Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Wydział:
Środowiska
Termin załatwienia:
w ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy
Osoba kontaktowa:
Tomasz Sajnóg
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 120
Telefon kontaktowy:
542803654
Miejsce odbioru:
j/w
Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych wraz z informacją o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te maja być wykonane,
- 2 egzemplarze projektu robót geologicznych
-dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji - 10 zł, opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta Rypin lub na konto Urzędu Miasta Rypin- nr 73203000451110000002539900
Opłaty:
skarbowa 10 zł
Tryb odwoławczy:
do Samorządowego kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dniu od doręczenia decyzji
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
– art. 79, art.80, art. 80a i art. 161 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.)

– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego