Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana dowodu rejestracyjnego – zmiana adresu / nazwiska

Wydział:
Komunikacji i Transportu
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Artur Gorczycki, Iwona Czachorowska, Sylwia Trojakowska
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 11i 12
Telefon kontaktowy:
542802432, wew. 311 , 312
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 11, 12
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru
2. Dowód rejestracyjny,
3. Tablice rejestracyjne - do wymiany lub do zmiany znaków legalizacyjnych
4. Dowód osobisty
Opłaty:
67,50 zł - wymiana dowodu + 1zł -opłata ewidencyjna, (161,50 zł gdy zachodzi konieczność wymiany tablic)
Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2022., poz. 988z póżn. zm.)

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

ODTWNIOSEK-rejestracja-wyrejestrowanie3.odt (21,26KB)
PDFWNIOSEK-rejestracja-wyrejestrowanie3.pdf (160,91KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego