Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydział:
Środowiska
Termin załatwienia:
1 miesiąc
Osoba kontaktowa:
Mirosław Murawski
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 120
Telefon kontaktowy:
54 280 36 54
Miejsce odbioru:
j/w
Wymagane dokumenty:
- oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo,
- oświadczenie o znajomości stosowanych przepisów dotyczących zakazu polowań chartami,
- kserokopia szczepienia psa,
- kserokopia metryki psa,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty:
opłata skarbowa: 82 zł
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
-art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. Nr z 2013 poz. 1226 ze zm.

– art. 1 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 256 ze zm.)

– § 1,2,3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w spawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. z 2010 r. Nr 135, poz. 909).

DOCWniosek_oraz_oswiadczenie.doc (37,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego