Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kadencja 2018-2023 BIP Archiwalny

I Sesja Rady Powiatu (21.11.2018)

Porządek obrad I sesji- powiat

protokół nr I


II Sesja Rady Powiatu (05.12.2018)

porządek obrad
wyniki głosowań

protokół nr II


III Sesja Rady Powiatu (20.12.2018)

porządek obrad
wyniki głosowań

protokół nr III

Opinia RIO


IV Sesja Rady Powiatu (27.02.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

protokół z IVsesji

Sprawozdanie PINB (2)

Sprawozdanie z prac komisji

sprawozdanie Starosty – sesja IV


V Sesja Rady Powiatu (13.03.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

protokół sesja V


VI Sesja Rady Powiatu (10.04.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

protokół sesja VI

Policja sprawozdanie za 2018

PSSE  sprawozdanie za 2018

sprawozdanie – straż

sprawozdanie PPOZP

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2018

sprawozdanie Starosty – sesja VI


VII Sesja Rady Powiatu (04.06.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

sprawozdanie Starosty – sesja VII

Opracowanie rynek pracy w powiecie rypińskim w 2018 roku

 OZPS za 2018

Sprawozdanie – Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2018

Sprawozdanie PCPR 2018

protokół z  VII sesji


VIII Sesja Rady Powiatu (24.06.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

Protokół z VIII sesji

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego

Sprawozdanie PGW w Rypinie

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie 2018

Sprawozdanie z działalności Zarządu – Absolutorium

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Uchwała RIO Nr 11.Kr.2019

Uchwała RIO Nr 12.S.2019


IX Sesja Rady Powiatu (28.08.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

Protokół IX

informacja oświatowa

Sprawozdania – Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Rypinie

Informacja z prac Zarządu Powiatu w zakresie podejmowanych uchwałX Sesja Rady Powiatu (02.10.2019)

Porządek obrad
Wyniki głosowań

Protokół z X sesji

Sprawozdanie ZDP w Rypinie

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ I półrocze 2019

Uchwała RIO nr 4.I.2019

Informacje z analizy oświadczeń majątkowych

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2019 roku


XI Sesja Rady Powiatu (13.11.2019)

Porządek obrad

Protokół sesja XI

Wyniki głosowań

Program Naprawczy SP ZOZ

Program Naprawczy załączniki

RAPORT Oświata

Sprawozdanie z podjętych Uchwał Zarządu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Sprawozdanie Sanepid


XII Sesja Rady Powiatu (11.12.2019)

Porządek obrad

Protokół sesja XII

Wyniki głosowań

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XIII Sesja Rady Powiatu (30.12.2019)

Porządek sesji

Protokół sesja XIII

Wyniki głosowań

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Uchwała RIO 5.Dpr.2019

Uchwała RIO 9.P.2019

Uchwała RIO 9.WPF.2019


XIV Sesja Rady Powiatu (22.01.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół z XIV sesji

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XV Sesja Rady Powiatu (24.01.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XV sesja


 XVI Sesja Rady Powiatu (7.02.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XVI sesja


 XVII Sesja Rady Powiatu (26.02.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

protokół XVII sesja

KORONAWIRUS – prezentacja PSSE

PINB sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu w Rypinie za 2019 rok

Sprawozdanie z podjętych Uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XVIII Sesja Rady Powiatu (29.04.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Policja- sprawozdanie za 2019

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie w 2019r.

Sprawozdanie z realizacji PPOZP 2019 rok

Straż – sprawozdanie za 2019

Protokół sesja XVIII


XIX Sesja Rady Powiatu (17.06.2020)

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XIX sesja

Opracowanie rynek pracy w powiecie rypińskim w 2019

OZPS za 2019 rok

Sprawozdanie – Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2019

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2019

Sprawozdanie PCPR 2019

Sprawozdanie z działalności Zarządu- Absolutorium

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie w 2019r.

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Uchwała RIO Nr 4.Kr.2020

Uchwała RIO Nr 7.S.2020


XX Sesja Rady Powiatu (15.07.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XX sesja

Nadzór Wodny Golub-Dobrzyń-sprawozdanie 2019 rok

Nadzór Wodny Lipno-sprawozdanie 2019 rok

Nadzór Wodny Rypin-sprawozdanie 2019 rok

Nadzór Wodny Sierpc-sprawozdanie 2019 rok


XXI Sesja Rady Powiatu (2.09.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXI sesja

Informacja z działalności Izby Rolniczej

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XXII Sesja Rady Powiatu (30.09.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXII sesja

SP ZOZ sprawozdanie finansowe za 2019r. z opinią Biegłego Rewidenta

Informacja SP ZOZ z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.

Opinia RIO – sprawozdanie za I półrocze 2020r.


XXIII Sesja Rady Powiatu (21.10.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXIII

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2019-2020

Informacja z analizy oświadczeń majątkowych

Sprawozdanie ZDP

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XXIV Sesja Rady Powiatu (26.10.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXIV


XXV Sesja Rady Powiatu (13.11.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXV


XXVI Sesja Rady Powiatu (16.12.2020)

Porządek obrad

wyniki głosowań

Protokół XXVI – Skan

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w I półroczu 2020r.

Sprawozdanie międzysejne

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XXVII Sesja Rady Powiatu (30.12.2020)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXVII – Skan

Program Naprawczy SP ZOZ 2020_2022

Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Opinia RIO 2.D.2020 deficyt

Opinia RIO 2.P.2020 budżet 2021

Opinia RIO WPF 2021-2024


 

XXVIII Sesja Rady Powiatu (24.02.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań – Skan

Protokół XXVIII – Skan

Protokół XXVIII

Sprawozdanie z działalności PINB za 2020r. – Skan

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu- Skan

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XXIX Sesja Rady Powiatu (10.03.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXIX – Skan

Protokół XXIX


XXX Sesja Rady Powiatu (24.03.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXX -Skan

Protokół XXX


XXXI Sesja Rady Powiatu (26.05.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXXI- Skan

Protokół XXXI

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 – Skan

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020

Policja sprawozdanie za rok 2020 Skan

Sprawozdanie rynek pracy w Powiecie Rypińskim w 2020 roku – Skan

Sprawozdanie rynek pracy w Powiecie Rypińskim w 2020 roku

Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2020 – Skan

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie w 2020r. -Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu – skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z realizacji PPOZP za rok 2020 – Skan

Sprawozdanie z realizacji PPOZP za rok 2020

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ Rypin za 2020 rok – Skan

Straż – sprawozdanie za 2020 rok – Skan


XXXII Sesja Rady Powiatu (18.06.2021)

Porządek obrad

wyniki głosowań

Protokół XXXII- Skan

Protokół XXXII


 

XXXIII Sesja Rady Powiatu (23.06.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXXIII- Skan

Protokół XXXIII

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego – Skan

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego

Sprawozdanie-Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2020 – Skan

Sprawozdanie-Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2020

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie w 2020r.- Skan

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie w 2020r.

Opinia RIO Nr 15.S.2021 z dn. 29.04.2021

Opinia RIO Nr 14.Kr.2021 z dn. 10.06.2021

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan


XXXIV Sesja Rady Powiatu (14.07.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXXIV- Skan

Protokół XXXIV


XXXV Sesja Rady Powiatu (30.07.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXXV- Skan

Protokół XXXV

SP ZOZ Sprawozdanie Finansowe za 2020 r. z opinią Biegłego Rewidenta


XXXVI Sesja Rady Powiatu (29.09.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXXVI sesji – Skan

Protokół XXXVI sesji

Nadzór Wodny Golub-Dobrzyń – sprawozdanie 2020 rok

Nadzór Wodny Lipno – sprawozdanie 2020 rok

Nadzór Wodny Rypin – sprawozdanie 2020 rok

Nadzór Wodny Sierpc – sprawozdanie 2020 rok

Informacja z działalności Izby Rolniczej- Skan

Informacja z działalności Izby Rolniczej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ Rypin za I półrocze 2021 – Skan

Opinia RIO – sprawozdanie za I półrocze 2021r.

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XXXVII Sesja Rady Powiatu (27.10.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXXVII – Skan

Protokół XXXVII

Informacja z analizy oświadczeń majątkowych – Skan

Sprawozdanie ZDP w Rypinie – Skan


XXXVIII Sesja Rady Powiatu (24.11.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXXVIII- Skan

Protokół XXXVIII

RAPORT Oświatowy 2020-2021 – Skan

RAPORT Oświatowy 2020-2021

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XXXIX Sesja Rady Powiatu (15.12.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XXXIX- Skan

Protokół XXXIX

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XL Sesja Rady Powiatu (29.12.2021)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XL- Skan

Protokół XL

Opinia RIO 7.Dpr.2021 deficyt

Opinia RIO 8.P.2021 budżet 2022

Opinia RIO WPF 2022-2032

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


 

XLI Sesja Rady Powiatu (12.01.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XLI- Skan

Protokół XLI


XLII Sesja Rady Powiatu (23.02.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XLII- Skan

Protokół XLII

Sprawozdanie z działalności PINB za 2021r.- Skan

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu- Skan

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XLIII Sesja Rady Powiatu (30.03.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XLIII- Skan

Protokół XLIII

Policja sprawozdanie za rok 2021- Skan

Straż sprawozdanie za rok 2021- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XLIV Sesja Rady Powiatu (25.04.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XLIV- Skan

Protokół XLIV

PCPR Sprawozdanie za 2021 oraz wykaz potrzeb na 2022- Skan

Sprawozdanie z realizacji PPOZP za rok 2021- Skan

SP ZOZ sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XLV Sesja Rady Powiatu (18.05.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XLV- Skan

Protokół XLV

Sprawozdanie rynek pracy w powiecie rypińskim w 2021 roku- Skan

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021- Skan

Sprawozdanie-Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XLVI Sesja Rady Powiatu (15.06.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XLVI- Skan

Protokół XLVI

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego – Skan

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie w 2021r.- Skan

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu – Skan

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie w 2021r.- Skan

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie w 2021r.

Opinia RIO Nr 7.S.2022 z dnia 28.04.2022

Opinia RIO Nr 6.Kr.2022 z dnia 26.05.2022


XLVII Sesja Rady Powiatu (27.07.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XLVII- Skan

Protokół XLVII

Nadzór Wodny Golub-Dobrzyń – sprawozdanie 2021 rok

Nadzór Wodny Lipno – sprawozdanie za 2021 rok

Nadzór Wodny Rypin – sprawozdanie 2021 rok

Nadzór Wodny Sierpc – Sprawozdanie za 2021 rok

SP ZOZ Sprawozdanie Finansowe za 2021 r. z opinią Biegłego Rewidenta

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu -Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XLVIII Sesja Rady Powiatu (17.08.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XLVIII- Skan

Protokół XLVIII

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


XLIX Sesja Rady Powiatu (12.09.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół XLIX- Skan

Protokół XLIX


L Sesja Rady Powiatu (28.09.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół L- Skan

Protokół L

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za I półrocze 2022- Skan

Informacja SP ZOZ z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 – Skan

Opinia RIO-sprawozdanie za I półrocze 2022r.

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


LI Sesja Rady Powiatu (16.10.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół LI- Skan

Protokół LI


LII Sesja Rady Powiatu (26.10.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół LII- Skan

Protokół LII

Sprawozdanie ZDP w Rypinie – Skan

Informacja z analizy oświadczeń majątkowych – Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


 

LIII Sesja Rady Powiatu (23.11.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół LIII- Skan

Protokół LIII

Raport oświatowy 2021_2022- Skan

Raport oświatowy 2021_2022

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rypińskiego- Skan

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rypińskiego

Program Naprawczy dla SP ZOZ w Rypinie- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


LIV Sesja Rady Powiatu (14.12.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół LIV- Skan

Protokół LIV

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


LV Sesja Rady Powiatu (28.12.2022)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół LV- Skan

Protokół LV

Opinia RIO 7.P.2022 budżet 2023

Opinia RIO WPF 2023_2027

RIO Uchwała 7.Dpr.2022 deficyt

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


LVI Sesja Rady Powiatu (22.02.2023)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół LVI- Skan

Protokół LVI

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu- Skan

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu

Sprawozdanie z działalności PINB w Rypinie za rok 2022- Skan

Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2022- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


LVII Sesja Rady Powiatu (29.03.2023)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół LVII- Skan

Protokół LVII

Policja sprawozdanie za rok 2022- Skan

SP ZOZ sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.- Skan

Straż sprawozdanie za rok 2022- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


LVIII Sesja Rady Powiatu (26.04.2023)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół LVIII- Skan

Protokół LVIII

Sprawozdanie rynek pracy w Powiecie Rypińskim w 2022 roku- Skan

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie w 2022 r.- Skan

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2022- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


LIX Sesja Rady Powiatu (24.05.2023)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół LIX- Skan

Protokół LIX

Ocena zasobów pomocy społecznej- Skan

Ocena zasobów pomocy społecznej

Sprawozdanie – Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2022- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


 

LX Sesja Rady Powiatu (14.06.2023)

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego

Raport o stanie Powiatu Rypińskiego- Skan

Porządek obrad

wyniki głosowań

Protokół LX- Skan

Protokół LX

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Rypinie za rok 2022 ABSOLUTORIUM- Skan

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Rypinie za rok 2022 ABSOLUTORIUM

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie w 2022r.- Skan

Sprawozdanie z uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Rypinie w 2022r.

Opinia RIO 2.S.2023 31.03.2023

Opinia RIO 8.Kr.2023 16.05.2023

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z podjętych uchwał Zarządu Powiatu

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu- Skan

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu


 

LXI Sesja Rady Powiatu (28.06.2023)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

Protokół LXI- Skan

Protokół LXI

SP ZOZ Sprawozdanie Finansowe za 2022 r. z opinią Biegłego Rewidenta- Skan

 


LXII Sesja Rady Powiatu (26.07.2023)

Porządek obrad

Wyniki głosowań

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego