Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Rypinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://bip.powiatrypinski.pl/.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2016-01-01.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-08-29.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Strony główne Starostwa Powiatowego w Rypinie są częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronach informacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości w przypadku gdy były skanowane;
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
  •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
  • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości. Ułatwienia na stronie

 

Raport o dostępności

Raport-o-stanie-zapewniania-dostępności-podmiotu-publicznego.pdf - data dodania: 2023-08-27 16:47:05

Dodatkowe pliki

Plan-działania-na-rzecz-poprawy-zapewnienia-dostępności.pdf - data dodania: 2023-08-27 16:47:05

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Aleksandra Błaszczak, sekretarz@powiatrypinski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 542802432. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

87-500 Rypin, Warszawska 38
Tel.: +48542802432
E-mail:
Strona internetowa: powiatrypinski.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna
Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38
Do budynku prowadzą 2 wejścia oraz winda zewnętrzna przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego od ul. Warszawskiej prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dla osób poruszających się na wózku istniej możliwość obsługi na stanowisku merytorycznym lub możliwość umówienia się z pracowników w celu obsługi, w dogodnym miejscu dla osoby niepełnosprawnej na terenie budynku urzędu. Łazienka na parterze budynku jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem od strony ulicy Warszawskiej nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Z tyłu budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce przy windzie zewnętrznej. W starostwie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W Urzędzie nie ma możliwości tłumacza polskiego języka migowego.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego