Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Tel. (054) 280 24 32, 33
Fax. (054) 280 25 49
e-mail: zp@powiatrypinski.pl

Pracownik

Dorota Rumińska biuro nr 217
Inspektor tel. wew. 217


Zadania i zakres działania

1. Prowadzenie procedur zamówień publicznych na roboty, dostawy i usługi, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, uchwałami Zarządu i zarządzeniami Starosty;
2. Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia procedur zamówień publicznych we współpracy z właściwym wydziałem Starostwa;
3. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych przez okres przewidziany przepisami prawa i jej udostępnianie do wiadomości publicznej zgodnie z zasadami dostępu do informacji publicznej;
4. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;
5. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej udzielonych zamówień publicznych;
6. Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty związanych z zamówieniami publicznymi;
7. Sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień Starostwa, przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku finansowym;
8. Realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego