Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 18843Luty: 17324Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 5Kwiecień: 27Maj: 24Czerwiec: 36
Lipiec: 14Sierpień: 376Wrzesień: 4383Październik: 6488Listopad: 23306Grudzień: 15964
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 8908
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 2318
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1669
 4. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1445
 5. Kontakt
  Wyświetleń: 1278
 6. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1098
 7. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1070
 8. Aktualności
  Wyświetleń: 936
 9. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 900
 10. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 879
 11. Procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 856
 12. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 839
 13. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 791
 14. Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  Wyświetleń: 743
 15. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 717
 16. Budżet 2023
  Wyświetleń: 706
 17. Uchwały Zarządu Powiatu 2023
  Wyświetleń: 697
 18. Protokoły Zarządu Powiatu 2023
  Wyświetleń: 691
 19. Wydział Środowiska
  Wyświetleń: 593
 20. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 591
 21. Uchwały Rady Powiatu 2023
  Wyświetleń: 559
 22. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 538
 23. Godziny pracy
  Wyświetleń: 519
 24. Wydział Budownictwa
  Wyświetleń: 513
 25. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 490
 26. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów
  Wyświetleń: 481
 27. Zarządzenia Starosty 2023
  Wyświetleń: 469
 28. Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych
  Wyświetleń: 456
 29. Rejestr informacji
  Wyświetleń: 406
 30. archiwalny
  Wyświetleń: 403
 31. LXIV Sesja Rady Powiatu (27.09.2023 r.)
  Wyświetleń: 370
 32. Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Funduszy i Rozwoju
  Wyświetleń: 365
 33. Plany postępowań o udzielanie zamówień
  Wyświetleń: 358
 34. Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 349
 35. Biuro Radców Prawnych
  Wyświetleń: 345
 36. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 345
 37. STAROSTA RYPIŃSKI
  Wyświetleń: 341
 38. Program Ochrony środowiska dla powiatu rypińskiego
  Wyświetleń: 337
 39. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 336
 40. Rejestry, Archiwa i Ewidencje
  Wyświetleń: 336
 41. Przetargi BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 328
 42. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 324
 43. Petycje
  Wyświetleń: 312
 44. Procedury załatwiania spraw BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 308
 45. Inspekcje, służby i straże
  Wyświetleń: 304
 46. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy
  Wyświetleń: 295
 47. Opinie RIO 2023
  Wyświetleń: 288
 48. Kadencja 2018-2023 BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 286
 49. Audyt i Kontrole
  Wyświetleń: 283
 50. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 281
 51. Kierownictwo
  Wyświetleń: 281
 52. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 266
 53. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 264
 54. Statuty
  Wyświetleń: 263
 55. Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 263
 56. Wydane pozwolenia zintegrowane
  Wyświetleń: 260
 57. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 258
 58. Wnioski i interpelacje radnych
  Wyświetleń: 253
 59. LXIII Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 251
 60. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 251
 61. Zdrowie
  Wyświetleń: 248
 62. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 246
 63. Komisje
  Wyświetleń: 240
 64. Obwieszczenia i komunikaty
  Wyświetleń: 237
 65. Zarządzanie ruchem na drogach
  Wyświetleń: 237
 66. Pobierz programy
  Wyświetleń: 236
 67. Protokoły Rady Powiatu 2023
  Wyświetleń: 231
 68. Wybory 2018
  Wyświetleń: 228
 69. Sprawozdania 2023
  Wyświetleń: 224
 70. Bezpieczeństwo
  Wyświetleń: 219
 71. Bilanse
  Wyświetleń: 212
 72. Jarosław Sochacki
  Wyświetleń: 209
 73. LXV Sesja Rady Powiatu (17.10.2023 r.)
  Wyświetleń: 209
 74. Uchwała Nr 835/2023 w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 207
 75. Zarządzenie nr 31/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie oraz ustalenia składu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rypinie
  Wyświetleń: 207
 76. Uchwała Nr LXIII/377/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 203
 77. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 202
 78. PROTOKÓŁ NR LXII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (26 lipca 2023 r.)
  Wyświetleń: 202
 79. Zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 202
 80. Wniosek o zmianę terminu wprowadzenia organizacji ruchu
  Wyświetleń: 201
 81. Wykaz wydanych decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 200
 82. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 187
 83. Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, dz. nr 908, obr. Skrwilno
  Wyświetleń: 187
 84. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 185
 85. Rozbudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo – Brzeszczki Małe
  Wyświetleń: 184
 86. Audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 181
 87. Uchwała Nr 836/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
  Wyświetleń: 179
 88. Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
  Wyświetleń: 173
 89. Klauzula Informacyjna – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 173
 90. Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu
  Wyświetleń: 172
 91. Zarządzenia Starosty 2024
  Wyświetleń: 171
 92. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 169
 93. Uchwały Zarządu Powiatu 2024
  Wyświetleń: 166
 94. Klauzula Informacyjna – Wydział Środowiska
  Wyświetleń: 165
 95. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 165
 96. Raport o stanie Powiatu Rypińskiego w roku 2022
  Wyświetleń: 165
 97. zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 20.09.2023
  Wyświetleń: 164
 98. Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 162
 99. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 162
 100. Interpelacja 11.12.2019
  Wyświetleń: 162
 101. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 161
 102. Aleksandra Błaszczak
  Wyświetleń: 159
 103. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku
  Wyświetleń: 159
 104. Informacja dot. stacji radiokomunikacyjnej
  Wyświetleń: 158
 105. Klauzula informacyjna dla klientów nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 158
 106. Oświadczenia majątkowe BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 158
 107. Informacja
  Wyświetleń: 157
 108. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku
  Wyświetleń: 157
 109. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022
  Wyświetleń: 157
 110. Klauzula Informacyjna – Ogólna
  Wyświetleń: 154
 111. Zawiadomienie o czynnościach wznowienia, ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oraz wyznaczeniu nowych punktów granicznych (działka 303/1, 304/01, 300/1 w miejscowości Radziki Duże)
  Wyświetleń: 154
 112. Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
  Wyświetleń: 153
 113. ZARZĄDZENIE NR 29/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO Z DNIA 25 SIERPNIA 2023 r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA „NAJCIEKAWSZY WITACZ DOŻYNKOWY POWIATU RYPIŃSKIEGO 2023r.” ORAZ PRZYJECIA REGULAMINU
  Wyświetleń: 152
 114. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 151
 115. Wniosek o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 150
 116. Monika Kalinowska (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 148
 117. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  Wyświetleń: 148
 118. Zezwolenie OS/.613.28.2022.Mm
  Wyświetleń: 147
 119. Uchwała Nr 858/2023 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 146
 120. Wniosek na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 143
 121. Decyzja
  Wyświetleń: 142
 122. LXIII Sesja Rady Powiatu (05.09.2023 r.)
  Wyświetleń: 142
 123. Uchwała Nr 839/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Dziennego Domu Pobytu Senior+ na działce nr ewid. 1302/8 w Rypinie ul. Mławska wraz z dokonaniem skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy
  Wyświetleń: 142
 124. Zezwolenie na zbieranie odpadów.
  Wyświetleń: 142
 125. Audytor wewnętrzny II
  Wyświetleń: 141
 126. Wniosek o przeniesienie koncesji
  Wyświetleń: 141
 127. Rafał Zglinicki
  Wyświetleń: 140
 128. Zatwierdzenie projektów organizacji ruchu
  Wyświetleń: 139
 129. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 132
 130. LXVI Sesja Rady Powiatu (15.11.2023)
  Wyświetleń: 131
 131. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 131
 132. Zawiadomienie o wprowadzenie organizacji ruchu
  Wyświetleń: 131
 133. Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 129
 134. Protokoły Rady Powiatu
  Wyświetleń: 129
 135. Wniosek o wycinkę drzew
  Wyświetleń: 129
 136. LXVIII Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 128
 137. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 128
 138. Uchwała LXV/390/2023 w sprawie ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia
  Wyświetleń: 128
 139. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  Wyświetleń: 127
 140. Obwieszcze Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 17 listopada 2023 r. o nieobsadzaniu mandatu radnego Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 127
 141. Paweł Sobierajski (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 127
 142. Uchwała LXIV/380/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 127
 143. zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 127
 144. Uchwały Rady Powiatu 2024
  Wyświetleń: 126
 145. Zezwolenie na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 126
 146. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 125
 147. Uchwała Nr LXIII/376/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 125
 148. Odpowiedź (interpelacja 11.12.2019)
  Wyświetleń: 122
 149. wniosek OS.613.35.2023.MM
  Wyświetleń: 122
 150. Ziemowit Kłosowski
  Wyświetleń: 122
 151. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dla jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 121
 152. Piotr Czarnecki (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 121
 153. Piotr Makowski (Członek Zarządu)
  Wyświetleń: 121
 154. Piotr Pawłowski
  Wyświetleń: 121
 155. Monika Kalinowska
  Wyświetleń: 120
 156. Zgłoszenie nabycia pojazdu
  Wyświetleń: 119
 157. Informacja o zmianie danych w instalacji
  Wyświetleń: 118
 158. Klauzula Informacyjna – Wydziału Budownictwa
  Wyświetleń: 116
 159. Jacek Borowski
  Wyświetleń: 115
 160. Sesje
  Wyświetleń: 115
 161. Aktualizacja danych
  Wyświetleń: 114
 162. Iwona Więckowska
  Wyświetleń: 114
 163. Katarzyna Bilicka
  Wyświetleń: 114
 164. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 114
 165. Informacja o zmianie danych w instalacji.
  Wyświetleń: 112
 166. Klauzula Informacyjna – Wydział Transportu i Komunikacji
  Wyświetleń: 112
 167. VI przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego położonych w Nadrożu, Gmina Rogowo oznaczonych numerami działek - 31/3, 31/4, 31/5, 31/6
  Wyświetleń: 111
 168. Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne.
  Wyświetleń: 110
 169. Joanna Lutkiewicz
  Wyświetleń: 110
 170. Referent w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 110
 171. Wygaśnięcie koncesji
  Wyświetleń: 110
 172. Zarządzenie nr 32/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 110
 173. LXV Sesja Rady Powiatu (17.10.2023)
  Wyświetleń: 109
 174. PEŁNOMOCNICTWO
  Wyświetleń: 109
 175. LXIV Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 108
 176. Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 108
 177. Katarzyna Bułkowska
  Wyświetleń: 107
 178. Iwona Czachorowska
  Wyświetleń: 106
 179. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
  Wyświetleń: 106
 180. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.09.2023r.
  Wyświetleń: 105
 181. Henryk Jan Kiełkowski
  Wyświetleń: 103
 182. Katarzyna Chodorowska
  Wyświetleń: 102
 183. Katarzyna Szczęsny
  Wyświetleń: 102
 184. Uchwała Nr 842/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie
  Wyświetleń: 102
 185. informacja o zmianie danych
  Wyświetleń: 100
 186. Koncesja
  Wyświetleń: 100
 187. Wygaszenie koncesji
  Wyświetleń: 100
 188. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 100
 189. Uchwała LXIV/381/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 99
 190. Karolina Brzezicka
  Wyświetleń: 98
 191. Arleta Sochacka
  Wyświetleń: 97
 192. Koncesja "NOWE SADŁOWO III"
  Wyświetleń: 97
 193. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 97
 194. LXVIII Sesja Rady Powiatu (20.12.2023)
  Wyświetleń: 96
 195. LXX Sesja Rady Powiatu w Rypinie (17.01.2024)
  Wyświetleń: 95
 196. Uchwała LXV/393/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 95
 197. Zarządzenia Starosty
  Wyświetleń: 95
 198. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (budynki mieszkalne do 70m2)
  Wyświetleń: 95
 199. Budżet
  Wyświetleń: 94
 200. Leszek Krajnik
  Wyświetleń: 94
 201. PROTOKÓŁ NR LXIII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (5 września 2023 r.)
  Wyświetleń: 94
 202. Uchwała Nr LXIII/375/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 94
 203. Zgłoszenie zmiany nazwy prowadzącego instalację
  Wyświetleń: 94
 204. Agata Jaguścik
  Wyświetleń: 93
 205. Wniosek
  Wyświetleń: 93
 206. Marek Błaszkiewicz
  Wyświetleń: 92
 207. OS.613.31.2023.MM
  Wyświetleń: 92
 208. Protokoły Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 92
 209. Protokół Nr 283 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.09.2023)
  Wyświetleń: 92
 210. Protokół Nr 284 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (07.09.2023)
  Wyświetleń: 92
 211. Teresa Mucha
  Wyświetleń: 92
 212. Jagoda Grajkowska
  Wyświetleń: 91
 213. Piotr Makowski
  Wyświetleń: 91
 214. Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 90
 215. Przerejestrowanie używanego pojazdu
  Wyświetleń: 90
 216. Uchwała LXV/392/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 90
 217. Jacek Furman
  Wyświetleń: 89
 218. Danuta Tyraj
  Wyświetleń: 88
 219. Wyniki konsultacji rocznego projektu programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 88
 220. Lidia Rutkowska
  Wyświetleń: 87
 221. Opinie RIO
  Wyświetleń: 87
 222. PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Wyświetleń: 87
 223. Uchwała Nr 863/2023 w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 87
 224. Uchwała Nr 879/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 87
 225. LXXI Sesja Rady Powiatu (1.02.2024)
  Wyświetleń: 86
 226. Protokół Nr 281 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (25.08.2023)
  Wyświetleń: 86
 227. Protokół Nr LXIV/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (27.09.2023)
  Wyświetleń: 86
 228. Sławomir Pawłowski
  Wyświetleń: 86
 229. Sylwia Trojakowska
  Wyświetleń: 86
 230. Ewa Smykowska
  Wyświetleń: 85
 231. Monika Tryniszewska-Skarżyńska
  Wyświetleń: 85
 232. Paweł Sobierajski
  Wyświetleń: 85
 233. Piotr Chmielewski
  Wyświetleń: 85
 234. Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży – Szczerby Etap I
  Wyświetleń: 85
 235. Uchwała Nr 873/2023 w sprawie ogłoszenia szóstego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 85
 236. LXIX Sesja Rady Powiatu (28.12.2023)
  Wyświetleń: 84
 237. Maciej Grzybowski
  Wyświetleń: 84
 238. Mariusz Wrzesiński
  Wyświetleń: 84
 239. Piotr Czarnecki
  Wyświetleń: 84
 240. Uchwała LXIV/387/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego położonej w Nadrożu, gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/6 o powierzchni 8,6600 ha, na czas oznaczony do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą
  Wyświetleń: 84
 241. Uchwała LXV/388/2023 w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 84
 242. Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 84
 243. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 84
 244. Wyrejestrowanie pojazdu – złomowanie
  Wyświetleń: 84
 245. Artur Gorczycki
  Wyświetleń: 83
 246. Sprawozdania
  Wyświetleń: 83
 247. Wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnik tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 83
 248. Prawo jazdy – obowiązkowa wymiana
  Wyświetleń: 82
 249. Protokół Nr 278 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (07.08.2023)
  Wyświetleń: 82
 250. Uchwała LXV/389/2023 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 82
 251. Informacja o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 81
 252. LXVI Sesja Rady Powiatu (15.11.2023)
  Wyświetleń: 81
 253. Magdalena Lewandowska-Kieruj
  Wyświetleń: 81
 254. Tomasz Sugalski
  Wyświetleń: 81
 255. Uchwała LXV/391/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 81
 256. Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 81
 257. Zarządzenie nr 34/ 2023 Starosty Rypińskiego z dnia 03 listopada 2023 r. w sprawie umorzenia cywilnoprawnych należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami przypadających Skarbowi Państwa od „MAD DOGS” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
  Wyświetleń: 81
 258. ZARZĄDZENIE Nr 44/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie skrócenia godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego w Rypinie w dniu 29 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 81
 259. Dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 80
 260. Dorota Politowska
  Wyświetleń: 80
 261. Hanna Pawlak
  Wyświetleń: 80
 262. Joanna Krukowska
  Wyświetleń: 80
 263. Protokół Nr 269 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.06.2023)
  Wyświetleń: 80
 264. Protokół Nr 282 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.08.2023)
  Wyświetleń: 80
 265. Rozbudowa drogi gminnej nr 120523C Rogowo – Brzeszczki Małe-
  Wyświetleń: 80
 266. Sygnalista
  Wyświetleń: 80
 267. Uchwała Nr 874/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej“ w 2024 roku
  Wyświetleń: 80
 268. Uchwała Nr 878/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 80
 269. Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 80
 270. Zarządzenie nr 33/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 18 października w sprawie powołania Zespołu do dokonania merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rypinie
  Wyświetleń: 80
 271. Zarządzenie Nr 37/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 17 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na wykonania, dostawę oraz odbiór i zniszczenie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych.
  Wyświetleń: 80
 272. Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej, dz. nr 52/2 i 53, obr. Stawiska
  Wyświetleń: 80
 273. Ewa Muśkiewicz
  Wyświetleń: 79
 274. Protokół Nr 261 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.05.2023)
  Wyświetleń: 79
 275. Protokół Nr 266 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (14.06.2023)
  Wyświetleń: 79
 276. Uchwała Nr 846/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 79
 277. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 79
 278. Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 79
 279. Dokonanie zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 78
 280. Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 78
 281. Informacja o wydaniu koncesji na wydobywanie złoża
  Wyświetleń: 78
 282. Protokół Nr 270 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (12.07.2023)
  Wyświetleń: 78
 283. Protokół Nr 276 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.08.2023)
  Wyświetleń: 78
 284. Uchwała LXIV/385/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 78
 285. Uchwała Nr 876/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za III kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 78
 286. Joanna Kacprzycka
  Wyświetleń: 77
 287. Monika Stefańska
  Wyświetleń: 77
 288. Protokół Nr 275 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.07.2023)
  Wyświetleń: 77
 289. Protokół Nr 277 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (02.08.2023)
  Wyświetleń: 77
 290. Uchwała Nr 865/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 77
 291. Uchwała Nr 877/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrznych schodów, powstałych w ramach zadania pn.: „Przebudowa i budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie” na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 77
 292. Uchwała Nr LXIII/376/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 - kopia
  Wyświetleń: 77
 293. ZARZĄDZENIE Nr 43/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie wdrożenia „Wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Starostwie Powiatowym w Rypinie” oraz wyznaczenia Administratora ds. obsługi sygnalistów
  Wyświetleń: 77
 294. Joanna Dombrowska
  Wyświetleń: 76
 295. Jolanta Szablicka-Sochacka
  Wyświetleń: 76
 296. PB -1 wniosek o pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 76
 297. Uchwała LXIV/379/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 76
 298. Uchwała Nr 882/2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 76
 299. Wydanie dziennika budowy
  Wyświetleń: 76
 300. Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny
  Wyświetleń: 76
 301. Joanna Fabiszewska
  Wyświetleń: 75
 302. Protokół Nr 280 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (17.08.2023)
  Wyświetleń: 75
 303. Referent w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych
  Wyświetleń: 75
 304. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
  Wyświetleń: 75
 305. Uchwała Nr 852/2023 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 75
 306. Uchwała Nr 853/2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 75
 307. Uchwała Nr LXVI/395/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2024 r.
  Wyświetleń: 75
 308. Barbara Nowakowska
  Wyświetleń: 74
 309. Uchwała LXIV/386/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 74
 310. Uchwała Nr 866/2023 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 74
 311. Uchwała Nr LXIII/378/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego położonej w Nadrożu, gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/6 o powierzchni 8,6600 ha, na czas oznaczony do 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą
  Wyświetleń: 74
 312. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 74
 313. Bożena Cieślak
  Wyświetleń: 73
 314. PB – 2 zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych
  Wyświetleń: 73
 315. Uchwała LXIV/382/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 73
 316. Uchwała LXIV/383/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 73
 317. Uchwała LXIV/384/2023 w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w Rypinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 73
 318. Uchwała Nr 854/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 73
 319. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  Wyświetleń: 73
 320. Zarządzenie nr 30/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu refundacji kosztów dojazdu uczestników staży zawodowych w ramach projektu pt. „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” realizowanego przez Powiat Rypiński z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 73
 321. Zezwolenie
  Wyświetleń: 73
 322. Krystyna Malinowska
  Wyświetleń: 72
 323. Obwieszczenie wojewody - liczba radnych
  Wyświetleń: 72
 324. Protokół Nr 259 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (10.05.2023)
  Wyświetleń: 72
 325. Protokół Nr 260 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (15.05.2023)
  Wyświetleń: 72
 326. Uchwała Nr 868/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 4 zamówienia
  Wyświetleń: 72
 327. Wyrejestrowanie pojazdu – kradzież
  Wyświetleń: 72
 328. Zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego
  Wyświetleń: 72
 329. Jarosław Tomkowski
  Wyświetleń: 71
 330. Jolanta Topolewska
  Wyświetleń: 71
 331. Krzysztof Szalkowski
  Wyświetleń: 71
 332. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 71
 333. Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.
  Wyświetleń: 71
 334. Protokół Nr 273 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (25.07.2023)
  Wyświetleń: 71
 335. Renata Bruzdewicz
  Wyświetleń: 71
 336. Uchwała Nr 860/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 71
 337. Uchwała Nr 870/2023 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 71
 338. Protokół Nr 274 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (26.07.2023)
  Wyświetleń: 70
 339. Uchwała Nr 837/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 70
 340. Uchwała Nr 859/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 5 zamówienia
  Wyświetleń: 70
 341. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 70
 342. Zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w m. Okalewo dz. nr 1101/20
  Wyświetleń: 70
 343. Zmiany zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (20.10.2023)
  Wyświetleń: 70
 344. Krzysztof Cegłowski
  Wyświetleń: 69
 345. Prawo jazdy – rozszerzenie uprawnień
  Wyświetleń: 69
 346. Protokół Nr 268 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (22.06.2023)
  Wyświetleń: 69
 347. Uchwała Nr 844/2023 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – część 1 zamówienia
  Wyświetleń: 69
 348. Uchwała Nr 845/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 2 zamówienia
  Wyświetleń: 69
 349. Uchwała Nr 872/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 69
 350. Uchwała Nr 881/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia w ramach realizacji inwestycji pn. Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  Wyświetleń: 69
 351. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew OS.613.53.2023.MM
  Wyświetleń: 69
 352. Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
  Wyświetleń: 69
 353. Zgłoszenie zbycia pojazdu
  Wyświetleń: 69
 354. Prawo jazdy – wtórnik
  Wyświetleń: 68
 355. Protokół Nr 263 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (29.05.2023)
  Wyświetleń: 68
 356. Protokół Nr 271 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.07.2023)
  Wyświetleń: 68
 357. Protokół Nr 272 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (21.07.2023)
  Wyświetleń: 68
 358. Uchwała Nr 880/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 68
 359. Uchwała Nr LXIII/374/2023 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
  Wyświetleń: 68
 360. Koncesja na wydobywanie kopaliny
  Wyświetleń: 67
 361. Protokół Nr 279 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (10.08.2023)
  Wyświetleń: 67
 362. Protokół Nr LXV/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (17.10.2023)
  Wyświetleń: 67
 363. Uchwała Nr 838/2023 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – część 3 zamówienia
  Wyświetleń: 67
 364. Uchwała Nr 856/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 67
 365. Wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 67
 366. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 67
 367. Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
  Wyświetleń: 67
 368. Komunikat-terytorialne
  Wyświetleń: 66
 369. Protokół Nr 262 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (24.05.2023)
  Wyświetleń: 66
 370. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 66
 371. Uchwała Nr 855/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 66
 372. Uchwała Nr 861/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 1 zamówienia
  Wyświetleń: 66
 373. Uchwała Nr 871/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 66
 374. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 66
 375. Uchwała Nr 850/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie
  Wyświetleń: 65
 376. Wymiana dowodu rejestracyjnego – brak miejsca na wpis badań technicznych
  Wyświetleń: 65
 377. Zarejestrowanie samochodu sprowadzonego
  Wyświetleń: 65
 378. Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.
  Wyświetleń: 65
 379. Zezwolenie na zbieranie odpadów
  Wyświetleń: 65
 380. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 65
 381. LXVII Sesja Rady Powiatu (6.12.2023)
  Wyświetleń: 64
 382. Przeniesienie pozwolenia na budowę
  Wyświetleń: 64
 383. Uchwała Nr 840/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 64
 384. Uchwała Nr 843/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 64
 385. Uchwała Nr 848/2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 64
 386. Uchwała Nr 864/2023 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 64
 387. Uchwała Nr 884/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 64
 388. Uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
  Wyświetleń: 64
 389. Wpis do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 64
 390. Wymiana dowodu rejestracyjnego – zmiana adresu / nazwiska
  Wyświetleń: 64
 391. Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 64
 392. ZARZĄDZENIE nr 42/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego w formie gry decyzyjnej
  Wyświetleń: 64
 393. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofywanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 64
 394. Zgłoszenie prac kartograficznych
  Wyświetleń: 64
 395. zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 64
 396. Międzynarodowe prawo jazdy – wydanie
  Wyświetleń: 63
 397. Opinie RIO 2024
  Wyświetleń: 63
 398. Protokół Nr 265 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (06.06.2023)
  Wyświetleń: 63
 399. Protokół Nr 267 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (16.06.2023)
  Wyświetleń: 63
 400. Uchwała Nr 851/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie
  Wyświetleń: 63
 401. Uchwała Nr 883/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 63
 402. Wpis do rejestru zwierząt chronionych
  Wyświetleń: 63
 403. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej
  Wyświetleń: 63
 404. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
  Wyświetleń: 63
 405. zgłoszenie budowy z projektem
  Wyświetleń: 63
 406. Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 63
 407. Obwieszczenie Wojewody - Sejmik
  Wyświetleń: 62
 408. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 62
 409. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 62
 410. Uchwała Nr 887/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 62
 411. Uchwała Nr LXVI/397/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 62
 412. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
  Wyświetleń: 62
 413. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia działki UPUP lub wydania decyzji na podstawie ISL
  Wyświetleń: 62
 414. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w konwencjach.
  Wyświetleń: 62
 415. Zarządzenie Nr 35/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 62
 416. Zezwolenie na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.
  Wyświetleń: 62
 417. Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 62
 418. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
  Wyświetleń: 62
 419. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024
  Wyświetleń: 61
 420. Pojazd – montaż instalacji LPG, do nauki jazdy „L”, montaż haka, wpis „VAT”, wpis „TAXI”
  Wyświetleń: 61
 421. Pozwolenie zintegrowane
  Wyświetleń: 61
 422. Uchwała Nr 867/2023 w sprawie odwołania pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 61
 423. Uchwała Nr 875/2023 w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Rypinie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Rypińskiego za rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 61
 424. Wniosek o podjęcie postępowania
  Wyświetleń: 61
 425. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 61
 426. Koncesja OS.6522.2.2023.MK
  Wyświetleń: 60
 427. Uchwała Nr 841/2023 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 60
 428. Uchwała Nr 862/2023 w sprawie: odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” – część 4 zamówienia
  Wyświetleń: 60
 429. Uchwała Nr 885/2023 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024 - 2028
  Wyświetleń: 60
 430. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno-rentowych
  Wyświetleń: 60
 431. Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku
  Wyświetleń: 60
 432. Zezwolenie na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach, poza polowaniami i odłowami organizowanymi przez Polski Związek Łowiecki
  Wyświetleń: 60
 433. Zezwolenie na odłowienie lub odstrzał redukcyjny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę łowną
  Wyświetleń: 60
 434. Informacja o wyniku VI przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nadrożu, gmina Rogowo oznaczonych numerami działek - 31/3, 31/4, 31/5, 31/6
  Wyświetleń: 59
 435. Komunikat-wyborcy Samorzad 2024
  Wyświetleń: 59
 436. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Wyświetleń: 59
 437. Pozwolenie na rozbiórkę
  Wyświetleń: 59
 438. Uchwała Nr 847/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie
  Wyświetleń: 59
 439. Uchwała Nr 857/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, w części 3 zamówienia
  Wyświetleń: 59
 440. Udostępnianie informacji o środowisku
  Wyświetleń: 59
 441. Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej
  Wyświetleń: 59
 442. Zarządzenie Nr 36/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
  Wyświetleń: 59
 443. Zezwolenie na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 59
 444. Uchwała Nr LXVI/394/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie poprzez zmianę siedziby
  Wyświetleń: 58
 445. Wniosek o zawieszenie postępowania
  Wyświetleń: 58
 446. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku
  Wyświetleń: 58
 447. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 58
 448. Zgłoszenie prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 58
 449. LXVII Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 57
 450. Protokół Nr 264 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (01.06.2023)
  Wyświetleń: 57
 451. Uchwała Nr 890/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu i zaproszenia do udziału w negocjacjach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 57
 452. Uchwała Nr LXIX/411/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 57
 453. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów OS.6233.3.2023
  Wyświetleń: 57
 454. Informacja na podstawie art. 27b ust.1 ustawy prawo łowieckie
  Wyświetleń: 56
 455. OS.6221.21.2023 zgłoszenie zmiany instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne Rypin, ul. Piaski 31
  Wyświetleń: 56
 456. Uchwała Nr 888/2023 w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 56
 457. Uchwała Nr 892/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie”
  Wyświetleń: 56
 458. Zezwolenie - OS.613.38.2023.Mm
  Wyświetleń: 56
 459. Uchwała Nr 849/2023 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 55
 460. Uchwała Nr 869/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 55
 461. Uchwała Nr LXVI/396/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 55
 462. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew OS.613.51.2023.MM
  Wyświetleń: 55
 463. Zgłoszenie projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła z Ziemi
  Wyświetleń: 55
 464. Uchwały Zarządu Powiatu BIP Archiwalny
  Wyświetleń: 54
 465. Uchwała Nr 894/2023 w sprawie: zatwierdzenia wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 53
 466. Uchwała Nr 895/2023 w sprawie: odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 53
 467. Wniosek OS.613.52.2023.MM
  Wyświetleń: 53
 468. Decyzja OS.613.51.2023.MM
  Wyświetleń: 52
 469. Uchwała Nr 886/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 51
 470. Uchwała Nr 896/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia w ramach realizacji inwestycji pn. Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w częściach 1 i 2 zamówienia
  Wyświetleń: 51
 471. Wniosek o wydanie zezwolenia OS.613.50.2023.MM
  Wyświetleń: 51
 472. Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
  Wyświetleń: 51
 473. Komunikat rejestracja komitetow
  Wyświetleń: 50
 474. Zarządzenie Nr 40/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rypinie przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 50
 475. Informacja o wydaniu koncesji
  Wyświetleń: 49
 476. OS.613.52.2023.MM
  Wyświetleń: 49
 477. Uchwała Nr 893/2023 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Powiatu Rypińskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej” w 2024 roku
  Wyświetleń: 49
 478. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
  Wyświetleń: 49
 479. Decyzja OS.613.36.2023.MM
  Wyświetleń: 48
 480. Decyzja OS.613.41.2023.MM
  Wyświetleń: 48
 481. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 48
 482. Uchwała Nr 889/2023 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 48
 483. Wniosek o wydanie zezwolenia OS.613.49.2023.MM
  Wyświetleń: 48
 484. Zarządzenie Nr 2/2024 z dnia 4 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na dostawę papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 48
 485. Zezwolenie - OS.613.40.2023.Mm
  Wyświetleń: 48
 486. Zgłoszenie OS.6221.25.2023.
  Wyświetleń: 48
 487. Decyzja OS.613.42.2023.MM
  Wyświetleń: 47
 488. Rejestracja nowego samochodu
  Wyświetleń: 47
 489. Uchwała Nr LXIII/376/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027 - kopia - kopia
  Wyświetleń: 47
 490. Zgłoszenie OS.6221.24.2023
  Wyświetleń: 47
 491. DEecyzja OS.613.44.2023.MM
  Wyświetleń: 46
 492. PB – 2a zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Wyświetleń: 46
 493. Uchwała Nr LXVII/401/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie i zwołania jej pierwszego posiedzenia
  Wyświetleń: 46
 494. Wniosek OS.613.41.2023.MM
  Wyświetleń: 46
 495. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 3/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
  Wyświetleń: 45
 496. OS.6221.20.2023 zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Skrwilno, ul. Targowa 14A
  Wyświetleń: 45
 497. Prawo jazdy – wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 45
 498. Decyzja OS.613.50.2023.MM
  Wyświetleń: 44
 499. LXX Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 44
 500. LXXI Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 44
 501. Zarządzenie Nr 4/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 44
 502. Zarządzenie Nr 6/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 5/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) z podziałem na branże oraz przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże dla zadania pn. Zadaszenie nad boiskiem wiel
  Wyświetleń: 44
 503. Zezwolenie OS.613.37.2023.MM
  Wyświetleń: 44
 504. Decyzja OS.613.43.2023.MM
  Wyświetleń: 43
 505. Decyzja OS.613.49.2023
  Wyświetleń: 43
 506. Dodatkowa tablica rejestracyjna
  Wyświetleń: 43
 507. LXIX Sesja Rady Powiatu
  Wyświetleń: 43
 508. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew OS.613.44.2023.MM
  Wyświetleń: 43
 509. Wniosek OS.613.42.2023.MM
  Wyświetleń: 43
 510. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”
  Wyświetleń: 42
 511. Uchwała Nr LXIX/410/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 42
 512. ZARZĄDZENIE Nr 41/2023 STAROSTY RYPIŃSKIEGO z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie skrócenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Rypinie w dniu 19 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 42
 513. Zgłoszenie OS.6221.22.2023
  Wyświetleń: 42
 514. Zgłoszenie OS.6221.23.2023
  Wyświetleń: 42
 515. O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Rypińskiego z dnia 7 lutego 2024 roku
  Wyświetleń: 41
 516. Uchwała Nr 891/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 41
 517. Uchwała Nr LXVII/398/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy Rypina – Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”
  Wyświetleń: 40
 518. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży”
  Wyświetleń: 40
 519. Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 39
 520. Uchwała Nr 907/2024 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Rypińskiemu odrębnymi ustawami na rok 2024
  Wyświetleń: 39
 521. Zarządzenie Nr 39/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 r. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rypinie przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę
  Wyświetleń: 39
 522. Zgłoszenie zmian w instalacji
  Wyświetleń: 39
 523. Uchwała Nr LXVII/400/2023 w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie
  Wyświetleń: 38
 524. Uchwała Nr LXVII/403/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 38
 525. Informacje dotyczące pracy Starostwa Powiatowego w Rypinie (2.01.2024)
  Wyświetleń: 37
 526. Sprawozdania 2024
  Wyświetleń: 37
 527. Zarządzenie Nr 38/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 37
 528. Uchwała Nr 900/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą
  Wyświetleń: 36
 529. Uchwała Nr 901/2023 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót zrealizowanych w ramach zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”
  Wyświetleń: 36
 530. Zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w miejscowości Ugoszcz
  Wyświetleń: 36
 531. Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży – Szczerby Etap I (13.12.2023)
  Wyświetleń: 35
 532. Uchwała Nr 911/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 35
 533. Uchwała Nr 934/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr 763/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 35
 534. Uchwała Nr LXVII/402/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2023-2027
  Wyświetleń: 35
 535. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 35
 536. Decyzja OS.6522.4.2023.MK
  Wyświetleń: 34
 537. Uchwała 6/D/2024 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2024 rok
  Wyświetleń: 34
 538. Uchwała Nr 914/2024 w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 34
 539. Uchwała Nr 916/2024 w sprawie zawarcia ugody sądowej
  Wyświetleń: 34
 540. Wniosek OS.613.38.2023.MM
  Wyświetleń: 34
 541. Protokół Nr 300 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (27.11.2023)
  Wyświetleń: 33
 542. Uchwała Nr LXX/413/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 33
 543. Uchwała Nr LXXI/416/2024 w sprawie odwołania Wicestarosty Rypińskiego
  Wyświetleń: 33
 544. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 4/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 32
 545. Piotr Czarnecki 2024
  Wyświetleń: 32
 546. Uchwała Nr LXX/412/2024 w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 32
 547. Zgłoszenie - Wąpielsk
  Wyświetleń: 32
 548. Zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w miejscowości Rypin
  Wyświetleń: 32
 549. Karta informacyjna 7/2024. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
  Wyświetleń: 31
 550. Uchwała Nr 898/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie, ul. Mławska 54C, 87-500 Rypin
  Wyświetleń: 31
 551. Uchwała Nr 899/2023 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie
  Wyświetleń: 31
 552. Zarządzenie Nr 5/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) z podziałem na branże oraz przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże dla zadania pn. Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2
  Wyświetleń: 31
 553. Karta informacyjna nr 2/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 30
 554. Uchwała Nr 913/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 30
 555. Uchwała Nr LXVIII/405/2023 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 30
 556. Protokół Nr 292 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (16.10.2023)
  Wyświetleń: 29
 557. Zarządzenie Nr 11/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
  Wyświetleń: 29
 558. Zgłoszenie OS.6221.20.2023
  Wyświetleń: 29
 559. Zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w miejscowości Pinino
  Wyświetleń: 29
 560. Marek Błaszkiewicz II
  Wyświetleń: 28
 561. Uchwała Nr 897/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin
  Wyświetleń: 28
 562. Uchwała Nr LXVIII/406/2023 w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Powiat Rypiński
  Wyświetleń: 28
 563. Decyzja OS.613.35.2023.MM - kopia
  Wyświetleń: 27
 564. Uchwała Nr 903/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 27
 565. Uchwała Nr 929/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 2/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 27
 566. Uchwała Nr 933/2024 w sprawie zmiany Uchwały Nr 762/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 27
 567. Uchwała Nr LXVII/399/2023 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2023
  Wyświetleń: 27
 568. Uchwała Nr LXVIII/407/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 27
 569. Zgłoszenie Kleszczyn
  Wyświetleń: 27
 570. Decyzja OS.613.53.2023.MM
  Wyświetleń: 26
 571. Protokół Nr LXVI/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (15.11.2023)
  Wyświetleń: 26
 572. Uchwała Nr 902/2023 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 26
 573. Uchwała Nr 915/2024 w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie
  Wyświetleń: 26
 574. Uchwała Nr LXVIII/404/2023 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 26
 575. Zarządzenie Nr 8/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce socjalizacyjnej Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie
  Wyświetleń: 26
 576. Zarządzenie Nr 9/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2023 Starosty Rypińskiego z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 26
 577. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 25
 578. Protokół Nr 289 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (05.10.2023)
  Wyświetleń: 25
 579. Protokół Nr 299 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (22.11.2023)
  Wyświetleń: 25
 580. Protokół Nr LXVIII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (20.12.2023)
  Wyświetleń: 25
 581. Uchwała Nr 7/Kd/2024 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Rypińskiego
  Wyświetleń: 25
 582. Uchwała Nr 906/2024 w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2024 rok
  Wyświetleń: 25
 583. Uchwała Nr 912/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 25
 584. Uchwała Nr LXVIII/409/2023 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023
  Wyświetleń: 25
 585. Wniosek o wydanie koncesji - OS.6522.3.2023.MK
  Wyświetleń: 25
 586. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 4/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 25
 587. Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym
  Wyświetleń: 24
 588. Protokół Nr 285 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (14.09.2023)
  Wyświetleń: 24
 589. Protokół Nr 294 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (27.10.2023)
  Wyświetleń: 24
 590. Protokół Nr 295 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (31.10.2023)
  Wyświetleń: 24
 591. Uchwała Nr 909/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 24
 592. Uchwała Nr 928/2024 w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński za 2023 rok
  Wyświetleń: 24
 593. : Karta informacyjna nr 4/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 23
 594. Karta informacyjna nr 3/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 23
 595. Obwieszczenie (1.02.24)
  Wyświetleń: 23
 596. Protokół Nr 287 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (28.09.2023)
  Wyświetleń: 23
 597. Protokół Nr 297 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (15.11.2023)
  Wyświetleń: 23
 598. Zarządzenie Nr 1/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 23
 599. Zarządzenie Nr 3/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 23
 600. LXXII Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 22
 601. Protokół Nr 290 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (09.10.2023)
  Wyświetleń: 22
 602. Protokół Nr 291 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (11.10.2023)
  Wyświetleń: 22
 603. Uchwała Nr 927/2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za IV kwartał 2023 roku
  Wyświetleń: 22
 604. Uchwała Nr 930/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 3/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 22
 605. Uchwała Nr LXVIII/408/2023 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Rypińskim na lata 2024-2028
  Wyświetleń: 22
 606. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 22
 607. Informowanie o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
  Wyświetleń: 21
 608. LXXII Sesja Rady Powiatu (20.02.2024)
  Wyświetleń: 21
 609. Protokół Nr 298 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (20.11.2023)
  Wyświetleń: 21
 610. Uchwała Nr 910/2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 21
 611. Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 3/2024 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
  Wyświetleń: 21
 612. Karta informacyjna nr 9/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 20
 613. Opinia RIO w sprawie projektu WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2024 – 2028
  Wyświetleń: 20
 614. Protokół Nr 293 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (19.10.2023)
  Wyświetleń: 20
 615. Uchwała Nr 917/2024 w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rypiński
  Wyświetleń: 20
 616. Uchwała Nr 931/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 4/2024 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 20
 617. Uchwała Nr 932/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 20
 618. Karta informacyjna nr 10/2024. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
  Wyświetleń: 18
 619. Karta informacyjna nr 8/2023. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 18
 620. Protokół Nr 288 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (29.09.2023)
  Wyświetleń: 18
 621. Protokół Nr LXVII/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (06.12.2023)
  Wyświetleń: 18
 622. Uchwała Nr 905/2024 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie
  Wyświetleń: 18
 623. Uchwała Nr 908/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 18
 624. Obwieszczenie (13.02.2024)
  Wyświetleń: 17
 625. Uchwała Nr 904/2024 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
  Wyświetleń: 17
 626. Zarządzenie Nr 13/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Starostwie Powiatowym w Rypinie
  Wyświetleń: 17
 627. Zarządzenie Nr 7/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie
  Wyświetleń: 17
 628. Karta informacyjna nr 5/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. - kopia
  Wyświetleń: 16
 629. Protokół Nr 286 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (20.09.2023)
  Wyświetleń: 16
 630. Protokół Nr 296 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (08.11.2023)
  Wyświetleń: 16
 631. Uchwała Nr 925/2024 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 16
 632. Uchwała Nr LXXI/414/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 15
 633. Zarządzenie Nr 10/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 15
 634. Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
  Wyświetleń: 14
 635. Uchwała Nr 923/2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie
  Wyświetleń: 14
 636. Zarządzenie Nr 14/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie sposobu określenia proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2024 oraz wysokości prewskaźnika VAT, stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w Rypinie w 2024 r.
  Wyświetleń: 14
 637. Uchwała Nr 924/2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 13
 638. Uchwała Nr LXXI/415/2024 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
  Wyświetleń: 13
 639. Zarządzenie Nr 15/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 13 lutego 2024 w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne
  Wyświetleń: 13
 640. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2023
  Wyświetleń: 13
 641. Zgłoszenie OS.6221.2023
  Wyświetleń: 13
 642. Obwieszczenie (20.02.2024)
  Wyświetleń: 12
 643. Uchwała Nr 926/2024 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie
  Wyświetleń: 12
 644. Uchwała Nr LXXII/419/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Dziecka w Rypinie
  Wyświetleń: 12
 645. Uchwała Nr LXXII/421/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie
  Wyświetleń: 12
 646. Karta informacyjna nr 6/2024. Wniosek o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 11
 647. Uchwała Nr 918/2024 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) z podziałem na branże oraz przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże dla zadania pn. Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie
  Wyświetleń: 11
 648. Uchwała Nr 920/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 11
 649. Uchwała Nr 921/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 11
 650. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 10
 651. Uchwała Nr LXXII/420/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu
  Wyświetleń: 10
 652. Karta informacyjna 12/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 9
 653. Protokoły Rady Powiatu 2024
  Wyświetleń: 9
 654. Uchwała Nr 919/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 9
 655. Uchwała Nr 922/2024 w sprawie wydania opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 9
 656. Zarządzenie Nr 12/2024 Starosty Rypińskiego z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu
  Wyświetleń: 9
 657. Karta informacyjna nr 5/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 7
 658. Protokoły Zarządu Powiatu 2024
  Wyświetleń: 7
 659. Karta informacyjna 16/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 6
 660. Karta informacyjna 21/2024. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
  Wyświetleń: 6
 661. Protokół Nr LXIX/23 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (28.12.2023)
  Wyświetleń: 6
 662. Uchwała Nr LXXII/417/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rypiński
  Wyświetleń: 6
 663. Zgłoszenie zmiany danych instalacji Rypin, ul. Młyńska
  Wyświetleń: 6
 664. Karta informacyjna 19/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 5
 665. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 246 obręb Huta, Gmina Rogowo"
  Wyświetleń: 5
 666. Uchwała Nr LXXII/418/2024 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024
  Wyświetleń: 5
 667. Karta informacyjna 15/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 4
 668. Karta informacyjna 20/2024. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
  Wyświetleń: 4
 669. Karta informacyjna 8/2024. Zgłoszenie.
  Wyświetleń: 4
 670. Karta informacyjna nr 3/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 4
 671. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 101/7 obręb Świeżawy, Gmina Rogowo"
  Wyświetleń: 4
 672. Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 25 obręb Charszewo, Gmina Rogowo"
  Wyświetleń: 4
 673. Protokół Nr LXX/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (17.01.2024)
  Wyświetleń: 4
 674. Protokół Nr LXXI/24 z sesji Rady Powiatu w Rypinie (01.02.2024)
  Wyświetleń: 4
 675. Uchwała Nr LXXII/422/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie
  Wyświetleń: 4
 676. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - Kleszczyn
  Wyświetleń: 4
 677. Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych
  Wyświetleń: 3
 678. Karta informacyjna 11/2024. Sprawozdanie
  Wyświetleń: 3
 679. Karta informacyjna 17/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 3
 680. Karta informacyjna 18/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 3
 681. LXXIII Sesja Rady Powiatu (29.02.2024)
  Wyświetleń: 3
 682. LXXIII Sesja Rady Powiatu w Rypinie
  Wyświetleń: 3
 683. Karta informacyjna 11/2024. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 2
 684. Karta informacyjna 13/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 2
 685. Karta informacyjna 14/2024. Zezwolenie na usunięcie drzew.
  Wyświetleń: 2
 686. Karta informacyjna 16/2024. Zgłoszenie
  Wyświetleń: 2
 687. Zgłoszenie zmiany danych instalacji Rusinowo 2, gmina Rypin
  Wyświetleń: 2
 688. Zgłoszenie zmiany danych instalacji Wąpielsk
  Wyświetleń: 2
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego