Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz wydanych decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Wykaz wydanych decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Starosta Rypiński zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), informuje o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Numer wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres zamieszkania lub siedziby inwestora Rodzaj zamierzenia inwestycyjnego Data złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę Numer i data decyzji o pozwoleniu na budowę
1. Osoba prywatna ————— Budowa budynku inwentarskiego- chlewni bezściółkowej wraz z infrastrukturą  w miejscowości Linne, gmina Rypin 28.02.2017r. 124/2017 z dnia 10.04.2017
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego