Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny

Wydział:
Środowiska
Termin załatwienia:
w ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Osoba kontaktowa:
Mirosław Murawski
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 120
Telefon kontaktowy:
542803654
Miejsce odbioru:
j/w
Wymagane dokumenty:
- wniosek - wzór w załączeniu,
- mapa ewidencyjna działek,
- dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem,
- decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych wydana przez Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Opłaty:
skarbowa - 10 zł
Tryb odwoławczy:
odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
– art.13 ust. 3 i 3 pkt. 2 – ustawy z dnia 28 września 1991 r. – o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.)

– art. 72 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2018 poz. 1201 z późn. zm.)

– § 3 ust. 1, pkt. 86 i 87 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2015 r. poz. 71)

DOCwniosek-zmiana-lasu.doc (27,00KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego