Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVI Sesja Rady Powiatu (15.11.2023)

            Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572)

zwołuję

LXVI sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 15 listopada (środa) 2023 r.
o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy
ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad LXVI sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad LXVI sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Uzupełnienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu oraz pozostałych osób zobowiązanych na podstawie art. 25 c ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.

4. Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych.

5. Przedstawienie informacji oświatowej o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rypińskiego za rok szkolny 2022/2023.

6. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie poprzez zmianę siedziby (projekt uchwały – druk nr 1),

b) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2024 r. (projekt uchwały – druk nr 2),    

c) Uchwała o zmianie  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 (projekt uchwały – druk nr 3),    

d) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 (projekt uchwały – druk nr 4).

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego