Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konsultacji rocznego projektu programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie §7 uchwały nr 836/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 1 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2024, publikuje się informacje o przeprowadzeniu konsultacji.

Konsultacje prowadzone były w terminie od 16 września 2023 roku do 29 września 2023 roku  w następujących formach:
1) w formie ankiety – przyjmowania stanowisk w sprawie programu, 

2) w formie otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi.

W konsultacjach udział wzięło sześć organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność statutową na terenie powiatu rypińskiego. Przedstawiciele organizacji wyrażali swoje opinie  i uwagi w ankietach oraz podczas otwartego spotkania w dniu 28 września 2023 roku.

Do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2024 nie wniesiono żadnych uwag zarówno na spotkaniu konsultacyjnym jak również w złożonych przez organizacje pozarządowe ankietach do konsultowanego dokumentu.

Zarząd Powiatu w Rypinie na posiedzeniu w dniu 5 października 2023 roku zapoznał się z informacją o przeprowadzonych konsultacjach i przyjął ostateczny projekt programu współpracy na rok 2024. Projekt skierowany został pod obrady Rady Powiatu w Rypinie.

 

PDFProgram_wspolpracy 1.pdf (252,55KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego