Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koncesja na wydobywanie kopaliny

Wydział:
Środowiska
Termin załatwienia:
w ciągu miesiąca, w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy, do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się czasu przewidzianego na uzgodnienia
Osoba kontaktowa:
Tomasz Sajnóg
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul Warszawska 38, pokój nr 120
Telefon kontaktowy:
542803654
Miejsce odbioru:
j/w
Wymagane dokumenty:
- wniosek o udzielenie koncesji zawierający informacje wg art. 24 i art. 26 ustawy prawo geologiczne i górnicze,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia - 616 zł, opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta Rypin lub na
konto Urzędu Miasta Rypin - nr 73203000451110000002539900
Opłaty:
skarbowa 616 zł
Tryb odwoławczy:
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
Uwagi:
Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, 2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, 3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
Podstawa prawna:
– art. 22 ust.2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 24 ust. 1 i 2 i ust. 4 oraz art. 29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo górnicze i geologiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego