Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXIV Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572)


zwołuję


LXIV sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 27 września (środa) 2023 r. 
o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy 
ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad LXIV sesji VI kadencji Rady Powiatu.  
2. Sprawy organizacyjne:
     a) stwierdzenie kworum,
     b) przyjęcie porządku obrad LXIV sesji Rady Powiatu w Rypinie,
     c) przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Powiatu w Rypinie.
3. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Izby Rolniczej o działaniach Izby na terenie Powiatu Rypińskiego.
4. Podjęcie uchwał:
   a) Uchwała o zmianie  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 (projekt  uchwały – druk nr 1),     
    b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 (projekt uchwały – druk nr 2),
  c) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023  (projekt uchwały – druk nr 3),     
   d) Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie poprzez zmianę siedziby (projekt uchwały – druk nr 4),
  e) Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby (projekt uchwały – druk nr 5),
    f) Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby (projekt uchwały – druk nr 6),
  g) Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby (projekt uchwały – druk nr 7),
  h) Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby (projekt uchwały – druk nr 8),
  i) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego położonej w Nadrożu, gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/6 o powierzchni 8,6600 ha, na czas oznaczony do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą (projekt uchwały – druk nr 9).
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego