Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wydział:
Budownictwa
Termin załatwienia:
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Osoba kontaktowa:
Ewa Smykowska, Joanna Kacprzycka
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie Wydział Budownictwa i Geologii pok. nr 106, 105 ul. Warszawska 38 87-500 Rypin
Telefon kontaktowy:
tel. (0 54) 280 39 18
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie Wydział Budownictwa i Geologii pok. nr 106, 105 ul. Warszawska 38 87-500 Rypin
Wymagane dokumenty:
- wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał)
Opłaty:
Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu - 90 zł UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Uwagi:
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością winno być załącznikiem do wniosku (nie wpinać do projektu).

Zwolnione z opłat są:

budownictwo mieszkaniowe (w razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczeniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku);
pozwolenia na budowę wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych;
budynki szkolne oraz budynki przeznaczone na cele naukowe, socjalne i kulturalne;
pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
jednostki budżetowe;
jednostki samorządu terytorialnego;
inne zawarte w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z poźn. zm.)
Podstawa prawna:
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.)
art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity :Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

DOCOświadczenie-dla-poprzedniego-dysponenta.doc (25,00KB)
RTFwniosek-o-przeniesienie-pozwolenia-na-budowę.rtf (92,06KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego