Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVII Sesja Rady Powiatu w Rypinie

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z  2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572)

zwołuję

LXVII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 6 grudnia (środa) 2023 r.
o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy
ul. Warszawskiej 38,
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad LXVII sesji VI kadencji Rady Powiatu. 

2. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad LXVII sesji Rady Powiatu w Rypinie,

c) przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu w Rypinie.

3. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Rypina – Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” (projekt uchwały – druk nr 1),

b) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023  (projekt uchwały – druk nr 2),    

c) Uchwała w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 3),

d) Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie i zwołania jej pierwszego posiedzenia (projekt uchwały – druk nr 4),

e) Uchwała o zmianie  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 (projekt uchwały – druk nr 5),    

f) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 (projekt uchwały – druk nr 6).

4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego