Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXIII Sesja Rady Powiatu


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572)

 

zwołuję

LXIII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 5 września (wtorek) 2023 r.
o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad LXIII sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

 a) stwierdzenie kworum,

 b) przyjęcie porządku obrad LXIII sesji Rady Powiatu w Rypinie,

 c) przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Przedstawienie informacji przekazanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Rypinie, Sierpcu, Lipnie
i Golubiu Dobrzyniu.

4. Podjęcie uchwał:

 a) Uchwała w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej (projekt uchwały – druk nr 1),

 b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023 (projekt uchwały – druk nr 2),

 c) Uchwała o zmianie  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 (projekt     uchwały – druk nr 3), 

 d) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 (projekt uchwały – druk nr 4).

 e) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej       własność Powiatu Rypińskiego położonej w Nadrożu, gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/6 o powierzchni 8,6600   ha, na czas oznaczony do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą (projekt uchwały – druk nr 5).

5.Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

7. Zamknięcie obrad sesji.

PDFSesja LXIII 05.09.2023 .pdf (181,51KB)
PDFSesja LXIII 05.09.2023 skan.pdf (466,93KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego