Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wydział:
Spraw Społecznych i Gospodarczych
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 7 dni
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Wysocki
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, Biuro nr 115 (I piętro) Biuro podawcze (przyjmowanie wniosków)
Telefon kontaktowy:
54 280 24 32 wew. 115
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, Biuro nr 115 (I piętro) Dokumenty przesyłane są poczta tradycyjną Możliwy jest odbiór osobisty
Wymagane dokumenty:
- wniosek (druk w załączniku),
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.
Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (siedemnaście złotych) płatna na konto nr 73 2030 0045 1110 0000 0253 9900 (Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40) lub w kasie Urzędu Miasta Rypin
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Uwagi:
Wypis/zaświadczenie wydaje się na podstawie wcześniej przedłożonych przez stowarzyszenie dokumentów, które stanowią podstawę wpisu i uzupełnień ewidencji. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia kadencji władz stowarzyszenia oraz zaistnienia innych zmian i braku przekazania organowi ewidencyjnemu informacji o ich zaistnieniu i ujawnieniu w ewidencji, organ może odmówić wydania wypisu/zaświadczenia w formie postanowienia.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Starosty Rypińskiego jest jawna i znajduje się na stronie www.bip.powiatrypinski.pl (link – rejestry, archiwa i ewidencje).
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2161),

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

DOCWniosek_zaswiadczenie_sz.doc (44,00KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego