Zgłoszenie projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła z Ziemi

  • Wydział Środowiska i Nieruchomości
  • Termin załatwienia w ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy
  • Osoba kontaktowa Tomasz Sajnóg
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 120
  • Telefon kontaktowy 542803654
  • Miejsce odbioru j/w
  • Wymagane dokumenty - wniosek - pisemne zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła z Ziemi,
   - 2 egzemplarze projektu robót geologicznych spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji
  • Opłaty bez opłat
  • Tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od otrzymania sprzeciwu
  • Uwagi

   Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:                                           1) sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża                     środowisku;                                                                                                                            2) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa

  • Podstawa prawna

   – art. 79, art.85, art.161 ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 169 z późn. zm.)                                          – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian