Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku

  • Wydział Wydział Organizacyjny
  • Termin załatwienia Niezwłocznie, nie później niż 3 dni
  • Osoba kontaktowa Maria Ostrowska
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Rypinie,
   ul. Warszawska 38,
   87-500 Rypin,
   biuro nr 111 (I piętro)
  • Telefon kontaktowy 54 280 24 32
  • Miejsce odbioru Starostwo Powiatowe w Rypinie,
   ul. Warszawska 38,
   87-500 Rypin,
   biuro nr 111 (I piętro)
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek osoby najbliższej lub innej o wydanie zezwolenia z danymi osobowymi
   osoby zmarłej, określeniem miejsca pochówku oraz miejsca skąd zwłoki lub szczątki
   będą wywożone oraz środka transportu, którym nastąpi przewiezienie zwłok,
   2. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok i szczątków, że zgon nie
   nastąpi na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w przepisach wydanych na podstawie
   art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dnia doręczenia decyzji stronie.
  • Uwagi

   Zezwolenie wydaje się w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rypinie. W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, zezwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (T. J. Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 ze zm.),
   2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. nr 153, poz. 1783 ze zm.),
   3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. nr 249, poz. 1866).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian