Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie następującego zamówienia publicznego: Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu rypińskiego (II etap obejmujący gminę Rogowo oraz część gminy Rypin i gminy Brzuze) o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian