związek Łowiecki
  Wyświetleń: 78
 493. DEecyzja OS.613.44.2023.MM
  Wyświetleń: 77
 494. LXXIII Sesja Rady Powiatu (29.02.2024)
  Wyświetleń: 77
 495. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 3/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
  Wyświetleń: 77
 496. Uchwała Nr 841/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 77
 497. Uchwała Nr 862/2023 w sprawie: odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – część 4 zamówienia
  Wyświetleń: 77
 498. Uchwała Nr 875/2023 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Rypinie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rypińskiego za rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 77
 499. Wniosek OS.613.42.2023.MM
  Wyświetleń: 77
 500. Paweł Sobierajski 2024
  Wyświetleń: 76
 501. Uchwała Nr 867/2023 w sprawie odwołania pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 76
 502. Uchwała Nr 888/2023 w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 76
 503. Zgłoszenie projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła z Ziemi
  Wyświetleń: 76
 504. Informacja na podstawie art. 27b ust.1 ustawy prawo łowieckie
  Wyświetleń: 75
 505. Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 75
 506. Uchwała Nr 849/2023 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 75
 507. Uchwała Nr 857/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 3 zamówienia
  Wyświetleń: 75
 508. Uchwała Nr LXVI/396/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 75
 509. Uchwała Nr 869/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 74
 510. Uchwała Nr 886/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 74
 511. Decyzja OS.613.43.2023.MM
  Wyświetleń: 73
 512. Protokół Nr 292 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (16.10.2023)
  Wyświetleń: 73
 513. Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego "Rodzina w centrum Etap I"
  Wyświetleń: 72
 514. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”
  Wyświetleń: 72
 515. Uchwała Nr 900/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 72
 516. Uchwała Nr LXVII/403/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 72
 517. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew OS.613.44.2023.MM
  Wyświetleń: 72
 518. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”
  Wyświetleń: 72
 519. Zarządzenie Nr 6/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 5/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) z podziałem na branże oraz przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże dla zadania pn. Zadaszenie nad boiskiem wiel
  Wyświetleń: 72
 520. Zezwolenie OS.613.37.2023.MM
  Wyświetleń: 72
 521. Decyzja OS.613.53.2023.MM
  Wyświetleń: 71
 522. Karta informacyjna 7/2024. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
  Wyświetleń: 71
 523. Uchwała Nr 901/2023 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót zrealizowanych w ramach zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 71
 524. Zarządzenie Nr 17/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania koordynatora powiatowego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 71
 525. Zarządzenie Nr 2/2024 z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na dostawę papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 71
 526. Zarządzenie Nr 20/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 71
 527. Zarządzenie Nr 38/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 71
 528. : Karta informacyjna nr 4/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 70
 529. Decyzja OS.6522.4.2023.MK
  Wyświetleń: 70
 530. Komisarz_II-pierwsze_posiedzenia
  Wyświetleń: 70
 531. Protokół Nr 300 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (27.11.2023)
  Wyświetleń: 70
 532. Uchwała Nr LXVIII/405/2023 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 70
 533. ZARZĄDZENIE Nr 41/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie skrócenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Rypinie w dniu 19 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 534. Uchwała Nr 893/2023 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku
  Wyświetleń: 69
 535. Uchwała Nr LXVII/402/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 69
 536. Zarządzenie Nr 14/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie sposobu określenia proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2024 oraz wysokości prewskaźnika VAT, stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w Rypinie w 2024 r.
  Wyświetleń: 69
 537. Zarządzenie Nr 39/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rypinie przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 69
 538. LXX Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 68
 539. Maciej Grzybowski 2024
  Wyświetleń: 68
 540. Piotr Makowski 2024
  Wyświetleń: 68
 541. Uchwała Nr 889/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 68
 542. Uchwała Nr LXVII/401/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie i zwołania jej pierwszego posiedzenia
  Wyświetleń: 68
 543. Uchwały Zarządu Powiatu BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 68
 544. Zarządzenie Nr 9/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 68
 545. Karta informacyjna nr 10/2024. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
  Wyświetleń: 67
 546. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 67
 547. Zarządzenie Nr 19/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych konkurs nr 5/2024
  Wyświetleń: 67
 548. Zarządzenie Nr 4/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 67
 549. OS.6221.20.2023 zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Skrwilno, ul. Targowa 14A
  Wyświetleń: 66
 550. Uchwała Nr 899/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 66
 551. Uchwała Nr 907/2024 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Rypińskiemu odrębnymi ustawami na rok 2024
  Wyświetleń: 66
 552. Karta informacyjna nr 2/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 65
 553. Rejestracja nowego samochodu
  Wyświetleń: 65
 554. Wniosek OS.613.38.2023.MM
  Wyświetleń: 65
 555. Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 65
 556. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 65
 557. LXIX Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 64
 558. Piotr Czarnecki II 2024
  Wyświetleń: 64
 559. Protokół Nr LXVI/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (15.11.2023)
  Wyświetleń: 64
 560. Ziemowit Kłosowski 2024
  Wyświetleń: 64
 561. Zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w miejscowości Ugoszcz
  Wyświetleń: 64
 562. PB – 2a zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Wyświetleń: 63
 563. Rafał Zglinicki 2024
  Wyświetleń: 63
 564. Uchwała Nr 903/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 63
 565. Uchwała Nr 934/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr 763/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 63
 566. Uchwała Nr LXVIII/404/2023 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 63
 567. Uchwała Nr LXXI/416/2024 w sprawie odwołania Wicestarosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 63
 568. Marek Błaszkiewicz II
  Wyświetleń: 62
 569. Uchwała Nr LXIII/376/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 - kopia - kopia
  Wyświetleń: 62
 570. Uchwała Nr LXVIII/406/2023 w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Powiat Rypiński
  Wyświetleń: 62
 571. Karta informacyjna 12/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 61
 572. Prawo jazdy – wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 61
 573. Protokół Nr 299 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (22.11.2023)
  Wyświetleń: 61
 574. Protokół Nr LXVIII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (20.12.2023)
  Wyświetleń: 61
 575. Uchwała 6/D/2024 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 61
 576. Uchwała Nr 891/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 61
 577. Uchwała Nr 898/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, ul. Mławska 54C, 87-500 Rypin
  Wyświetleń: 61
 578. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 60
 579. Informacje dotyczące pracy Starostwa Powiatowego w Rypinie (2.01.2024)
  Wyświetleń: 60
 580. Leszek Krajnik 2024
  Wyświetleń: 60
 581. Uchwała Nr 913/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 60
 582. Uchwała Nr 916/2024 w sprawie zawarcia ugody sądowej
  Wyświetleń: 60
 583. Uchwała Nr LXVII/398/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Rypina – Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”
  Wyświetleń: 60
 584. Uchwała Nr LXVIII/409/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 60
 585. Zgłoszenie OS.6221.20.2023
  Wyświetleń: 60
 586. Karta informacyjna nr 3/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 59
 587. Karta informacyjna nr 9/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 59
 588. Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
  Wyświetleń: 59
 589. Obwieszczenie Okręg Wyborczy nr 4
  Wyświetleń: 59
 590. Protokół Nr 297 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (15.11.2023)
  Wyświetleń: 59
 591. Uchwała Nr 7/Kd/2024 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 59
 592. Obwieszczenie Okręg Wyborczy nr 1
  Wyświetleń: 58
 593. Uchwała Nr 897/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin
  Wyświetleń: 58
 594. Uchwała Nr 902/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 57
 595. Uchwała Nr 911/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 57
 596. Uchwała Nr LXVII/400/2023 w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie
  Wyświetleń: 57
 597. Uchwała Nr LXX/413/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 57
 598. Zarządzenie Nr 13/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 57
 599. Opinia RIO w sprawie projektu WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2024 – 2028
  Wyświetleń: 56
 600. Protokół Nr 294 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (27.10.2023)
  Wyświetleń: 56
 601. Protokół Nr 298 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (20.11.2023)
  Wyświetleń: 56
 602. Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży – Szczerby Etap I (13.12.2023)
  Wyświetleń: 56
 603. Uchwała Nr 928/2024 w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński za 2023 rok
  Wyświetleń: 56
 604. Uchwała Nr 933/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr 762/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 56
 605. Uchwała Nr LXVIII/407/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 56
 606. Zarządzenie Nr 7/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie
  Wyświetleń: 56
 607. Zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w miejscowości Rypin
  Wyświetleń: 56
 608. Dodatkowa tablica rejestracyjna
  Wyświetleń: 55
 609. Karta informacyjna 11/2024. Sprawozdanie
  Wyświetleń: 55
 610. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 4/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 55
 611. Zarządzenie Nr 16/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 55
 612. Zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w miejscowości Pinino
  Wyświetleń: 55
 613. Protokół Nr 293 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.10.2023)
  Wyświetleń: 54
 614. Protokół Nr LXVII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (06.12.2023)
  Wyświetleń: 54
 615. Uchwała Nr 914/2024 w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 54
 616. Uchwała Nr 932/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 54
 617. Karta informacyjna 21/2024. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
  Wyświetleń: 53
 618. Karta informacyjna nr 8/2023. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 53
 619. Uchwała Nr LXVIII/408/2023 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Rypińskim na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 53
 620. Uchwała Nr LXXII/420/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu
  Wyświetleń: 53
 621. Zarządzenie Nr 5/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) z podziałem na branże oraz przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże dla zadania pn. Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2
  Wyświetleń: 53
 622. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 52
 623. LXXV Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 52
 624. Uchwała Nr 930/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 3/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 52
 625. Uchwała Nr LXX/412/2024 w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 52
 626. Zgłoszenie zmian w instalacji
  Wyświetleń: 52
 627. Karta informacyjna 18/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 51
 628. Karta informacyjna 20/2024. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
  Wyświetleń: 51
 629. Obwieszczenie (1.02.24)
  Wyświetleń: 51
 630. Uchwała Nr LXXII/418/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 51
 631. Karta informacyjna 16/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 50
 632. Karta informacyjna 19/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 50
 633. Komunikat-losowanie_numerów_list-wspólny
  Wyświetleń: 50
 634. LXXII Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 50
 635. Protokół Nr 291 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (11.10.2023)
  Wyświetleń: 50
 636. Protokół Nr 295 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (31.10.2023)
  Wyświetleń: 50
 637. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 4/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 50
 638. Uchwała Nr 927/2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za IV kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 49
 639. Uchwała Nr 929/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 2/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 49
 640. Zarządzenie Nr 12/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu
  Wyświetleń: 49
 641. Zarządzenie Nr 15/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 13 lutego 2024 w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne
  Wyświetleń: 49
 642. Obwieszczenie (13.02.2024)
  Wyświetleń: 48
 643. Protokół Nr 289 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (05.10.2023)
  Wyświetleń: 48
 644. Protokół Nr LXXI/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (01.02.2024)
  Wyświetleń: 48
 645. Uchwała Nr 915/2024 w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 48
 646. Zarządzenie Nr 1/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 48
 647. Decyzja OS.613.35.2023.MM - kopia
  Wyświetleń: 47
 648. Krzysztof Szalkowski 2024
  Wyświetleń: 47
 649. LXXIV Sesja Rady Powiatu (20.03.2024)
  Wyświetleń: 47
 650. Uchwała Nr 912/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 47
 651. Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
  Wyświetleń: 46
 652. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Rypinie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 46
 653. Protokół Nr 285 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (14.09.2023)
  Wyświetleń: 46
 654. Uchwała Nr LXXII/422/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 46
 655. Wniosek o wydanie koncesji - OS.6522.3.2023.MK
  Wyświetleń: 46
 656. Karta informacyjna 13/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 45
 657. Karta informacyjna 14/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 45
 658. Protokół Nr 296 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (08.11.2023)
  Wyświetleń: 45
 659. Uchwała Nr LXVII/399/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 45
 660. Uchwała Nr LXXII/417/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński
  Wyświetleń: 45
 661. Obwieszczenie Okręg Wyborczy nr 2
  Wyświetleń: 44
 662. Obwieszczenie Okręg Wyborczy nr 3
  Wyświetleń: 44
 663. Protokół Nr 287 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.09.2023)
  Wyświetleń: 44
 664. Uchwała Nr 931/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 4/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 44
 665. Uchwała Nr LXXII/419/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Dziecka w Rypinie
  Wyświetleń: 44
 666. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 3/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
  Wyświetleń: 44
 667. Zarządzenie Nr 3/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 668. LXXV Sesja Rady Powiatu (27.03.2024)
  Wyświetleń: 43
 669. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 43
 670. Karta informacyjna nr 5/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. - kopia
  Wyświetleń: 42
 671. Uchwała Nr 905/2024 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie
  Wyświetleń: 42
 672. Uchwała Nr 909/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 42
 673. Uchwała Nr 947/2024 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie
  Wyświetleń: 42
 674. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2023
  Wyświetleń: 42
 675. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 41
 676. Jacek Furman 2024
  Wyświetleń: 41
 677. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczki na odcinku Kowalki – Pręczki oraz nr 2215C Dylewo – Rogowo w miejscowości Pręczki
  Wyświetleń: 41
 678. Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
  Wyświetleń: 41
 679. Uchwała Nr 925/2024 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 41
 680. Zarządzenie Nr 21/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 20 marca 2024r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego
  Wyświetleń: 41
 681. Barbara Nowakowska 2024
  Wyświetleń: 40
 682. LXXIV Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 40
 683. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 5/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie kultury
  Wyświetleń: 40
 684. Uchwała Nr 906/2024 w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 40
 685. Zarządzenie Nr 10/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 40
 686. Karta informacyjna 17/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 39
 687. Krzysztof Cegłowski 2024
  Wyświetleń: 39
 688. Obwieszczenie (20.02.2024)
  Wyświetleń: 39
 689. Protokół Nr 290 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (09.10.2023)
  Wyświetleń: 39
 690. Uchwała Nr LXXI/414/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 39
 691. Zarządzenie Nr 18/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 4 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych
  Wyświetleń: 39
 692. Zgłoszenie zmiany danych instalacji Rypin, ul. Młyńska
  Wyświetleń: 39
 693. Komunikat o losowaniu numerów list - Sejmik
  Wyświetleń: 38
 694. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 6/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
  Wyświetleń: 38
 695. Uchwała Nr 910/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 38
 696. Jagoda Grajkowska 2024
  Wyświetleń: 37
 697. Protokół Nr 286 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (20.09.2023)
  Wyświetleń: 37
 698. Protokół Nr 288 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (29.09.2023)
  Wyświetleń: 37
 699. Uchwała Nr 917/2024 w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rypiński
  Wyświetleń: 37
 700. Uchwała Nr 923/2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 37
 701. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 5/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie kultury
  Wyświetleń: 37
 702. Protokół Nr LXX/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (17.01.2024)
  Wyświetleń: 36
 703. Uchwała Nr LXXI/415/2024 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
  Wyświetleń: 36
 704. Uchwała Nr LXXII/421/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie
  Wyświetleń: 36
 705. Uchwała Nr LXXIII/430/2024 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu rypińskiego
  Wyświetleń: 36
 706. LXXIII Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 35
 707. Obwieszczenie Państwowe Wody Polski (14.03.2024)
  Wyświetleń: 35
 708. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 35
 709. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 35
 710. Jacek Borowski 2024
  Wyświetleń: 34
 711. Protokół Nr LXIX/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (28.12.2023)
  Wyświetleń: 34
 712. Protokół Nr LXXII/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (20.02.2024)
  Wyświetleń: 34
 713. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 34
 714. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 6/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i bezpiecznego wypoczynku nad wodą
  Wyświetleń: 34
 715. Danuta Tyraj 2024
  Wyświetleń: 33
 716. Uchwała Nr 908/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 33
 717. Uchwała Nr 920/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 33
 718. Uchwała Nr 926/2024 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 33
 719. Uchwała Nr 955/2024 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie“
  Wyświetleń: 33
 720. Uchwała Nr LXXIII/429/2024 w sprawie wyboru Wicestarosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 33
 721. Informacja o utrudnieniach podczas remontu wejścia głównego do Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 32
 722. Krzysztof Cegłowski II 2024
  Wyświetleń: 32
 723. Uchwała Nr 921/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 32
 724. Uchwała Nr 949/2024 w sprawie: odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 32
 725. Hanna Pawlak 2024
  Wyświetleń: 31
 726. Uchwała Nr 950/2024 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 31
 727. Uchwała Nr LXXIII/428/2024 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
  Wyświetleń: 31
 728. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (WL1Y/00024907/8)
  Wyświetleń: 31
 729. Obwieszczenia Państwowe Wody Polskie (22.03.2024)
  Wyświetleń: 30
 730. Obwieszczenie PGW Wody Polskie (04.03.2024)
  Wyświetleń: 30
 731. Uchwała Nr 904/2024 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 30
 732. Uchwała Nr 946/2024 w sprawie ogłoszenia siódmego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 30
 733. Uchwała Nr 948/2024 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nadrożu przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 30
 734. Uchwała Nr LXXV/437/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 30
 735. Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych
  Wyświetleń: 29
 736. Karta informacyjna nr 6/2024. Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 29
 737. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 246 obręb Huta, Gmina Rogowo"
  Wyświetleń: 29
 738. Uchwała Nr 918/2024 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) z podziałem na branże oraz przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże dla zadania pn. Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 29
 739. Uchwała Nr 951/2024 w sprawie: odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 29
 740. Uchwała Nr LXXIV/431/2024 w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 29
 741. Uchwała Nr LXXV/438/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok
  Wyświetleń: 29
 742. Zgłoszenie zmiany danych instalacji Rusinowo 2, gmina Rypin
  Wyświetleń: 29
 743. Uchwała Nr 922/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 28
 744. Karta informacyjna 28/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 27
 745. Uchwała Nr 919/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 27
 746. Karta informacyjna 24/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 26
 747. Karta informacyjna 30/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 26
 748. Karta informacyjna 33/2024.Wniosek o wydanie koncesji.
  Wyświetleń: 26
 749. Uchwała Nr 924/2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 26
 750. Uchwała Nr 944/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 26
 751. Uchwała Nr 945/2024 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie“
  Wyświetleń: 26
 752. VII przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego położonych w Nadrożu, Gmina Rogowo oznaczonych numerami działek - 31/3, 31/4, 31/5, 31/6
  Wyświetleń: 26
 753. Karta informacyjna 15/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 25
 754. Karta informacyjna 25/2024.Zgłoszenie
  Wyświetleń: 25
 755. Karta informacyjna 34/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 25
 756. Uchwała Nr 952/2024 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 25
 757. Zgłoszenie OS.6221.2023
  Wyświetleń: 25
 758. Zgłoszenie zmiany danych instalacji Wąpielsk
  Wyświetleń: 25
 759. Karta informacyjna 26/2024. Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczno-inżynierską.
  Wyświetleń: 24
 760. Karta informacyjna 31/2024. Zezwolenie na zbieranie odpadów.
  Wyświetleń: 24
 761. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 101/7 obręb Świeżawy, Gmina Rogowo"
  Wyświetleń: 24
 762. Uchwała Nr 940/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie
  Wyświetleń: 24
 763. Uchwała Nr LXXV/432/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński
  Wyświetleń: 24
 764. Karta informacyjna 29/2024.Decyzja
  Wyświetleń: 23
 765. Karta informacyjna 32/2024.Zgłoszenie
  Wyświetleń: 23
 766. Karta informacyjna nr 5/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 23
 767. Obwieszczenie Starosty Rypińskiego o wydaniu decyzji dotyczącej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Ugoszcz działka nr 190/3, Gmina Brzuze
  Wyświetleń: 23
 768. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 25 obręb Charszewo, Gmina Rogowo"
  Wyświetleń: 23
 769. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 43 Puszcza Rządowa, Gmina Rypin- linia elektroenergetyczna 110kV relacji Lipno - Puszcza Miejska
  Wyświetleń: 23
 770. Protokół Nr LXXIV/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (20.03.2024)
  Wyświetleń: 23
 771. Uchwała Nr 938/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 23
 772. Uchwała Nr 942/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 23
 773. Uchwała Nr 943/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 23
 774. Uchwała Nr 960/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie za 2023 rok
  Wyświetleń: 23
 775. Uchwała Nr 961/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia
  Wyświetleń: 23
 776. Uchwała Nr 964/2024 w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania i zasad dofinansowania poszczególnych zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Rypińskim w roku 2024
  Wyświetleń: 23
 777. Karta informacyjna 23/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 22
 778. Uchwała Nr 962/2024 w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 22
 779. Uchwała Nr 963/2024 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 22
 780. Uchwała Nr LXXV/435/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rypin na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej”
  Wyświetleń: 22
 781. Uchwała Nr LXXV/436/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 22
 782. Uchwała Nr 954/2024 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi na terenie Gminy Miasta Rypin do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 21
 783. Uchwała Nr 958/2024 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Zespołu Szkół nr 5 im. ks Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 21
 784. Uchwała Nr LXXV/433/2024 w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rypińskim na lata 2024-2026
  Wyświetleń: 21
 785. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 43 Puszcza Rządowa, Gmina Rypin- linia elektroenergetyczna 110kV relacji Puszcza Miejska - Rypin
  Wyświetleń: 20
 786. Uchwała Nr 953/2024 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie
  Wyświetleń: 20
 787. Uchwała Nr 956/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 5/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie kultury oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 20
 788. Uchwała Nr 959/2024 w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie
  Wyświetleń: 20
 789. Zgłoszenie zmiany instalacji w instalacji wytwarzającej pole elkektromagnetyczne Rypin, ul. Mławska 2
  Wyświetleń: 20
 790. Karta informacyjna 22/2024. Wniosek o zmianę pozwolenia na zbieranie odpadów.
  Wyświetleń: 19
 791. Protokół Nr LXXIII/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (29.02.2024)
  Wyświetleń: 18
 792. Uchwała Nr 939/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 6/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 17
 793. Uchwała Nr 957/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 6/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 17
 794. Uchwała Nr LXXV/434/2024 w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2024
  Wyświetleń: 17
 795. Karta informacyjna 8/2024. Zgłoszenie.
  Wyświetleń: 16
 796. Karta informacyjna nr 3/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 16
 797. Uchwała Nr 935/2024 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 2/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”
  Wyświetleń: 16
 798. Uchwała Nr 937/2024 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 4/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 16
 799. Uchwała Nr LXXIII/423/2024 w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rypinie poprzez zmianę siedziby szkoły
  Wyświetleń: 16
 800. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - Kleszczyn
  Wyświetleń: 16
 801. Uchwała Nr 936/2024 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 3/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
  Wyświetleń: 15
 802. Uchwała Nr 941/2024 w sprawie: negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 15
 803. Karta informacyjna 11/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 14
 804. Karta informacyjna 16/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 14
 805. Uchwała Nr LXXIII/424/2024 w sprawie przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby szkoły
  Wyświetleń: 13
 806. Uchwała Nr LXXIII/426/2024 w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby szkoły
  Wyświetleń: 12
 807. Uchwała Nr LXXIII/427/2024 w sprawie przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby szkoły
  Wyświetleń: 12
 808. Uchwała Nr LXXIII/425/2024 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby szkoły
  Wyświetleń: 11
 809. Karta informacyjna 21/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 6
 810. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - Gm. Rogowo
  Wyświetleń: 6
 811. Karta informacyjna 27/2024.Zgłoszenie
  Wyświetleń: 5
 812. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (15.04.2024)
  Wyświetleń: 3
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego