Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Iwona Wilczewska biuro nr 106A (II piętro)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów tel. wew. 102

Mieszkańcy Powiatu Rypińskiego mogą zgłaszać się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów, który zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów.

– osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa

– telefonicznie54 280 24 32

 


Zadania i zakres działania

§ 34. Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PK)
Do podstawowych zadań biura należy:
1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;
2. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
3. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
4. Współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, Federacją Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów;
5. Udzielanie obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów;
6. Realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego