Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Radców Prawnych

Biuro Radców Prawnych

Tel. (054) 280 24 32, 33
Fax. (054) 280 25 49

Radcowie

Kancelaria ExLege s.c. 


Zadania i zakres działania

1. Do podstawowych zadań należy:
1) Opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym;
2) Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i komórek organizacyjnych Starostwa;
3) Opiniowanie umów i porozumień zawieranych przez Powiat;
4) Wykonywanie zastępstwa procesowego przed organami sądowymi w sprawach dotyczących działania Rady, Zarządu i Starosty oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
5) Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa i Powiatu oraz współdziałanie z Wydziałem Finansowym w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;
6) Obsługa sesji Rady pod względem prawnym;
7) Informowanie Zarządu, Starosty i Sekretarza o zmianach w przepisach prawnych dotyczących Powiatu.
2. Obsługa prawna Starostwa może być zlecona w całości lub w części kancelarii prawnej.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego