Zgłoszenie

  • Nr karty/rok 113/2019
  • Rodzaj dokumentu Zgłoszenie
  • Temat dokumentu Ochrona przed polami elektromagnetycznymi
  • Nazwa dokumentu Zgłoszenie zmian w instalacji
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie przez Polkomtel Infrastruktura Sp z o.o. zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne zlokalizowanej na działce nr 192/2 w obrębie Wąpielsk.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Wąpielsk ( gmina: Wąpielsk, powiat: rypiński )
  • Znak sprawy OS.6221.24.2019
  • Dokument wytworzył Wnioskodawca
  • Data dokumentu 09.09.2019
  • Dokument zatwierdził Starosta Rypiński
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.09.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rypinie, Wydział Środowiska, ul. Warszawska 38, 87 - 500 Rypin, pokój nr 103, tel. 542803654.
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.09.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian