Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana dowodu rejestracyjnego – brak miejsca na wpis badań technicznych

Wydział:
Komunikacji i Transportu
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Witkowska
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 13
Telefon kontaktowy:
542802432 wew. 313
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 13
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru
2. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
3. Dowód rejestracyjny i dowód osobisty
Opłaty:
72,50 zł wymiana dowodu + 1 zł opłaty ewidencyjnej
Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
Uwagi:
Gdy w dowodzie rejestracyjnym nie ma już miejsca na kolejną pieczątkę z przeglądu, to nie ma konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego. Podczas przeglądu diagnosta wpisze do Centralnej Ewidencji Pojazdów termin nowego badania, a dodatkowo wyda zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. To zaświadczenie zastępuje pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym (w przypadku, gdy nie ma już miejsca na jej umieszczenie).

Jeśli jednak dana osoba chce wymienić dowód z powodu braku miejsca na kolejne wpisy, to możesz to zrobić
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

PDFBRAK-MIEJSCA-NA-KOLEJNE-WPISY.pdf (133,91KB)
ODTBRAK-MIEJSCA-NA-KOLEJNE-WPISY1.odt (17,73KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego