Zezwolenie na usunięcie drzew.

  • Nr karty/rok 119/2019
  • Rodzaj dokumentu Zezwolenie
  • Temat dokumentu Ochrona zwierząt i roślin
  • Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie dla Gminy Brzuze na usunięcie drzewa gatunku jesion wyniosły zlokalizowanego na działce nr 216 w obrębie Giżynek.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Giżynek ( gmina: Brzuze, powiat: rypiński )
  • Znak sprawy OS.613.39.2019.MM
  • Dokument wytworzył Starosta Rypiński
  • Data dokumentu 17.09.2019
  • Dokument zatwierdził Starosta Rypiński
  • Data zatwierdzenia dokumentu 17.09.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rypinie, Wydział Środowiska, ul. Warszawska 38, 87 - 500 Rypin, pokój nr 103, tel. 542803654.
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 112/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.09.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian