Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku

Wydział:
Organizacyjny
Termin załatwienia:
Niezwłocznie, nie później niż 3 dni
Osoba kontaktowa:
Maria Ostrowska
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, biuro nr 111 (I piętro)
Telefon kontaktowy:
54 280 24 32, wew. 111
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, biuro nr 111 (I piętro)
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek osoby najbliższej lub innej o wydanie zezwolenia z danymi osobowymi
osoby zmarłej, określeniem miejsca pochówku oraz miejsca skąd zwłoki lub szczątki
będą wywożone oraz środka transportu, którym nastąpi przewiezienie zwłok,
2. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok i szczątków, że zgon nie
nastąpi na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w przepisach wydanych na podstawie
art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
Zezwolenie wydaje się w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rypinie. W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, zezwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (T. J. Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. nr 153, poz. 1783 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. nr 249, poz. 1866).

DOCOswiadczenie.doc (11,00KB)
DOCWniosek.doc (14,00KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego