Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie następującego zamówienia publicznego: Zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian