Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 

ROK 2024

L.p.

Imię i Nazwisko albo Nazwa Inwestora

Opis projektowanego obiektu albo adres

Data doręczenia zgłoszenia

Data wniesienia sprzeciwu

Upływ terminu 21-dniowego na wniesienie sprzeciwu

14 Marianna Stefańska Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dz. 1451 w Rypinie ul. Słoneczna 11.03.2024 ---------------

19.03.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

15 Andrzej Ramutkowski Wewnętrzna instalacja gazowa w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. 1824/1 w Rypinie 12.03.2024 --------------

08.04.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

 

16 Monika Naruszko Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1531, 1530 w Rypinie 12.03.2024 -------------

09.04.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

17 Energa-Operator S.A.Odział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń Budowa linii kablowej nN 0,4kV, linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej n/SN dz. 14/1 w m. Dobre gm. Brzuze 14.03.2024 --------------

28.03.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

18 Zbigniew Jezierski Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1179/5, 1179/7 w Rypinie 18.03.2024 --------------

08.04.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

19 Energa-Operator SA Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV w m. Rogowo gm. Rogowo dz. 9, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11 21.03.2024 ----------------

10.04.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

20 Monika i Tomasz Krajewscy Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa dz. 1707 w Rypinie 21.03.2024 --------------

10.04.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

21 Renata Tyburska Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w Rypinie dz. 397 10.04.2024 --------------

19.04.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

22 Karolina Świątek Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 174/1 w m. Kowalki gm. Rypin 19.04.2024    
23 Honorata Leśniewska Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem zasilanej gazem płynnym" dz. 225/2 w m. SZczerby gm. Rogowo 19.04.2024    
24 Agnieszka Świeczkowska Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1871 w Rypin 08.05.2024    
25 Kazimierz Szyksznian Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji LPG w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz ze zbiornikiem  naziemnym o poj 4,85m3 15.05.2024    
26 Gmina Rypin Rozbudowa sieci wodociągowej dz. 115/1, 167 w m. Dylewo gm. Rypin 16.05.2024    
27 Wioletta i Andrzej Stachowscy Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz płynny propan z przyłączem do użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowa instalacji gazowej wewnątrz tego budynku dz. 175/4 w Szustek gm. Skrwilno 17.05.2024    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego