Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wydział:
Spraw Społecznych i Gospodarczych
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Wysocki
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, Biuro nr 115 (I piętro) Biuro podawcze (przyjmowanie wniosków)
Telefon kontaktowy:
54 280 24 32 wew. 115
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, Biuro nr 115 (I piętro) Dokumenty przesyłane są poczta tradycyjną Możliwy jest odbiór osobisty
Wymagane dokumenty:
- wniosek o dokonanie zmian w ewidencji (druk w załączeniu),
- protokół z zebrania założycielskiego z podjętymi uchwałami,
- lista założycieli,
- regulamin działalności (2 egzemplarze),
- dane przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz
numer PESEL (członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej – jeśli dotyczy),
- dokument potwierdzający adres siedziby stowarzyszenia.
Opłaty:
-
Tryb odwoławczy:
Art. 40a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2161)
Uwagi:
W toku postępowania administracyjnego szczególnej analizie poddawany jest regulamin stowarzyszenia. Należy dołożyć szczególnej staranności przy pracach nad przygotowaniem, opracowaniem i uchwaleniem dokumentu.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2161),

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów Dz. U. z 2016 roku, poz. 644).

DOCWniosek_wpis_sz.doc (37,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego