Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian