Zezwolenie na zbieranie odpadów.

  • Nr karty/rok 118/2019
  • Rodzaj dokumentu Zezwolenie
  • Temat dokumentu Ochrona powierzchni ziemi.
  • Nazwa dokumentu Zezwolenie na zbieranie odpadów.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie dla Rypińskich Zakładów Metalowych Sp. z o.o. na zbieranie odpadów metalowych.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Cetki ( gmina: Rypin, powiat: rypiński )
  • Znak sprawy OS.6233.2.2019
  • Dokument wytworzył Starosta Rypiński
  • Data dokumentu 12.09.2019
  • Dokument zatwierdził Starosta Rypiński
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.09.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rypinie, Wydział Środowiska, ul. Warszawska 38, 87 - 500 Rypin, pokój nr 103, tel. 542803654.
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 71/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.09.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian