Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 

ROK 2023

L.p.

Imię i Nazwisko albo Nazwa Inwestora

Opis projektowanego obiektu albo adres

Data doręczenia zgłoszenia

Data wniesienia sprzeciwu

Upływ terminu 21-dniowego na wniesienie sprzeciwu

60

Ewa Pepel

Wewnętrzna instalacja gazowa na gaz płynny w budynku jednorodzinnym na dz. 102 w m. Szucie gm. Skrwilno

07.09.2023r.

----------------

27.09.2023

Nie wniesiono sprzeciwu

61

Kamil Pabich

Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dz. 1252/11 w Rypinie

14.09.2023r.

------------------

06.10.2023

Nie wniesiono sprzeciwu

62

Paweł Pospieszalski

Budynek mieszkalny jednorodzinny dz. 166/2 w m. Nowy Kobrzyniec gm. Rogowo

15.09.2023r.

----------------

29.09.2023

Nie wniesiono sprzeciwu

63

Firma Handlowa „BOGDAR” Dariusz Getka

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV dz.

 dz. nr 38/1, 39, 142, 143, 149, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152/2, 153, 154, 155, 156, 157, 348/4, 537 w m. Radziki Duże gm. Wąpielsk

15.09.2023r.

----------------

03.10.2023

Nie wniesiono sprzeciwu

64

Jarosław Komorowski

Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem i wewnętrzna instalacja gazowa zasilana gazem płynnym dz. nr 293/1 w m. Skrwilno

18.09.2023r.

--------------

09.10.2023

Nie wniesiono sprzeciwu

65

Małgorzata Kantorska

Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.nr 294/14 w m. Rypin

18.09.2023r.

------------

23.10.2023   Nie wniesiono sprzeciwu

66

Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznego świetlenia drogowego dz. nr 1199/1, 1199/2, 1199/4, 1200/11201/1 w Rypinie

19.09.2023r.

 14.11.2023r.

sprzeciw do zgłoszenia

67

Karol Kowalewski

Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku dz. 238/5 w m. Kiełpiny gm. Wąpielsk 21.09.2023r. ----------------

19.10.2023  Nie wniesiono sprzeciwu

 

68 Mateusz Sobczyk Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 243/3 w m. Szczerby gm. Rogowo 22.09.2023r. ------------------

Art 29 ust. 1 pkt 1a Pb

 

69 Sławomir Depczyński Budynek mieszkalny jednorodzinny dz 10 w m. Mościska gm. Brzuze 25.09.2023r. --------------

10.10.2023

Nie wniesiono sprzeciwu

70 Zofia Michalska

Instalacja gazowo zbiornikowa na gaz propan z podziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacja w tym budynku dz 741/16 w m. Skrwilno ul. Krótka

 

25.09.2023r. ----------------- Inwestor wycofał wniosek
71 MISTRAL-A Zarzycki Sp.J. Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z podziemnym zbiornikiem o poj. V=6,4m3 wraz z przyłączem do dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dz.9/7, 9/8, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18 w m. Puszcza Miejska gm. Rypin 25.09.2023 ---------------- Inwestor wycofał wniosek
72 Mariola Poznańska Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją dz. 122/1 w m. Brzuze gm. Brzuze 27.09.2023 -----------------

11.10.2023

Nie wniesiono sprzeciwu

73 Marta Czachorowska Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją dz. 145/1 w m. Urszulewo gm. Skrwilno 27.09.2023 ----------------- 02.10.2023 Nie wniesiono sprzeciwu
74 Halina Brodzińska Budowa instalacji gazowej dz. nr 646/8 w Rypinie 29.09.2023r. ------------------ 18.10.2023  Nie wniesiono sprzeciwu
75 Gmina Skrwilno Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Urszulewo dz 79/10, 80/2, 145/3 03.10.2023r. --------------- 09.11.2023   Nie wniesiono sprzeciwu
76 Energa-Operator SA, 87-100 Toruń ul. Bema 128 Budowa linii kablowej nN 0,4kV dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w m. Kowalki gm. Rypin dz. 82/13, 82/36, 82/35, 82/34, 82/33, 82/32, 82/31, 82/30, 82/29 06.10.2023r. ---------------- 25.10.2023  Nie wniesiono sprzeciwu
77 Karol Kowalewski Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzna instalacja w tym budynku w m. Kiełpiny gm. Wąpielsk dz 238/5 09.10.2023r. ---------------- Inwestor wycofał wniosek
78 Waldemar Pesta Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzna instalacja w tym budynku w m. Otocznia gm. Skrwilno dz. nr 20 10.10.2023r. --------------- 25.10.2023  Nie wniesiono sprzeciwu
79 FH LORAM Mariola Sugalska Przebudowa zewnetrznej instalacji gazu dz. 112/3 w Rypinie 12.10.2023 --------------- 30.10.2023  Nie wniesiono sprzeciwu
80 Jolanta Brzuszkiewicz Wewnetrzna instalacja gazowa zasilająca budynek mieszkalny z naziemnego zbiornika na gaz dz. 219/1 w m. Czumsk Duży gm. Rogowo 17.10.2023 -------------- 06.11.2023   Nie wniesiono sprzeciwu
81 Anna Spychała Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dz 654 w Rypinie 19.10.2023r. ------------- 14.11.2023   Nie wniesiono sprzeciwu
82 Roman Furmanek Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku gospodarczego na cele zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku dz. 128/1 w m. Sikory gm. Rypin 20.10.2023r. ----------------- 06.11.2023 Nie wniesiono sprzeciwu
83 Aleksandra Kuczmarska Rozbudowa sieci wodociągowej dz. 2/14, 171/9, 2/9, 2/10, 2/12, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 w m. Huta gm. Rogowo 23.10.2023r.    
84 Małgorzata Stocka Doziemna i wewnętrzna instalacja gazowa do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1822/1 w Rypinie 02.11.2023r.    
85 Katarzyna Krzemińska Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku dz. 115 w m. Marianki gm. Rypin 08.11.2023r    
86 Radosław Rogowski Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji gazowej w budynku dz. 176/6 w m. Rak gm. Skrwilno 13.11.2023    
87 Parafia Rzymsko Katolicka im. Matki Boskiej Szkaplerznej Okalewo 139, 87-510 Skrwilno Instalacja zbiornikowa na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym V=4850l, przyłączem gazowym i wewnętrzną instalacją gazową do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1106 w m. Okalewo gm. Skrwilno 15.11.2023    
88 TRIMCO Sp.z o.o. Budowa instalacji gazowej dz. nr 105/17 w m. Marianki gm. Rypin 17.11.2023    
89 Joanna Wierzchowska Instalacja zbiornikowa gazu płynnego zasilana ze zbiornika naziemnego V=3700l wraz z wewnętrzną instalacją gazową na gaz płynny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. nr 308/5 w m. Skrwilno 28.11.2023    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego