Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Wydział:
Spraw Społecznych i Gospodarczych
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Wysocki
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, Biuro nr 115 (I piętro) Biuro podawcze (przyjmowanie wniosków)
Telefon kontaktowy:
54 280 24 32 wew. 115
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, Biuro nr 115 (I piętro) Dokumenty przesyłane są poczta tradycyjną Możliwy jest odbiór osobisty
Wymagane dokumenty:
- wniosek Komitetu Założycielskiego o dokonanie wpisu do ewidencji (druk w załączniku),
- protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami,
- lista założycieli (imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania, własnoręczne podpisy),
- statut w 2 egzemplarzach,
- lista obecności na zebraniu założycielskim,
- dokument potwierdzający adres siedziby klubu.
Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) płatna na konto nr 73 2030 0045 1110 0000 0253 9900 (Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40) lub w kasie Urzędu Miasta Rypin
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Uwagi:
W toku postępowania administracyjnego szczególnej analizie poddawany jest statut stowarzyszenia. Należy dołożyć szczególnej staranności przy pracach nad przygotowaniem, opracowaniem i uchwaleniem dokumentu.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133),

– ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2161),

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.),

– rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 243, poz. 1449).

DOCWniosek_wpis_ksndg.doc (38,00KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego