Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 

ROK 2024

L.p.

Imię i Nazwisko albo Nazwa Inwestora

Opis projektowanego obiektu albo adres

Data doręczenia zgłoszenia

Data wniesienia sprzeciwu

Upływ terminu 21-dniowego na wniesienie sprzeciwu

1 Katarzyna Krzemińska Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku gospodarczego oraz wewnętrzną instalacją w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i budynku gospodarczym dz. 115 w m. Marianki gm. Rypin 10.01.2024 --------------

01.02.2024r.

Nie wniesiono sprzeciwu

2 Energa-Operator SA O/Toruń ul. Bema 128, 87-100 Toruń Budowa linii kablowej nN 0,4kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w m. Urszulewo dz. 59/10, 59/9, 59/8 12.01.2024 --------------

01.02.2024r.

Nie wniesiono sprzeciwu

3 Energa-Operator S.A. ul. Bema 128, 87-100 Toruń Budowa linii kablowej nn 0,4kV dz. 113/2, 113/7, 115/1 w m. Dylewo gm. Rypin 17.01.2024    
4 Teresa Kosek Rozbudowa sieci wodociągowej w Rypinie ul. Polna dz 1260/12, 1260/6, 1260/2, 1320/1 18.01.2024    
5 HADEPOL FLEXO Sp. z o.o. Budowa instalacji gazowej dz 2214 w Rypinie 08.02.2024    
6 Energa-Operator S.A.ul. Bema 128, 87-100 Toruń Budowa linii kablowej nN 0,4kV dz 452/1, 502, 461, 471/9 w m. Rusinowo gm. Rypin 12.02.2024    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego