Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

  • Wydział Środowiska i Nieruchomości
  • Termin załatwienia w ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy
  • Osoba kontaktowa Tomasz Sajnóg
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 120
  • Telefon kontaktowy 542803654
  • Miejsce odbioru j/w
  • Wymagane dokumenty - pisemny wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych wraz z informacją o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te maja być wykonane,
   - 2 egzemplarze projektu robót geologicznych
  • Opłaty skarbowa 10 zł
  • Tryb odwoławczy do Samorządowego kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dniu od doręczenia decyzji
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   – art. 79, art.80, art. 80a i art. 161 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.)                                           – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie  szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian