Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja nowego samochodu

Wydział:
Komunikacji i Transportu
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Artur Gorczycki, Iwona Czachorowska, Sylwia Trojakowska
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 11 i 12
Telefon kontaktowy:
542802432, wew. 311 i 312
Miejsce odbioru:
j/w
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o rejestrację według załączonego wzoru
2. Dowód własności pojazdu, jeżeli pojazd wyprodukowano w kraju członkowskim UE, potwierdzenie zapłaty akcyzy lub oświadczenie sprzedawcy w zakresie zapłaty akcyzy
3. Świadectwo zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane
6. Dowód osobisty
7. Polisa OC – przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego
Opłaty:
160 zł + 1,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tryb odwoławczy:
w przypadku sprzeciwu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
Uwagi:
Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe muszą załączyć pełnomocnictwo ( druk dostępny do pobrania)

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo u ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pózn. zm.),

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022r.. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

ODTWNIOSEK-rejestracja-wyrejestrowanie10.odt (21,26KB)
PDFWNIOSEK-rejestracja-wyrejestrowanie7.pdf (160,91KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego