Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXV Sesja Rady Powiatu (17.10.2023)

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572)

zwołuję

LXV sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 17 października (wtorek) 2023 r.
o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy
ul. Warszawskiej 38, 
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad LXV sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad LXV sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu oraz pozostałych osób zobowiązanych na podstawie art. 25 c ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

 4. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 1),

b) Uchwała w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (projekt uchwały – druk nr 2),    

c) Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg  na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia (projekt uchwały – druk nr 3),

d) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023 (projekt uchwały – druk nr 4),    

e) Uchwała o zmianie  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 (projekt uchwały – druk nr 5),    

f) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 (projekt uchwały – druk nr 6).

5. Zamknięcie obrad sesji.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego