Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Rypińskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1/2004 Starosty Rypińskiego z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie dostarczania pracownikom Starostwa Powiatowego w Rypinie środków higieny osobistej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian