Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji

  • Wydział Środowiska i Nieruchomości
  • Termin załatwienia w ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy
  • Osoba kontaktowa Joanna Dombrowska
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 110
  • Telefon kontaktowy 542803654
  • Miejsce odbioru j/w
  • Wymagane dokumenty - wniosek powinien spełniać wymagania określone w art. 53 ust. 1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
   -streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym,
   - plan monitorowania emisji.
  • Opłaty skarbowa 82 zł
  • Tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   – ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian