Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyrejestrowanie pojazdu – kradzież

Wydział:
Komunikacji i Transportu
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Witkowska
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 13
Telefon kontaktowy:
542802432, wew. 313
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 13
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wyrejestrowanie według załączonego wniosku
2. Dowód rejestracyjny
3. Stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
4. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu, albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
5. Dowód osobisty
Opłaty:
Opłata skarbowa 10 zł - uiszczana w Kasie Urzędu Miasta lub nr konta: 73 2030 0045 1110 0000 0253 9900
Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z późn. zm.)

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

ODTWNIOSEK-rejestracja-wyrejestrowanie4.odt (21,26KB)
PDFWNIOSEK-rejestracja-wyrejestrowanie4.pdf (160,91KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego