Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska inspektor w Wydziale Budownictwa

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian