Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnik tablic rejestracyjnych

Wydział:
Komunikacji i Transportu
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Witkowska
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 13
Telefon kontaktowy:
542802432, wew. 313
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 13
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru
2. Dowód rejestracyjny (jeśli dotyczy)
3. Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu (jeśli dotyczy),
4. Stosowne oświadczenie właściciela pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
5. Dowód osobisty
6. Zwrot zniszczonych tablic (jeśli dotyczy)
Opłaty:
OPŁATY ZA WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO: 72,50 zł + 1 zł opłaty ewidencyjnej
OPŁATY ZA WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH: Na samochód - 80,-zł (2 tablice), Na przyczepę - 40,-zl (1 tablica), Na motocykl - 40,-zł (1 tablica), Na motorower- 30,-zł (1 tablica)
+Komplet znaków legalizacyjnych - 12,50-zł
+Opłata ewidencyjna 0,50 zł
Tryb odwoławczy:
-
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

ODTwtórniki.odt (22,04KB)
PDFwtórniki.pdf (153,27KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego