Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenie zintegrowane

Wydział:
Środowiska
Termin załatwienia:
w ciągu miesiąca , w sprawach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy, w przypadku pierwszego pozwolenia lub po istotnej zmianie instalacji do 6 miesięcy
Osoba kontaktowa:
Joanna Dombrowska
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 110
Telefon kontaktowy:
542803654
Miejsce odbioru:
j/w
Wymagane dokumenty:
- wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego powinien spełniać wymagania określone w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2 egzemplarzach + forma elektroniczna,
- dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty:
skarbowa 2011 zł, 506 zł ( mikro, małych i średnich przedsiębiorców) + opłata rejestracyjna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnie 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych
Tryb odwoławczy:
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz.799 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz.1169) – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz.1183)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego