Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko

Wydział:
Środowiska
Termin załatwienia:
w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy
Osoba kontaktowa:
Joanna Dombrowska
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 103
Telefon kontaktowy:
542803654
Miejsce odbioru:
j/w
Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie powinno spełniać wymagania określone w art.152 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska
Opłaty:
skarbowa 120 zł
Tryb odwoławczy:
w przypadku sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
Uwagi:
– prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji – instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już eksploatowana, prowadzący ja jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem
Podstawa prawna:
– art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880) – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków , w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia (Dz.U.Nr 130, poz. 881)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego