Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Wydział:
Środowiska
Termin załatwienia:
w ciągu miesiąca, w przypadkach skomplikowanych do dwóch
Osoba kontaktowa:
Joanna Dombrowska
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 103
Telefon kontaktowy:
542803654
Miejsce odbioru:
j/w
Wymagane dokumenty:
-wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien spełniać wymagania określone w art.42 ust. 1, 3 ustawy o odpadach,
- zaświadczenie o niekaralności,
- decyzję o warunkach zabudowy,
- operat przeciwpożarowy,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- tytuł prawny do nieruchomości
Opłaty:
skarbowa - 616
Tryb odwoławczy:
do Samorządowego kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania
Uwagi:
Starosta wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku nie przekracza 3000 Mg.
Podstawa prawna:
– art.41 i art. 43 ust. 1 – ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018, poz. 992 z późn. zm.)

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. – w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego