Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wydział:
Spraw Społecznych i Gospodarczych
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Wysocki
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, Biuro nr 115 (I piętro) Biuro podawcze (przyjmowanie wniosków)
Telefon kontaktowy:
54 280 24 32 wew. 115
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, Biuro nr 115 (I piętro) Dokumenty przesyłane są poczta tradycyjną Możliwy jest odbiór osobisty
Wymagane dokumenty:
a) w przypadku zmiany statutu:
- wniosek o dokonanie zmian w ewidencji (druk w załączeniu),
- protokół z zebrania wraz z uchwałami,
- lista obecności na zebraniu,
- tekst jednolity statutu zawierający dokonane zmiany (w dwóch egzemplarzach).

b) w przypadku zmiany adresu siedziby stowarzyszenia:
- wniosek o dokonanie zmian w ewidencji (druk w załączeniu),
- dokument potwierdzający aktualny adres siedziby klubu,
- właściwe uchwały.

c) w przypadku zmiany składu zarządu
- wniosek o dokonanie zmian w ewidencji (druk w załączeniu),
- właściwe uchwały.

d) w przypadku zmiany organu kontroli wewnętrznej
- wniosek o dokonanie zmian w ewidencji (druk w załączeniu),
- właściwe uchwały.
Opłaty:
-
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Uwagi:
Należy dołożyć szczególnej staranności przy pracach nad przygotowaniem właściwych dokumentów zgodnie z obowiązującym statutem stowarzyszenia. Zgłoszenie zmian do organu ewidencyjnego należy dokonać w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133),

– ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2161),

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

– Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 243, poz. 1449).

DOCWniosek_zmiana_uks.doc (45,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego