Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Komunikacji i Transportu

Tel. (054) 280 24 32, 33
Fax. (054) 280 25 49
e-mail: komunikacja@powiatrypinski.pl

Kierownictwo i pracownicy

Zdzisława Wykpisz biuro nr 10
Kierownik tel. wew. 310

Artur Gorczycki biuro nr 11
Z-ca Kierownika tel. wew. 311

Iwona Czachorowska biuro nr 11

Inspektor tel. wew. 311

Lidia Rutkowska biuro nr 12
Inspektor tel. wew. 312

Julita Chabowska biuro nr 12
Podinspektor tel. wew. 312

Sylwia Trojakowska biuro nr 12
Inspektor tel. 312

Aleksandra Witkowska biuro nr 13
Pomoc administracyjna tel. 313

Katarzyna Chodorowska biuro nr 14
Inspektor tel. wew. 314

Agata Jaguścik biuro nr 14
Inspektor tel. wew. 314


Zadania i zakres działania

§ 29. Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i wstrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wydawaniem licencji i zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy.
1. Do podstawowych zadań Wydziału wynikających z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych należy w szczególności:
1) prowadzenie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów oraz tablic rejestracyjnych,
2) prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych, tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz tablic badawczych,
3) prowadzenie czasowego wycofania pojazdów z ruchu,
4) dokonywanie wpisu o nabyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodach rejestracyjnych,
5) wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku przekazania pojazdu do stacji demontażu, kradzieży pojazdu, zniszczenia pojazdu za granicą, trwałej i zupełnej utraty pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,
6) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w przypadkach określonych w ustawie,
7) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach określonych przepisami szczegółowymi,
8) prowadzenie w systemie elektronicznym danych i informacji o pojazdach zarejestrowanych w powiecie oraz ich właścicielach,
9) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
10) wydawanie decyzji o unieważnieniu rejestracji pojazdów, zwrocie dowodu rejestracyjnego i tablic w przypadkach określonych przepisami prawa.
11) wydawanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,
12) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
13) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.
14) realizacja zadań dotyczących procedur: usuwania pojazdu z drogi, przepadku pojazdu na rzecz powiatu, naliczenia kosztów usunięcia pojazdów.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego