Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia działki UPUP lub wydania decyzji na podstawie ISL

Wydział:
Środowiska
Termin załatwienia:
bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 7 dni
Osoba kontaktowa:
Mirosław Murawski
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, Wydział Środowiska, ul. Warszawska 38, 87 - 500 Rypin, pokój nr 103.
Telefon kontaktowy:
54 280 36 54, 54 280 24 32
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, Wydział Środowiska, ul. Warszawska 38, 87 - 500 Rypin, pokój nr 103.
Wymagane dokumenty:
- wniosek,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia - 17 zł, opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta Rypin lub na konto Urzędu Miasta Rypin- nr 73203000451110000002539900
- w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa oraz opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
Opłaty:
opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na odmowę wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem starosty
Uwagi:
O wydanie zaświadczenia w tej sprawie wystąpić może każda osoba, bez względu na to czy jest właścicielem działki czy też nie.
Podstawa prawna:
– art. 217 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. – o lasach (Dz. U z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.)

ODTklauzula-informacyjna1.odt (22,58KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego