Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenie na rozbiórkę

Wydział:
Budownictwa
Termin załatwienia:
na podstawie art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego – do 65 dni
Osoba kontaktowa:
Ewa Smykowska, Joanna Kacprzycka
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie Wydział Budownictwa i Geologii pok. nr 106, 105 ul. Warszawska 38 87-500 Rypin
Telefon kontaktowy:
tel. (0 54) 280 39 18
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie Wydział Budownictwa pok. nr 106 ul. Warszawska 38 87-500 Rypin
Wymagane dokumenty:
wniosek pozwolenia na rozbiórkę wraz z niezbędnymi załącznikami
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Opłaty:
Pozwolenie na rozbiórkę- 36 zł,
Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
Uwagi:
Projekt winien zawierać ponumerowane strony i być trwale zszyty, Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością winno być załącznikiem do wniosku (nie wpinać do projektu), Budownictwo mieszkaniowe zwolnione od opłat Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.
Podstawa prawna:
art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 poz. 1257)

DOCXB32.docx (34,27KB)
RTFwniosek-o-pozwolenie-na-rozbiórkę.rtf (169,90KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego