Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru następującego przedmiotu umowy: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian